In memoriam: Anthony Nevejans

Herinnering aan een competente, betrokken en ingoeie collega die met weinig woorden, maar des te meer daden onze missie van mensen – kansen – groeien belichaamde.

antony 001Op zondag 14 septemer 2014 is Anthony Nevejans heel plots overleden.

Anthony belichaamde waar De Sleutel voor staat in het dagdagelijks werken met cliënten en doelgroepmedewerkers. Hij was sterk betrokken op zijn werk en gaf zijn jongens in de klussendienst een nieuw toekomstperspectief. Hij leerde hen het vak, maar was ook een luisterend oor, bekrachtigde het positieve. Hij leerde hen te geloven in eigen kracht, op eigen benen te staan. Allen waren opgetogen over hun leermeester, hun mentor, hun coach.

Als geen ander wist Anthony relaties aan te gaan met mensen: hij nam tijd om te luisteren naar het verhaal van de ander, en het positieve te blijven zien en te benadrukken. Een vriendelijk woord, een knipoog, een plagerige kwinkslag, een schouderklopje,… We zullen hem hard missen.