Wat doe je als iemand uit je vriendenkring drugs gebruikt. Als je voelt dat hij of zij contact verliest met z’n omgeving? De Sleutel wil jongeren aanmoedigen om hun peers sneller aan te spreken over hun druggebruik. Laat die vriend(in) niet wegzinken: Help hem, praat met hem.

‘Drugs, waar wacht je op om er met hem over te praten’, vat goed samen wat we willen zeggen. Ook vrienden kunnen invloed hebben.  Gewoon al je mening over dat druggebruik zeggen,  helpt voorkomen dat iemand drugs gaat gebruiken, of zwaarder begint te gebruiken …

Als De Sleutel met regelmaat wijst op de risico’s van cannabisgebruik dan is dat niet om onrust of een sfeer van angst te veroorzaken. We weten dat cannabis op een zo grote schaal gebruikt wordt dat sociale controle onder de mensen zelf de belangrijkste preventie is: volwassenen onder volwassenen, jongeren onder jongeren. Om die sociale controle of sociale invloed te kunnen uitoefenen moet je je bewust zijn van de verschillende kanten van een joint roken: waarom doet de roker dit, wat wil hij enerzijds, wat zijn de effecten en risico’s anderzijds. Sommige risico’s zijn minder bekend:

Regelmatige en langdurige cannabisgebruikers hebben gemiddeld minder inkomen en blijven gemiddeld langer zonder werk. Ook voor jongeren op schoolniveau is dat zo: regelmatige en frequente gebruikers hebben minder goede resultaten. Een van de gevolgen van cannabis in de hersenen is de vermindering van het vermogen om complexe problemen op te lossen. Een ander gevolg is een vermindering van het vermogen om informatie te onthouden en om te leren. Dat veroorzaakt een achterstand in intellectuele en sociale vaardigheden die je nodig hebt om te studeren of te werken.

Een ander effect van cannabisgebruik is een sterkere focus op jezelf: je kijkt vooral naar wat je zelf voelt, wat je zelf denkt, wat je zelf waarneemt. Dat geeft de indruk van een intens gelukkig gevoel. Sommige mensen schermen zich daardoor volledig af onder invloed van cannabis. In die zin maakt het de jongere die cannabis begint te roken om mee te doen, niet echt een ‘party type’ en leidt het niet tot de gemakkelijkere contacten die hij of zij verwachtte.

De combinatie van de sterkere focus op jezelf met de verminderde intellectuele vaardigheden bij regelmatig gebruik leiden tot minder motivatie. Minder willen werken, willen leren, willen iets doen, willen met anderen omgaan.

Geert Lombaert, stafmedewerker Cliëntzorg bij De Sleutel, rapporteerde als onderzoeker jaren gelenden reeds in een studie over middelengebruik bij twaalf- tot achttienjarige scholieren in Brugge dat normerende invloeden uit de omgeving van de jongeren heel robuuste risico- en beschermende factoren vormen. Het gaat in eerste instantie over afkeuring door ouders, maar ook door vrienden. Hoe sterker de indruk bij de jongere dat zijn vrienden joints afkeuren, hoe minder kans op cannabisgebruik.

Dit houdt in voor preventie dat het innemen van een standpunt over legale en illegale drugs en de ruimte krijgen om dat te zeggen kunnen bijdragen tot minder druggebruik. Je mag als ouder of leerkracht niet te snel denken dat gesprekken over drugs toch niets uithalen. Discussielessen op school, gesprekken thuis en debatten in de jeugdbeweging kunnen een klimaat te scheppen waarin de goed- of afkeuring kan ingeschat worden. Let er wel op dat het hier gaat om perceptie van afkeuring, en die gaat niet alleen uit van wat de ander zegt, maar ook van wat je veronderstelt dat de ander vindt.  Het betekent dus helemaal niet dat je zo hard mogelijk moet roepen dat je tegen drugs bent, maar wel dat je zorgt dat de ander weet wat je vindt.

Deze oproep om je mening over druggebruik te zeggen geldt niet alleen om te voorkomen dat iemand drugs gaat gebruiken, maar ook om de stap naar meer of zwaarder gebruik tegen te gaan. Als een jongere in zijn vriendenkring overgaat naar hevig en vaak cannabisgebruik, gebeurt het nogal eens dat hij zich langzaam aan afsluit.  Hij is meer met zichzelf bezig dan met de anderen, wat ook overeenkomt met het gevoel dat hij krijgt van een jointje: ik voel me gewoon lekker. Hij zinkt figuurlijk weg in zijn comfortabel zeteltje. De anderen zijn eerder geneigd om hem met rust te laten dan iets te zeggen of te doen om zijn manier van doen te veranderen. De nieuwe affiche van De Sleutel wil jongeren bewust maken dat dat wél kan.

Tips om met je vrienden te praten over drugs

Zeg wat je ziet en hoort.

Vermijd om je eigen opinie op te dringen en heb het vooral over het gedrag van de ander. Ik merk dat je vooral over jezelf praat, ik hoor dat je iets gelezen hebt en er dan niets meer over weet, ik zie dat er veel mensen vruchteloos iets aan je willen vertellen bijvoorbeeld.

Maak een verschil tussen feiten en ideeën.

Soms richt iemand zich alleen op informatie die precies in zijn kraam past. Zo wordt er vaak gezegd dat bijna iedereen regelmatig een jointje rookt of eens een lijntje snuift. Dat kan wel een idee zijn, maar de feiten zijn anders. Tel eens op in de klas, je werk of je school van hoeveel mensen je dat echt zeker weet.

Geef je mening als die wordt gevraagd.

Als je over drugs wilt praten moet je jezelf een mening vormen over wat jij ervan vindt. Dat hoef je zeker niet te pas en te onpas te verkondigen. Maar als je je bezorgdheid over iemand anders zijn druggebruik uit, moet je ook bereid zijn om te zeggen wat jij er zelf van vindt.

Denk na over argumenten die voor je vriend of vriendin iets betekenen.

Drugs zijn niet goed voor je gezondheid, dat is wel duidelijk. Maar het argument is voor veel mensen niet het belangrijkste. Op lange termijn denken is één, maar wat er op korte termijn gebeurt telt ook mee! Zoek naar argumenten die met geld, uiterlijk, snelle indruk, manier van praten, iets onthouden, te maken hebben. Sommige mensen zijn meer gevoelig voor ecologische, sociale of morele gevolgen dan voor gezondheid.

Actief luisteren.

Als je wilt praten moet je natuurlijk ook luisteren. Jij maakt je zorgen in wat je je vriend of vriendin ziet doen, maar hij of zij heeft ook een verhaal. Zeker als er iets meer achter het druggebruik zit dan iets uitproberen, hoort dat ook in jullie gesprekken thuis. Actief luisteren betekent dat je niet alleen luistert, maar ook goed laat merken dat je luistert. Zo krijg je een beter wederzijds gesprek.

Ondersteun het minderen, stoppen en mislukken.

Als je vriend of vriendin besluit om minder te gebruiken, of te stoppen is het goed als je dan ook contact blijft houden. Je kunt samen bedenken wat hij of zij zal doen in situaties dat het moeilijk is. En als het mislukt, ben je misschien meer dan ooit nodig! Stoppen met roken lukt ook maar zelden in één keer.