Mijn dagboek: een cliënt uit de behandelgroep vertelt

Dieter (*) is alleenstaand en volgt sinds drie maanden de behandelgroep in het ambulant centrum De Sleutel te Brugge. Daarvoor zat hij meer dan 10 jaar in de gevangenis. Hij heeft één broer en 4 zussen. Hij bouwt sinds kort opnieuw het contact uit met zijn vader. Dit weekend deden ze samen boodschappen. Dieter (40) kwam vrij onder voorwaarden. Hij moet en wil aan zijn verslaving werken.

Van deelnemers in de behandelgroep wordt verwacht dat ze voldoende draagkracht hebben om aan dit intensieve programma (elke weekdag) deel te nemen waardoor een residentiële opname op dit moment niet noodzakelijk is. Het is ook een voorwaarde om nuchter te zijn. Dieter staat onder elektronisch toezicht en volgt als gevolg daarvan een heel strikt uurrooster.

Hoe ziet een doorsnee dag van Dieter er uit: dagboek van een maandag in oktober

7u – De wekker loopt af en ik maak me klaar om vanuit Roeselare te vertrekken met de trein van 8u25 richting Brugge

9u30 – Start van de behandelgroep in ambulant centrum Brugge.

Dieter: “Op die drie maanden tijd was ik altijd op tijd in het centrum, met uitzondering van één dag, toen de trein vertraging had. Daar ben ik wel fier op”.

Het eerste kwartiertje van de behandelgroep is er tijd voor praktische zaken en kunnen de deelnemers van de groep passeren bij de verpleegpost in het centrum voor hun medicatie. Dieter begon op zijn 14de met drugs te experimenteren. Sinds zijn 16de gebruikte hij geregeld heroïne en cocaïne. Tijdens zijn periode in de gevangenis bleef hij vlot aan drugs geraken.

De cliënten in de behandelgroep komen in aanmerking voor substitutiemedicatie. Ze moeten wel bereid zijn om hun probleem aan te pakken en deze medicatie stilaan af te bouwen.

Op maandag vertelt elke deelnemer aan de behandelgroep uitgebreid over het voorbije weekend. Deze morgen zijn ze met vier (van de 8). Voor Dieter is het weekend goed verlopen.

“Ik heb er deugd van dat ik mijn eigen potje kan koken en het huis op orde kan houden. Eens gaan zwemmen,… Dat is allemaal heel nieuw voor mij. In de buurt waar ik woon, kwam ik de voorbije weekends regelmatig in aanraking met een gast die in het gebruik zit. Dat was heel lastig voor mij. Dit weekend zag ik hem gelukkig niet”.

10u45 – 11u00 – het is pauze

Hierna gaat de bespreking verder. In de behandelgroep wordt zo veel mogelijk structuur aangeboden. Dieter: “Vooraf maken we altijd een weekendplanning en dit wordt dan op maandag overlopen. Zo leren we als deelnemers elkaar om klippen te omzeilen en zo een terugval te voorkomen.Client in dcbg DeSleutel 239 web Dieter: “Ik kan heel erg genieten van de kleine dingen. Maar ik moet alert blijven om clean te blijven

12u45 – vertrek naar huis

14u – Dieter is op maandagnamiddag verplicht om thuis te blijven.

Dieter plant een telefoontje naar de immotheker. “Voorlopig woon ik in een crisiswoning. Daar kan ik in principe niet langer dan 2 maanden blijven”. Dat is dus een dringend probleem om aan te pakken. Hij kan wel nog een maand verlening krijgen.

Dieter heeft veel om over na te denken. Later op de week moet hij naar de rechtbank in het kader van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Misschien geraakt hij dan verlost van zijn enkelband.

“Ik heb al heel veel stappen gezet. Ik doe vrijwilligerswerk bij het dierenasiel. Tijdens mijn periode in Ruiselede leerde ik dat ik graag met dieren omga en buiten op de boerderij werk. Misschien is werken in de sociale economie of een zorgboerderij wel iets voor mij. Verder probeer ik actief te sporten. Ik voel dat me dat helpt om te ontladen. Zo ben ik zondag op mijn eentje 30 kilometer gaan fietsen. Verveling is een grote boosdoener. Eén uur fietsen was ook één van de drie doelstellingen die ik mezelf tijdens de behandelgroep had voorgenomen”.

Dieter bouwt actief een netwerk uit. “Ik heb dat nodig, want vaak voel ik met wel eenzaam. Het duurt een tijdje vooraleer ik de banden met de familie weer goed zal krijgen”. Samen met een straathoekwerker in de buurt waar hij woont is hij op zoek naar een wielerclub om bij aan te sluiten. Er komt een thuisverpleegkundige aan huis. Hij laat zich ook begeleiden door iemand van de vzw Op Stap.

“In de behandelgroep helpen we mekaar door feedback te geven. We krijgen verantwoordelijkheden. Zo ben ik momenteel de V-tijd (verantwoordelijke-tijd). Als er overdag mensen tijdens de behandelgroep bepaalde afspraken moeten nakomen, dan is het mijn taak om de tijd daarvoor te voorzien. Zo kan het zijn dat iemand moet bellen naar de mutualiteit of dat iemand een afspraak in huis heeft met de psychiater of de begeleidende arts”.

16u00 – 19u00 – Dit zijn vandaag Dieter zijn vrije uren. Hij plant een bezoek aan de videowinkel: de films die hij dit weekend bekeek, moeten teruggebracht worden.

Client in DCBG DeSleutel 233 web

De dag zit er bijna op. Dieter kijkt nog even een serie en kruipt daarna vroeg onder de veren. Hij kijkt al uit naar morgen. “Op dinsdag is er een behandelgroep voorzien van 9 tot 16u. We praten lang niet gans de tijd. Zo is er ook sport in het aanbod. Morgen is er een nieuwe initiatie in de sporthal. Op donderdag doe ik fitness. Het is niet gemakkelijk voor mij na die lange periode van detentie. Maar ik kan heel erg genieten van de kleine dingen. Maar ik moet alert blijven. Ik voel me wel heel sterk gemotiveerd om verder te doen en clean te blijven. Ik wil bewijzen dat ik op mijn eigen benen kan staan”.

Paul De Neve

(*) om redenen van privacy hanteren we een fictieve naam

Aanverwante info

Een dag in het ambulant centrum Brugge: onthaalmedewerker Johan vertelt:   Lees meer

Behandelgroep: wat?

De “behandelgroep” is een intensief groepsprogramma. De begeleiders zoeken samen met de deelnemers naar een individueel aangepast traject (afhankelijk van de noden/vraag), zodat men opnieuw structuur en evenwicht in het leven krijgt. Naast groepsgesprekken bestaat het programma ook uit activiteiten zoals sport, psycho-educatie, planning en bespreking van week en weekend, ontspannende activiteiten, informeren over interessante organisaties, … Door ervaring met anderen te delen, merken deelnemers dat ze er niet alleen voor staan. Vertrekpunt : wat wil de cliënt bereiken op vlak van gebruik en dagbesteding?

De focus ligt op verandering en samen komen tot het formuleren van realistische doelstellingen. Dit kan zijn: opleiding, werk en het behouden van de stabiliteit. Doorheen het programma wordt stilgestaan bij zinvolle dagbesteding, het (her)ontdekken van de interesses en het installeren van een netwerk. Er is ondersteuning en coaching om vaardigheden aan te leren op verschillende vlakken: sociaal administratief, huishouden, sociaal emotioneel leven, het aanspreken van het verantwoordelijkheidsgevoel… We werken rond druggebruik (afbouwen, stoppen of clean blijven).