Psychiater – Gent

Wij zoeken voor:
AFDELING : Ambulant Centrum te GENT

TAAK :

  • U werkt in een ambulant centrum dat in multidisciplinair verband zowel individuele consultaties als
    groepswerking aanbiedt aan cliënten met een verslavingsproblematiek. U staat in voor diagnostiek en
    behandeling van de psychiatrische comorbiditeit bij deze cliënten.
  • U participeert eveneens aan het medisch overleg, het maandelijks overleg van alle artsen van De Sleutel.

PROFIEL :

  • Psychiater met interesse in middelgerelateerde stoornissen

AANBOD :

  • 7u per week
  • Aanvang: onmiddellijk
  • Verloning volgens de barema’s van adviserend geneesheer

Solliciteren :

Solliciteren kan via onderstaand formulier.

Voor info over de job: dr. Simon Raymaekers, medisch directeur, tel. 09/210 87 10 of email:
[email protected]

Meer info over de werkplek

Het ambulant centrum voor verslavingszorg De Sleutel te Gent ontvangt jaarlijks gemiddeld 700 à 800 aanmeldingen. Het centrum is gericht op indicatiestelling bij mensen met een middelenafhankelijkheid, biedt individuele begeleiding aan binnen een bio-psycho-sociaal kader, organiseert een intensieve groepswerking en nazorg. In het centrum werken we met een multidisciplinair team bestaande uit psychologen, artsen, maatschappelijk werker en pedagogen.

Het netwerk van De Sleutel

De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch gebruik van illegale drugs.  Ook mensen in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij ons terecht

We zijn actief op verschillende plaatsen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen met ambulante en residentiële hulpverlening.

Onze zorg is persoonlijk, deskundig en verbonden.  We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces, naar een betere kwaliteit van leven.  We vertrekken daarbij vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt.  Met andere gespecialiseerde zorgpartners werken we nauw samen.