Welkom op de kwaliteitspagina van De Sleutel

We zijn ervan overtuigd dat het meten en opvolgen van kwaliteit belangrijk is om de behandeling en zorg ten aanzien van de cliënten in De Sleutel verder te verbeteren. Via deze webpagina willen we transparant communiceren over de resultaten van de kwaliteitsmetingen die we uitvoeren

1. Welke resultaten boeken we?
Om de kwaliteit van zorg op te volgen, hanteren we volgende indicatoren:

  • De zorg voor de cliënt is effectief.
  • De zorg voor de cliënt is herstelgericht.
  • De zorg is cliëntgericht.
  • De zorg voor de patiënt is veilig.

Kwaliteit in cijfers

Kwaliteit van zorg bespreekbaar maken aan de hand van cijfers stimuleert het debat over kwaliteit en zet ons als behandelaars aan tot (zelf)reflectie. Het is voor ons van belang een opvolgsysteem te hebben dat ons ondersteunt in het continu verbeteren om de beoogde zorg te realiseren.
Lees meer

Onze resultaten

2. Wat is het profiel van onze cliënt?

3. Cijfers over De Sleutel / jaarverslag

Elk jaar noteren we – verspreid over het netwerk van De Sleutel – zo goed als 3000 aanmeldingen. In totaal staan bijna 250 werknemers in voor de begeleiding van deze cliënten.

Wil je meer cijfers? Klik dan hier en raadpleeg het jaarverslag 2021.

4. Hoe oordeelt de Vlaamse Zorginspectie?

Hier kan u u de verslagen nakijken van de Zorginspectie.

Ambulant centrum Brugge (ACB)

Ambulant centrum Gent (ACG)

Detox- en Oriëntatiecentrum (DOC) Wondelgem (voorheen CrisisInterventieCentrum, CIC)

Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) Eeklo

Therapeutische Gemeenschap Gent (TGG)

Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM)

5. Goede praktijken in de kijker

Ervaring werkt?! Ervaringskennis co-creatief inbedden in je organisatie

Toen ik bij De Sleutel kwam werken trof me de evidentie van het inzetten van ervaringsdeskundigen als collega’s. De inbreng van ervaringsdeskundigen (op verschillende niveaus, in verschillende rollen) wordt hier erg naar waarde geschat. Om het omgaan met die ervaringskennis verder te versterken, organiseren we intervisies en worden de actieve ervaringsdeskundigen ook gecoacht in hun rol. Een aanleiding om het recente boek “Ervaring werkt?! Ervaringskennis cocreatief inbedden in je organisatie” van Dr. Didier Reynaert e.a. van dichtbij te bekijken.

Lees meer

Aanverwante info

Werkt ervaring? Dit zeggen onze ervaringsdeskundigen zelf: lees hier of bekijk hier een getuigenis van een ervaringsdeskundige

Herstel in zicht: een manual met psycho-educatieve sessies voor druggebruikers

Psycho-educatie is een methodiek in de hulpverlening die het mogelijk maakt via het verstrekken van informatie en het aanleren van nieuwe vaardigheden deze personen te leren omgaan met de beperkingen van een aandoening zodat zij hun leven weer in handen kunnen nemen. In de manual ‘ Herstel in Zicht” vindt u acht psycho-educatieve sessies over chronisch middelenmisbruik.

Lees meer

Ervaringsleren als methodiek om jezelf beter te leren kennen

Jaarlijks trekken de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap in Merelbeke op driedaagse naar de Ardennen. De deelnemers worden er in een uitdagende situaties gebracht waarbij zij niet kunnen terugvallen op routines. De methodiek van het “Ervaringsleren” biedt de mogelijkheid om vanuit een concrete actie-fase in ongewone omstandigheden een individueel leerproces op gang te brengen.  

Lees meer

Werk-TG inspireert zich via studiebezoeken op buitenlandse goede praktijken

Lees meer

Een kader voor diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen: wat met specifieke klachten zoals ook drugverslaving?

Lees meer

Van dwang naar eigen keuze: wat leert de zelfdeterminatietheorie ons over motivatie?

Lees meer


“COMPETENTIEONTWIKKELING VIA SPORT EN BEWEGEN: EEN TRAJECT NAAR ACTIVERING EN TEWERKSTELLING” (DRAAIBOEK BESCHIKBAAR)

Lees meer

De Sleutel presenteert draaiboek rond ‘Sport en bewegen’ in de hulpverlening

Lees meer

Externe motivatie is goed
om mee te starten, maar
onvoldoende om mee te
eindigen

Klippen omzeilen, een training in terugvalpreventie