Vlaanderen straks bevoegd voor verslavingszorg

Vanaf 01 juli 2014 krijgt Vlaanderen er – ingevolge de zesde staatshervorming – een pak nieuwe bevoegdheden bij.  Vanaf dan regisseert de Vlaamse overheid de ouderenzorgvoorzieningen (ROB, RVT …), de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT), de initiatieven Beschut Wonen (IBW), de ouderenzorgvoorzieningen, de GGZ-overlegplatforms.  Vlaanderen wordt exclusief bevoegd voor de preventieve (1)  en eerstelijnsgezondheidszorg en verkrijgt de regie over de diversiteit aan revalidatievoorzieningen (functionele, psycho-sociale, ambulante, motorische revalidatie …).  Ook de categoriale verslavingszorg, t.t.z. die groep voorzieningen die hiertoe specifiek erkend en gefinancierd wordt door het RIZIV,  is gevat door de zesde staatshervorming en komt over naar Vlaanderen.  Dat is eveneens het geval voor het Fonds ter Bestrijding van Verslavingen dat een jaarlijks budget van 5 miljoen € beheert (waarvan 3 miljoen voor verslaving aan illegale drugs).   Buiten het beleidsdomein Zorg en Gezondheid worden ook de Justitiehuizen overgeheveld. Niet onbelangrijk gezien de functionele verbindingen die de zorgsector onderhoudt met de Justitiehuizen.

 


DIT ARTIKEL IS IN HERWERKING