Om te weten of we gezond en wel zijn is het goed om af en toe onze temperatuur te meten. Dat is ook zo voor groepen en organisaties. Hoe is het gesteld met het welzijn van het personeel van De Sleutel? Wat loopt goed en wat kan beter? Als thermometer gebruikten we eind 2020 een bevraging van PROSE (*), het kwaliteitsopvolgingssysteem dat we sedert 2014 gebruiken. Deze bevraging brengt ons welzijnsbeleid in kaart en meet het welzijn bij medewerkers en hun leidinggevenden.

We zijn gelukkig gezond! We scoren (zeer) goed op vlak van relatie met collega’s, goed op werkomstandigheden, werkinhoud en verantwoordelijkheid, en voldoende tot goed op het vlak van relatie tot het beleid en de leidinggevenden. De resultaten bij leidinggevenden en medewerkers liggen in dezelfde lijn, maar wel met andere accenten qua prioriteiten om aan te pakken.

Het is gedurfd om in tijden van corona, organisatiewijzigingen én tijdens de hobbelige uitrol van een digitaal patiëntendossier (Obasi), dat in één beweging ook de registratie, boekhouding en facturatie meeneemt, een bevraging over welzijn op het werk te lanceren. Daarvan getuigen enkele collega’s in de bevraging:

“Zaken die een invloed hebben op mijn energie: caseload, zwaarte van de dossiers, administratieve verplichtingen, veel zaken waar er rekening mee moet worden gehouden, Obasi, corona, constante veranderingen en verschuivingen, takenpakket dat alsmaar groter en groter wordt, …

“Dikwijls een strijd tegen de tijd waardoor je op het einde van de werkdag moeilijk kunt loslaten. Dit kost veel energie.”

“Ik moet wel de stress die er omwille van het verandertraject bij de collega’s heerst, opvangen. We moeten veel geduld oefenen, het traject duurt lang, het gevoel van onzekerheid bij de teams sleept aan.”

Het is zeker zo dat we nogal wat stress ervaren hebben in 2020. Als we er met collega’s en leidinggevenden kunnen over spreken, vergroot de kans dat we samen wegen vinden om de stress te reduceren en de energiebalans in het werk te blijven vinden.De wens om regelmatig te kunnen bijtanken en olie op de machine te laten lopen via intervisie, supervisie, functioneringsgesprekken en door leeromgevingen te scheppen, is groot. Het gezamenlijk reflecteren over wat ons energie blijft geven in de job is een absolute prioriteit, zo blijkt uit de antwoorden van meer dan 100 collega’s.

 “De sfeer op het werk is doorgaans goed. We durven bij elkaar ons oor te luisteren te leggen, raad vragen/geven, persoonlijks issues te bespreken enz., maar dat is op sociaal vlak. Als de sfeer minder is in team komt dit doorgaans door een gedeeld thema. We komen er samen dan ook wel weer uit.”

 “Ik denk dat we voldoende vrijheid krijgen om onze job uit te oefenen. Ik vind dit ook echt een meerwaarde doordat er diversiteit bestaat in het team. Het zou fijn zijn als we deze vrijheid vast zouden kunnen blijven houden, dit verhoogt naar mijn aanvoelen de werkvreugde.”

 “Op deskundigheidsbevordering kan zeker nog meer worden ingezet.”

 “Er wordt binnen de afdeling autonomie gegeven om bij te leren, maar er zijn ook heel wat voelbare externe verwachtingen (waaronder administratie en caseload) waardoor er bij mij een tijdsdruk wordt gecreëerd en bijleren dus minder evident wordt.”

 “Onze job is op het vlak van caseload en inhoudelijk vrij belastend. Zelfzorg voorop stellen maakt dat ik er goed mee om kan.”

Wat treft is dat we blijkbaar als groep kunnen steunen op elkaar, dat er basisvertrouwen is dat er voor zorgt dat de relatie tussen collega’s hoog scoort in dergelijk soort bevraging. We voelen ons als collega’s gerespecteerd en gewaardeerd en geven aan dat we begrip en ondersteuning van elkaar ervaren.

Topprioriteit voor alle medewerkers is duidelijk de wens om professioneel te ontwikkelen: het item “via bijscholing en vorming mijn competenties en specifieke vaardigheden op peil houden of mij te verbeteren voor het werk dat ik doe” wordt door ruim één derde van de collega’s als grootste prioriteit naar voor geschoven, naast meer mogelijkheden tot bijleren en loopbaankansen.

Aandachtspunten voor leidinggevenden zijn stress bij technologische vernieuwingen en administratieve last, terwijl we bij de medewerkers naast de topprioriteit van bijscholing ook de beleidsvoering en het houden van functioneringsgesprekken onthouden.

We gaan samen verder aan de slag met deze inzichten om verder gezond te blijven. Zo meten we regelmatig opnieuw om te zien hoe het met onze temperatuur is gesteld. Hoe mooi zou het zijn om bij een volgende meting overvloedig volgende feedback te lezen: 

“Ik ben helemaal tevreden. Ik zeg tegen mijn vrienden altijd: Ik heb de beste job van de planeet en ik zou me niets anders zien doen.” J

 

Koen Dhoore (mei 2021)

 

Aanverwante info

Welzijn op het werk: in gesprek met een collega (lees hier)

(*) PROSE behoort tot het portfolio van het agentschap AQARTO dat als doel heeft het ontwikkelen, verspreiden en ondersteunen van duurzame integratieve kwaliteitszorg in nonprofit-sectoren en de sector van sociale economie.

 

prose bevragingen