Een nieuw behandelprogramma voor de Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM)

TGM is een residentieel centrum voor verslavingszorg met een behandelaanbod van groepstherapie, levensstijltraining en activering naar opleiding en werk.

(Klik hier indien u meteen naar de infobrochure wil gaan)

In het in 2016 volledig vernieuwde behandelprogramma focussen we op volgende accenten, helemaal in de geest van de herstelgerichte verslavingszorg.
De residentiële zorg wordt ingekort. Cliënten verblijven minder lang in de TG en krijgen meer tijd voor hun re-integratie. De eerste maanden wordt hiertoe het therapeutisch aanbod versterkt en versoepeld zodat bewoners nagenoeg een individueel therapieaanbod volgen in functie van de eigen noden.
We werken mét en ín de realiteit van de cliënt. Meestal moeten alle aspecten van het leven weer opgebouwd worden (familie, woonst, werk, schuldenplan, ..). Dit wacht niet tot na het therapeutisch programma, maar is er onderdeel van. De bewoners krijgen snel de gelegenheid om, vanuit de veilige drugsvrije omgeving van ons centrum, zich in de niet-drugvrije buitenwereld te bewegen en zich te engageren; gaande van nuchter een winkel binnenstappen, een uitstap naar familie, sporten in een nabijgelegen sportclub tot het aanvatten van een opleiding. Er wordt sterk geïnvesteerd in het ondersteuningsnetwerk rond een cliënt. Zowel naar herstel van de band met familie en cleane vrienden, als naar het opzetten van noodzakelijke professionele ondersteuning na het programma voor sommigen.
Tegelijk met de therapie en het inzicht in de eigen verslavingsmechanismen, is de uitbouw van een eigen vervullend en actief leven immers de beste preventie voor een terugval in verslaving.

Indicatie
De behandeling richt zich tot mannen en vrouwen vanaf 17jaar, die kampen met een ernstige afhankelijkheid van drugs of een combinatie van illegale en legale middelen. De verslaving is vaak al meerdere jaren aanwezig en zorgt voor problemen op verschillende levensdomeinen (geen vaste woonst, geen vast werk, problemen met relaties en kinderen, familie, schulden, druggerelateerde criminele feiten, omgaan met trauma’s uit het (recente) verleden  …). De cliënt slaagt er niet in om op eigen houtje clean te blijven en een stabiel leven uit te bouwen.

Behandelprogramma
Het programma bestaat uit vier modules: Module 1 en 2 omvatten een residentiele behandeling in de therapeutische gemeenschap. Module 3 en 4 omvatten een semi-residentiele en ambulante begeleiding.

Na een voorbereidende module start (duur: 1 maand), maakt de cliënt een keuze om de eigenlijke behandeling aan te vatten.
De residentiële behandelperiode duurt 9 maand, en is opgebouwd uit twee modules.
Tijdens de eerste module (duur: 6 maand) is er een intensief groepsgericht therapeutisch aanbod. De doelstelling van deze module is om inzicht te krijgen in de verslavingsproblematiek en gerelateerde problemen op andere levensdomeinen.
De cliënt komt terecht in het groepsprogramma. Het samenleven in groep biedt een  pedagogisch leef- & groeiklimaat  waarbinnen sociale vaardigheden geoefend worden. Daarnaast wordt veel nadruk gelegd op levensstijltraining (trainen dagritme, evenwicht ontspanning – inspanning, uitvoeren basistaken, hygiëne, …). Vanaf het begin van de behandeling maken (basis)educatie en competentietraining deel uit van de behandeling. Daarnaast is er een uitgebreid therapeutisch aanbod waarbij de cliënt, op basis van een waaier aan (psycho)therapeutische methoden, kan doorwerken op het verslavingsthema en problemen op andere levensdomeinen.

schema tgm(klik op de afbeelding voor een pop up)

De tweede module oriëntering (duur: 3 maand) is gericht op keuzes voor de toekomst, hierbij rekening houdend met de valkuilen en beperkingen eigen aan het verslavingsprobleem.

Er wordt een individueel activeringstraject opgestart dat leidt tot een vrijetijdsinvulling, opleiding en werk. In het kader van de oriëntering onderneemt de cliënt activiteiten buiten het domein van de therapeutische gemeenschap (in samenwerking met de sociale werkplaats van De Sleutel, VDAB, OCMW, volwassenonderwijs,…). In het therapieluik wordt er maximaal ingezet op hervalpreventietraining, groepspsychotherapie en bewegingstherapie om de beleving en confrontaties in én buiten de therapeutische gemeenschap te integreren in het herstelproces.

Tijdens de derde module start de semi-ambulante begeleiding in het tussenhuis (duur: 9 maand). In het tussenhuis wordt het zelfstandig wonen met een cleane levensstijl getraind, met een duidelijk toekomstplan voor ogen. De cliënt beschikt over een eigen kamer in een woonhuis, gedeeld met 6 andere bewoners. De cliënt heeft een dagbesteding gedurende 30u van opleiding, stage of vrijwilligerswerk, ondersteund door 1 dag groepstherapie (hervalpreventie, zelfhulpgroep). In de loop van de 3de module wordt het aandeel therapie verminderd en kan de cliënt fulltime een opleiding, stage of werk aanvatten. Op het einde van de module wordt de cliënt begeleid naar een geschikte huisvesting.

In de vierde module gaat de cliënt alleen wonen. Er is nog ambulante opvolging en een beperkt groepsaanbod gedurende een zestal maanden.

AANMELDING OF MEER INFO?      

THER MERELBEKETherapeutische Gemeenschap Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 1
9820 Merelbeke

• Telefonisch via 09 360 62 29 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 13u)

• Per mail via [email protected]
• Via het online aanmeldingsformulier op deze website

 

Klik hier voor een uitgebreide infobrochure.

Aanverwante info:

Lees hier meer achtergrondinfo in de bijdrage “Herstel van verslaving: van de Therapeutische Gemeenschap naar de realiteit van de maatschappij”

Lees hier meer over de werking van het Tussenhuis

Lees hier enkele getuigenissen van oud-bewoners over hun periode in het Tussenhuis