Wat als je als ouder vermoedens hebt over gebruik?

De puberteit is vaak een moeilijke periode. Jongeren willen hun eigen ding doen, aanvaarden het ouderlijk advies niet meer alles blindelings, sommigen sluiten zich  af van hun ouders… Zijn de veranderingen toe te schrijven aan de levensfase, aanpassingsproblemen of is er reden om je zorgen te maken? Wat als je je zoon of dochter betrapt hebt, maar deze probeert het probleem te minimaliseren? Wat kan je doen, waar kan je terecht?

Lees meer

Preventie en zorg voor kinderen van ouders met afhankelijkheidsproblematiek

Kinderen opvoeden kent voor elke ouder wel eens hoogtes en laagtes, uitdagingen en frustraties. Voor ouders die kampen met een afhankelijkheidsproblematiek kan deze opvoedingstaak extra belastend zijn. Soms is een ouder dan ook tijdelijk onvoldoende in staat om de gepaste zorg te bieden. Of wordt het opvoeden belemmerd door drempels, zoals het stigma dat rond verslaving hangt.

Maak hier kennis met de aanpak van ambulant centrum De Sleutel Gent

De loyaliteit die kinderen voelen t.o.v. hun ouders verhindert soms dat ze zich uitspreken over hun gevoelens