Studiedag over ‘Afhankelijkheid en vrouwen’

Deze studiedag vindt plaats op 5 maart te Leuven en wordt georganiseerd door de stuurgroep vrouwenwerking van de vier Vlaamse Therapeutische Gemeenschappen; nl. De Kiem, De Sleutel, De Spiegel en Katarsis, dit in samenwerking met het Provinciehuis van Leuven. 

De studiedag handelt over vrouwen en verschillende vormen van afhankelijkheid.

Hierbij vindt u het programma.

Meer info is te verkrijgen op tel 016 46 10 18.