We zijn ervan overtuigd dat het meten en opvolgen van kwaliteit belangrijk is om de behandeling en zorg ten aanzien van de cliënten in De Sleutel verder te verbeteren. Via deze webpagina willen we transparant communiceren over de resultaten van de kwaliteitsmetingen die we uitvoeren.

De eerste resultaten die je hier terugvindt, hebben betrekking op de tevredenheidsmeting van 2019: de Vlaamse PatiëntenPeiling. De Sleutel participeert sinds de start van deze peiling in 2016 en neemt binnen de verslavingszorg een voortrekkersrol in.

Helaas namen in 2019 slechts 2 andere voorzieningen uit de verslavingszorg deel. Hierdoor loopt elke vergelijking met andere voorzieningen momenteel volledig mank, zoals de directeur van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) Svin Deneckere ook aangeeft: “Je kan er nog geen al te sterke conclusies uit trekken en nog geen evoluties in kaart brengen. (…) De resultaten vormen geen oordeel over de gehele kwaliteitswerking en dienen met de nodige omzichtigheid gebruikt te worden. Een rangschikking maken van voorzieningen die het goed of slecht doen is op basis van deze cijfers niet mogelijk en ook niet de doelstelling.

Meer informatie over de bevraging, alsook de kanttekeningen bij deze bevraging lees je hier.

De uitgebreide resultaten van de tevredenheidsbevraging in De Sleutel worden afzonderlijk weergegeven voor:

          De ambulante centra (Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Aalst)

          De Therapeutische Gemeenschappen (Gent en Merelbeke)

          Het Crisis Interventie Centrum (Wondelgem)

Tot slot verwijzen we hier naar de bijdrage eerder verschenen in het De Sleutel-magazine: De cliënt geeft 8 op 10, maar laat ook zien waar het beter kan