Vlaanderen straks bevoegd voor verslavingszorg

De laatste hervorming van de Belgische federale staat heeft grote gevolgen voor de verslavingszorg en de plaats die deze inneemt in het landschap van de geestelijke gezondheidszorg. De financiering zal straks niet langer via het RIZIV verlopen. Vlaanderen wordt hiervoor half juli 2014 bevoegd.  De beleidsmakers hebben dus niet veel tijd meer om deze staatshervorming te doen landen.  De visie op de toekomst wordt allesbepalend voor onze sector. Knopen moeten  op korte termijn worden doorgehakt. Op 25 mei komen er verkiezingen aan. Intussen bekijkt De Sleutel zelf de impact van de diverse scenario’s die op tafel liggen.  Een overzicht.

Vanaf 01 juli 2014 krijgt Vlaanderen er – ingevolge de zesde staatshervorming – een pak nieuwe bevoegdheden bij.  Vanaf dan regisseert de Vlaamse overheid de ouderenzorgvoorzieningen (ROB, RVT …), de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), de initiatieven Beschut Wonen (IBW), de ouderenzorgvoorzieningen, de GGZ-overlegplatforms.  Vlaanderen wordt exclusief bevoegd voor de preventieve (1)  en eerstelijnsgezondheidszorg en verkrijgt de regie over de diversiteit aan revalidatievoorzieningen (functionele, psycho-sociale, ambulante, motorische revalidatie …).  Ook de categoriale verslavingszorg, t.t.z. die groep voorzieningen die hiertoe specifiek erkend en gefinancierd wordt door het RIZIV,  is gevat door de zesde staatshervorming en komt over naar Vlaanderen.  Dat is eveneens het geval voor het Fonds ter Bestrijding van Verslavingen dat een jaarlijks budget van 5 miljoen € beheert (waarvan 3 miljoen voor verslaving aan illegale drugs).   Buiten het beleidsdomein Zorg en Gezondheid worden ook de Justitiehuizen overgeheveld. Niet onbelangrijk gezien de functionele verbindingen die de zorgsector onderhoudt met de Justitiehuizen.

 


DIT ARTIKEL IS IN HERWERKING