“Schreeuw het van de daken”

Patsy (*) is 36 jaar en alleenstaande moeder. Vijf jaar geleden heeft ze haar partner verlaten omwille van zijn uit de hand gelopen verslaving.  Haar dochters zijn nu 10 en 9 jaar oud. “Ik had veel vroeger grenzen moeten stellen. Denk nooit: “dit kan mij niet overkomen”. Met haar verhaal wil ze lotgenoten sterken zodat ze sneller het heft in handen durven nemen. En ook wil ze de hulpverlening wakker schudden: het aanbod voor partners is weinig gekend. Maar de schrik voor het oordeel van de buitenwereld, het schaamtegevoel en de illusie dat haar situatie wel zou beteren heeft ertoe geleid dat ze te lang heeft gewacht om de stap te zetten … met nefaste gevolgen voor haar eigen zelfbeeld en mentale weerbaarheid.

Lees meer

Als vader het therapeutisch programma volgen in De Sleutel: een getuigenis

"In het begin had ik zeer weinig contact met mijn dochter. 8 jaar was ze toen ik het programma in de Therapeutische Gemeenschap begon te volgen. In het begin van mijn programma hebben we elkaar heel hard moeten missen. Het was van nul beginnen. Op een nieuwe manier hebben we elkaar terug leren kennen. Ik was namelijk clean!" Een moedige getuigenis van één van onze bewoners van de Therapeutische Gemeenschap (TG).

Lees meer

Wat als je kind (misschien) drugs gebruikt?

Jongeren komen vandaag onvermijdelijk in contact met drugs. Van alcohol vergeten we misschien zelfs al eens dat het een drug is, maar ook cannabis is zeer wijdverspreid. Wat als je (denkt dat je) kind drugs gebruikt? In het april-nummer van het maandblad Goed Gevoel doet Els haar verhaal. Haar zoon wordt dit jaar 20 en is verslaafd. Hierna lees je eerst het aanvullend interview met Dr Van Duyse.

Lees meer

Met een joint in de hand naar de hel

Cannabis heeft dan wel de naam een onschuldige softdrug te zijn - zeker onder jongeren - toch verwoest het levens. Een ex-verslaafde en een moeder getuigden in De Standaard. Lees hierna het verhaal van Kristof (26): het leven zoals het is als cannabisverslaafde.

Lees meer

Wat maakt een ouder mee als hun zoon of dochter kampt met een verslaving?

De verslaving van onze zoon Yves (*) bracht regelmatig spanningen teweeg in ons gezin. Als ouder zaten we op een bepaald moment echt op het randje van de depressie. Vaak knaagde ook het schuldgevoel: "wat hebben wij verkeerd gedaan"? Soms verschilden we van mening over het al dan niet volledig breken met onze zoon, we vervielen steeds vaker in wederzijdse beschuldigingen...

Lees meer