Afzonderlijke “drug courts” boeken betere resultaten

De relatie tussen drugsverslaving en justitie blijft een verhaal van zoeken en aftasten. Terwijl iedereen het er stilaan over eens is dat een verslaafde beter geholpen is in de hulpverlening dan in een gevangenis of door een straf, blijven de meeste verslaafden met een justitieel probleem voorkomen voor klassieke rechtbanken met een klassieke afhandeling van hun zaak. In Gent loopt momenteel een uniek proefproject waarbij de zaak van volwassenen met een drugproblematiek behandeld wordt op een specifieke drugbehandelingskamer. Binnen het jeugdbeschermingsrecht is er het veelbelovende Angelsaksische voorbeeld van de “Family treatment drug courts”

 

Op dinsdag 7 oktober ll. organiseerde De Sleutel een internationaal symposium rond het thema “Professionals voor kinderen van verslaafde ouders”. Tijdens dit symposium dat te Brussel plaatsvond werden diverse methodieken en voorbeelden van goede praktijk i.v.m. het thema voorgesteld en uitgewisseld.

Professor Judith Harwin van het Child Focused Research Centre aan de Brunel Universtiy in London stelde er het proefproject ‘Family Drug and Alcohol Court’ voor. Het gaat om een innovatieve aanpak met het oog op een betere bescherming van het kind binnen de justitiële sfeer.

Drugs- en alcoholmisbruik vormen veelal de kern van zware familieproblemen. In ernstige gevallen waarbij justitie wordt ingeschakeld wordt uit zorg voor het kind vaak overgegaan tot het ontnemen van het hoederecht van de ouders en de plaatsing van het kind. Dit in tegenstelling tot onderzoek dat aantoont dat kinderen die in instellingen worden grootgebracht, minder goede vooruitzichten hebben om op duurzame wijze uit de spiraal van verslaving en geweld te raken. Vandaar de zoektocht binnen de Angelsaksische wereld naar alternatieven die beter rekening houden met de verslavingsproblematiek.  

Het Amerikaanse proefproject ‘Family Treatment Drug Courts’ stimuleert ouders tot het volgen van een therapie eerder dan het bestraffen van het gedrag.  Het dient een dubbel doel, nl. de bescherming van het kind en de hereniging van de familie.  Pas als uiteindelijk in de loop van de procedure blijkt dat het druggebruik niet kan gestopt worden, gaat men over tot de plaatsing van het kind.  De eerste resultaten van deze aanpak zijn veelbelovend.  Ouders die voorkomen bij dergelijke gespecialiseerde rechtbanken blijven blijkbaar tweemaal langer in behandeling, een dubbel aantal mensen doen hun programma uit en dit resulteert twee maal zo veel in gezinshereniging.

 

$$L1

  Volgens Professor Harwin (hier onderaan links tjidens het recente Encare  Symposium te Brussel) boekt justitie betere resultaten indien gekozen wordt voor gespecialiseerde Family Drug and Alcohol Courts

 

 

 

Geïnspireerd op deze resultaten loopt er sinds begin 2008 een vergelijkbaar proefproject in London. De doelstelling is ook daar om families die door drugs- en alcoholmisbruik getroffen worden te ondersteunen zodat kinderen in de mate van het mogelijke bij hun ouders kunnen blijven of terugkeren.

In de praktijk komen dergelijke rechtszaken bij een gespecialiseerde rechter terecht die zich beroept op een multidisciplinair team. In tegenstelling tot gewone rechtszaken wordt geopteerd voor een heel betrokken aanpak en wordt de beklaagde door dezelfde rechter ook op geregelde tijdstippen gehoord en opgevolgd.

Het Engelse proefproject zal na 3 jaar getoetst worden. Indien het succes heeft, kan het tot de oprichting van meer dergelijke gespecialiseerde rechtbanken leiden in andere delen van het land.