De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 donderdag 12 maart 2009 01:00

Aanbevelingen voor het gebruik van buprenorfine in de behandeling van heroïne

Vlaamse verslavingsartsen zochten de voorbije jaren wetenschappelijke evidentie voor de behandeling van heroïneverslaving met buprenorfine aan de hand van systematisch literatuuronderzoek en het Agree-instrument voor richtlijnontwikkeling.

Evidence-based practices: van onderzoek naar  praktijk

De laatste 20 jaar verschenen er in toenemende mate wetenschappelijke publicaties over de farmacologische eigenschappen en de effectiviteit van buprenorfine.  Daarenboven is het zo dat buprenorfine (Subutex®) sinds augustus 2003 terugbetaald wordt als substitutiebehandeling voor mensen die hun heroïneverslaving willen aanpakken.

De verslavingsartsen wilden nagaan of deze evidentie kan leiden tot aanbevelingen in hun courante praktijk voor goede indicatiestelling, veilige en kwaliteitsvolle implementatie van het gebruik van Subutex in de  behandeling van heroïneverslaving. Subutex zou kunnen gebruikt worden als een alternatief voor methadon.

Inzake effectiviteit van de behandeling van heroïnomanen is Subutex vergelijkbaar met methadon. De vergelijkbaarheid geldt ook voor wat betreft de risico's, bijvoorbeeld  misbruik via intraveneus gebruik en kans op overdosis. Het voordeel van Subutex is dat de  ontwenning mild is en er slechts een geringe inductie van afhankelijk optreedt.

Om veilig met buprenorfine te kunnen omgaan moeten dezelfde maatregelen gevolgd worden, die voorgeschreven worden bij methadon (namelijk gefractioneerde verstrekking onder toezicht en de andere maatregelen zoals voorzien in het KB van april 2004).

Maar welke dosering dienen artsen voor te schrijven, met welke bijwerkingen moet rekening worden gehouden, hoe dient de medicatie te worden ingenomen, met welk tijdsinterval, welke tegenindicaties gelden er…? Dankzij de richtlijn die uitgewerkt werd door de Vlaamse verslavingsartsen is er nu eenduidigheid over de manier van voorschrijven van deze vervangmedicatie. U vindt deze richtlijnen op de website van de VAD.

De ontwikkeling van deze richtlijnen toont aan dat werken met Evidence Based Practices in het begin weliswaar een aanzienlijke tijdsinvestering vraagt, maar later leidt tot een grote winst in de dagelijkse praktijk. Het helpt om besluiten te nemen op basis van heldere argumenten die een wetenschappelijke basis hebben. De arts krijgt een kader waaraan hij zijn dagelijkse praktijk kan toetsen. Op basis hiervan kan hij toepassingen maken die aangepast zijn aan de individuele patiënt en passend binnen zijn specifieke werksetting.

 

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.