De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 voorstelling de sleutel

voorstelling de sleutel (9)

Met respect voor uw privacy

woensdag 20 juni 2018 13:36 Geschreven door Paul De Neve

De Sleutel behandelt uw persoonsgegevens met respect voor uw privacy. 

40 jaar De Sleutel: terugblik

dinsdag 24 juni 2014 02:00 Geschreven door Paul De Neve

40 jaar logo zonder slagzinDe Sleutel vierde in 2014 zijn 40 jarig bestaan. Hierin werden zowel medewerkers, verwijzers, sympathisanten als cliënten betrokken. Het was niet enkel een terugblik. De Sleutel maakt zich immers ook klaar voor de vele uitdagingen die op ons afkomen de komende jaren. We bundelen hierna al ons nieuws rond de verjaardag van De Sleutel.

Beleidskeuzes en -verklaring 2014-2018

woensdag 18 juni 2014 10:02 Geschreven door Paul De Neve

In de periode tussen 2014 en 2018 streeft De Sleutel 6 doelen na. Deze vormen ons ‘Strategisch Plan 2018’. Dit plan is gebaseerd op onze visie op verslaving en de behandeling ervan, op werken met minderjarigen met drugproblemen en speelt in op een aantal belangrijke maatschappelijke tendensen Met dit plan maken wij ons tijdens dit jubileumjaar klaar om ook de komende 40 jaar kwalitatieve zorg te blijven bieden aan mensen in nood.

Cijfers over De Sleutel

donderdag 08 december 2011 01:00 Geschreven door Paul De Neve

Elk jaar noteren we - verspreid over het netwerk van De Sleutel - meer dan 3000 aanmeldingen.

In totaal staan bijna 250 werknemers in voor de begeleiding van deze cliënten (binnen de hulpverlening).

 

cijfers tot 2018

(klik op de afbeelding om te vergroten)

 

Klik hier om naar meer cijfers over onze cliënten (profiel, doorstroom, traject, resultaten,...) te gaan.

 

 

 

De Sleutel: een blik in het verleden…

dinsdag 08 november 2011 16:04 Geschreven door Paul De Neve

Wie zijn wij?

De Sleutel, opgericht in 1974, groeide op 40 jaar tijd, uit tot een netwerk van 11 afdelingen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen. Sinds 1991 maken wij deel uit van de sector Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde, die instaan voor de nodige ondersteuning op het beleidsmatige, financiële, logistieke, juridische en ethische vlak.

Organogram

donderdag 13 oktober 2011 14:20 Geschreven door Paul De Neve

De Sleutel is een netwerk dat in Vlaanderen hulpverlening, werkgelegenheid en preventie aanbiedt inzake de problematiek van gebruik en misbruik van illegale drugs.

Als netwerk zijn we deskundig in het voorkomen en behandelen van drugproblemen. De Sleutel beschikt hiervoor over een uitgebreid netwerk aan instellingen op diverse settings. Zo beschikken we over:

- diverse laagdrempelige ambulante centra in de grote steden

- een Crisis Interventiecentrum te Wondelgem,

- twee residentiële instellingen voor volwassenen (Therapeutische Gemeenschap Merelbeke en Gent)

- een residentiële instelling voor jongeren (Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma te Eeklo)

-  Sociale Werkplaatsen in Gent en Antwerpen.

De Sleutel neemt bovendien een uitgebreide preventietaak op zich en is actief inzake Wetenschappelijk Onderzoek.

Maak hier kennis met ons organogram.

 

Onze identiteit

vrijdag 30 september 2011 16:07 Geschreven door Paul De Neve

De Sleutel onderlijnt haar visie met de duidelijke slagzin:

DE SLEUTEL - MENSEN KANSEN GROEIEN.  
  

De identiteit – bestaansreden van De Sleutel

De Sleutel biedt zorg op maat voor mensen met een middelgerelateerde stoornis.

We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces naar meer kwaliteit van leven in verbinding met de eigen context en de samenleving. We vertrekken hierbij vanuit de eigen keuzes en mogelijkheden.

We doen dit in nauwe samenwerking met andere gespecialiseerde zorgpartners.

In ons streven naar persoonlijke, deskundige en verbonden zorg voor de cliënt werken we aan een open cultuur van vertrouwen, mede-eigenaarschap en co-creatie.

DE SLEUTEL – MENSEN KANSEN GROEIEN

identiteitsverklaring


Waarden

Binnen de verslavingszorg en bij de uitvoering van de kernopdrachten profileert De Sleutel zich door een persoonlijke, deskundige en verbonden aanpak. Deze kernwaarden maken we concreet binnen onze samenwerking met cliënten, met medewewerkers en met zorgpartners:

-       Cliënten:

Voor ons is de verbinding met de cliënt als unieke persoon de motor van alle zorg. In een open dialoog betrekken we de cliënt (en zijn context) als deskundige partner in diens herstelproces met persoonseigen krachten, uitdagingen en zingeving. We brengen voor elke cliënt vanaf de aanmelding de persoonseigen zorgnoden in kaart op bio-medisch, psychisch, sociaal en zingevingsvlak. Hierbij gaan we verder dan een ‘defectdiagnose’ en integreren we ook persoonlijke en contextuele krachten. We werken gender- en cultuursensitief.

-       De cliënt krijgt de garantie dat de zorg georganiseerd en geactualiseerd wordt volgens de goede, hedendaagse praktijken : elke stap in zijn / haar traject wordt ondersteund door een solide wetenschappelijke basis en decennialange specialistische ervaring.


De context van de cliënt is van cruciaal belang voor een duurzaam herstel. We streven doorheen het herstelproces naar een goede verbinding met de context en de ruimere samenleving.

-       Medewerkers:

We zien mekaar ook als unieke personen, met eigen capaciteiten en interesses, op zoek naar zingeving en bereid om het beste van onszelf te geven voor de cliënt en mekaar.

Onze deskundigheid blijft groeien binnen een professioneel haalbare en prikkelende omgeving dankzij realistische verwachtingen in de taakuitvoering, een zorgzaam beleid, een hechte samenwerking en kansen tot verdieping (expertisedeling, jobrotatie, opleiding, coaching)

Verbinding en afstemming met mekaar en over de afdelingen heen maken dat expertise en ervaring niet stoppen aan de voordeur.

-       Zorgpartners:

Cliëntentrajecten laten we ook buiten de organisatie naadloos verderlopen door actief zorgpartners te betrekken en te verbinden.

Daartoe gaan we persoonlijke contacten aan met de lokale zorgactoren en stellen we onze expertise laagdrempelig ter beschikking voor cliëntenoverleg.

Binnen het werkveld van de GGZ zijn we de referentie voor actuele, kwalitatieve verslavingszorg.

Voor deze waarden willen we gaan staan. Op deze waarden willen we mekaar aanspreken. In de beleving van persoonlijke, deskundige en verbonden zorg willen we verder gaan dan de norm. Zo weten we ons oprecht en authentiek in het werk naar onze cliënten en de samenwerking met collega’s en partners.

 

Aanverwante info: onze identiteitsverklaring zoals gepresenteerd op De Sleuteldag (oktober 2019)

 

De Sleutel is een onderdeel van de Organisatie Broeders van Liefde.

Klik hier om meer te vernemen over de missie van de Broeders van Liefde.

Voorstelling De Sleutel – MENSEN KANSEN GROEIEN

vrijdag 30 september 2011 16:03 Geschreven door Paul De Neve

De Sleutel situeert zich binnen de gezondheidszorg en richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

Rekeningnummers - De Sleutel

zondag 30 november 2014 01:00 Geschreven door

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.