De Sleutel lanceert Facebookpagina rond het thema ‘Sport en bewegen’

Sport en bewegen integreren in je  levensstijl. Het is niet enkel een uitdaging voor mensen die kampen met een verslavingsprobleem. Vandaar dat we ervoor kiezen om rond dit thema ook via sociale media te communiceren. Met een Facebookpagina rond sport en bewegen creëren we een verzamelplaats waar kennis of weetjes over sport en verslaving gedeeld kunnen worden.

Sport is gezond en voldoende beweging is een noodzaak. Daarover zijn we het met zijn allen eens. Maar sport kan ook een middel of een doel zijn. Een middel om je plaats (terug) te vinden in de samenleving, om (arbeids)competenties te helpen ontwikkelen,…. Of lid worden van een sportclub, via sport  op een duurzamer manier leren participeren aan de samenleving.  De Sleutel wil met deze nieuwe Facebookpagina het thema ‘Sport en bewegen’ op een andere manier in de kijker zetten. Fit zijn in het hoofd volstaat voor onze doelgroep lang niet om een verslavingsprobleem aan te pakken. Een fit lichaam is even belangrijk. Diverse goede praktijken kunnen dit illustreren. Deze knowhow willen we op deze pagina delen.

imagesfb

 

Verder is het de bedoeling om onze Sport- en beweegdag ‘Find your KICK’ als evenement binnen de sector ruimer bekend te maken. Tegelijk willen we van dit medium een verzamelplaats maken waar kennis of weetjes over sport en verslaving gedeeld worden. Ga snel een kijkje nemen en volg hoe ook anderen (ook buiten de drughulpverlening) met sport en bewegen als non-verbale motor aan de slag gaan.

Waarom willen we binnen De Sleutel sport promoten?
Sport bezit een aantal belangrijke eigenschappen. Zo werkt sport positief in op de algemene gezondheid en de lichamelijke conditie van een individu. Verder verlaagt sport de stressgevoeligheid, verhoogt het de mentale weerbaarheid en creëert het een positief zelfbeeld. Ook op het sociaal functioneren van een individu heeft sport invloed. Zo draagt sport bij tot sociale interacties, leert het mensen sociaal aanvaardbaar gedrag vertonen op vlak van fair play, loyaliteit, regelgeving, hiërarchie en bij het uiten van bedenkingen, opmerkingen en gevoelens. Sport leert de mensen samenwerken en draagt bij tot teamvorming. Daarenboven bevordert sport de mobiliteit van mensen en moedigt het mensen aan om grenzen te verleggen. Verder is sport een plezierige en ontspannende activiteit die intrinsiek motiveert. De Sleutel kiest er daarom voor om het element sport in het re-integratieproces van mensen met een drugsproblematiek te verankeren (lees meer over onze visie op sport).

De voorbije twee jaar kon De Sleutel dankzij een sportproject actief werken rond het thema sport. Binnenkort kan u hier kennismaken met onze ontwikkelde methodiek. Hou het in de gaten. Misschien vindt u wel inspiratie in ons draaiboek.

Findyourkicksportdag

Klik hier voor meer sportgerelateerde artikels