De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Eeklo(RKJ)

  • Adres Zuidmoerstraat 165
  • Gemeente Eeklo 9900
  • Afdelingshoofd Joris Cracco
  • Klinisch coƶrdinator Sonja Paesbrugge
  • Telefoon 09 377 25 26
  • Fax 09 377 78 64
  • E-mail [email protected]

(Aanmelden na telefonische afspraak:  bel 09 377 25 26)

Even binnenkijken?

Ligging

3.5625186 51.1823917

Aanbod client

 Ons aanbod voor minderjarigen (even binnenkijken in ons gebouw?)

Jongeren met een drugprobleem kunnen binnen De Sleutel terecht voor een opname.  Maak hier kennis met ons aanbod 


IETS VOOR MIJ?

Voor wie?

• Jongens en meisjes
• Je bent tussen 12 tot 18 jaar
• Je komt als gevolg van je druggebruik in de problemen

Wie voor de 18-de verjaardag is opgenomen, kan het programma wel afwerken

Voor wie niet?

• Bij de hulpvraag ben je reeds ouder dan 18 jaar
• Te veel bijkomende problemen zorgen ervoor dat opname in groep niet mogelijk is
• Je bent de Nederlandse taal niet machtig
• Het is niet duidelijk waar we je na de opname naar kunnen doorverwijzen

 WAT MAG IK VERWACHTEN?

• Een opname in een drugvrije omgeving waar elkeen zich houdt aan strikte leefregels
• We leren je vaardigheden waardoor je beter in staat bent om een drugvrij leven uit te bouwen
• Dit gebeurt tijdens een programma in zes fasen

1.  Intake of informatiefase
2.  Startersfase
3.  Denkfase
4.  Planningsfase
5.  Doefase
6.  Checkfase
• Na afronding van dit programma sta je veel sterker om te voldoen aan de verwachtingen die voor jouw leeftijd als “normaal” beschouwd worden (op vlak van vrije tijd, omgaan met vrienden, school,...)

•  School: het RKJ werkt samen met de UZ-school Gent waardoor we een schoolse begeleiding kunnen aanbieden op maat van de jongeren. Lees enkele getuigenissen

Praktisch

Wat breng je best mee?

- SIS-kaart
- identiteitskaart
- Een attest van de mutualiteit + klevertjes.
- Recente pasfoto
- Lijst nuttige adressen en telefoonnummers
- sportkledij+sportschoenen
- zwemkledij
- werkkledij (o.m. om te werken bv in de tuin en bij de boer).
- Rugzak
- voldoene gewone kledij (truien, t-shirts, lange broeken, pyjama, ondergoed, sokken jas, petje en/of muts, schoenen)

Wat is nog toegelaten?

- CD’s
- Mp3/Ipod
- rookwaren
- Lectuur (leesboeken, tijdschriften,strips)
- enkel toiletprodukten meebrengen die in de originele verpakking zitten (dit is zeker niet verplicht want alle toiletproducten zijn voorhanden).

Wat niet meebrengen?
-Geen handdoeken en lakens.
-Geen GSM

Bezoekregeling

We bieden mogelijkheid tot bezoek op
• woensdagavond
• zondagnamiddag

In eerste instantie is het bezoek voorzien voor ouders en naasten.
De lijst van bezoekers wordt hierna (in denkfase)  in overleg met jezelf en je ouders uitgebreid en aangepast

Telefoonafspraken

Vanaf week drie is het mogelijk om wekelijke een telefoongesprek aan te vragen
 
Een persoonlijke gsm is niet toegelaten binnen het programma

Opmerking

•De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
•In alle centra is een ombudsdienst beschikbaar waar cliënten met mogelijke klachten terechtkunnen.

 

HOE MELD IK MIJ AAN?

Je kan aanmelden op 09/377 25 26. Bij iedere aanmelding proberen we binnen de 24 uur (op werkdagen) de hulpvraag aan een passende module toe te wijzen en in het team een vast aanspreekpunt aan te duiden die de hulpvraag verder behandelt.

 

DUURTIJD?

Een opname duurt ongeveer 6 maanden

Aanbod professioneel

Het RKJ is de werking van De Sleutel die zich specifiek richt op jongeren met een middelenverslaving. Het is gelegen te Eeklo, maar biedt een breed scala aan mogelijkheden aan jongeren uit de verschillende Vlaamse provincies.  

1.RESIDENTIEEL PROGRAMMA
2.NAZORG (voor wie het residentiële programma gevolgd heeft)
3.HERVAL-BED (voor wie het reguliere programma gevolgd heeft) 
4.INSCHATTINGSGESPREKKEN
5.CRISISWERKING (ambulant of opname)
6.KENNISMAKINGSBEZOEKEN met ervaringsdeskundige
7.WACHTLIJSTONDERSTEUNING

(even binnenkijken in ons gebouw?)

Je kan voor de verschillende modules aanmelden op 09 377 25 26.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

• Leeftijd van 12 tot 18 jaar;
• Een betrokken context die actief kan meewerken aan het traject van de jongere (dit kan ook een voorziening zijn);
• De context en de jongere zijn de Nederlandse taal machtig.

Bij iedere aanmelding proberen we binnen de 24 uur (op werkdagen) de hulpvraag aan een passende module toe te wijzen en in het team een vast aanspreekpunt aan te duiden die de hulpvraag verder behandelt. 


 (Voor uitgebreide informatie, klik hier voor het infoboekje).

Het RKJ heeft een residentieel programma voor jongeren van 12 tot 18 met bijhorende nazorg met de mogelijkheid tot kortdurende heropname bij herval. Het RKJ organiseert ook inschattingsgesprekken. Hierbij gaat een van onze therapeuten een gesprek aan met de jongere en zijn context (ouders, doorverwijzer, hulpverleners…) om zo de ernst van de verslavingsproblematiek te helpen inschatten en de brug naar de gepaste hulpverlening te maken. Bovendien heeft het RKJ (i.s.m. RADAR) een crisiswerking met mobiele interventies en kortdurende opnames. In het time-out bed, kunnen jongeren gedurende 14 dagen in het RKJ verblijven en op die manier de werking beter leren kennen en vaak voor het eerst in lange tijd eens 14 dagen clean zijn. Voor jongeren voor wie een mogelijke opname nog een brug te ver is, worden er ook op geregelde basis kennismakingsgesprekken georganiseerd. 

 

1. Residentieel programma        

Het residentieel programma vormt de ruggengraat van het RKJ. Jongeren kunnen er terecht voor een programma waar aanvankelijk de nadruk ligt op begrenzing en veiligheid. Gaandeweg worden meer vrijheden en verantwoordelijkheden ingebouwd. Ongeveer 6 weken na opname starten doorgaans de eerste daguitstappen naar de context. Deze daguitstappen worden stapsgewijs uitgebreid in duur en in moeilijkheidsgraad
 
Het dagelijkse programma in het RKJ omvat diverse onderdelen waaronder individuele- en groepstherapie, school, vrije tijd, sport en huishoudelijke taken. Elke jongere volgt het programma aan een eigen snelheid.
 
De context wordt gedurende het hele programma nauw betrokken. Hiernaast is er ook veel aandacht voor school, vrienden, vrije tijd, gezondheid, normen en waarden en re-integratie in de maatschappij. Tijdens het verblijf wordt er door de ziekenhuisschool van Stad Gent onderwijs op maat voorzien. Hierbij wordt actief samengewerkt met de reguliere school zodat de jongere bij de heropstart van de reguliere school vlot terug kan aansluiten. 

 

 2.  Nazorg

Eens het residentieel programma volledig doorlopen is, wordt er nazorg aan huis (tot 6 maanden) opgestart. De nazorg wordt doorgaans uitgevoerd door de individueel begeleider van de jongere. Deze werkt op drie doelstellingen:
• ondersteunen en versterken van het netwerk;
• doorverwijzen naar gepaste vervolg-hulpverlening;
• expertise delen met andere betrokken hulpverleners. 

 

3. Herval-Bed  

Als tijdens de nazorg blijkt dat de jongere terug drugs begint te gebruiken kan er een herval-opname van 14 dagen opgestart worden. We halen zo de jongere uit een potentieel vicieuze cirkel, proberen stil te staan bij zijn herval en gaan na hoe het na deze kortdurende opname verder moet.

 

4. Inschattingsgesprekken

Bij een inschattingsgesprek proberen we samen met de context en de jongere na te gaan hoe ernstig het druggebruik is en geven we advies over de verdere mogelijkheden.

 

5. Crisiswerking (ambulant of korte opname)

In crisissituaties proberen we in samenwerking met RADAR een oplossing te zoeken. Een crisis kan een hefboom zijn om verandering teweeg te brengen. Samen met de doorverwijzer en de jongere zoeken we naar een gepast antwoord.

Dit kan eventueel een kortdurende (maximum 14 dagen) crisisopname zijn. Voor urgentieopnames en detox werkt het RKJ samen met enkele partners.

6. Kennismakingsbezoeken met ervaringsdeskundige (meer info)

RKJ organiseert regelmatig kennismakingsbezoeken. De jongere kan zo vrijblijvend onze werking leren kennen. Deze module is gericht op jongeren in de contemplatiefase: zij zijn er zich van bewust dat er een probleem is. Ze zijn echter nog niet zo ver dat ze hiervoor ook actie kunnen of willen ondernemen.

Tijdens het bezoek geven we samen met een ervaringsdeskundige een rondleiding.

 

7. Wachtlijstondersteuning 

Jongeren die op de wachtlijst staan, worden tijdens de wachtperiode ondersteund door een medewerker.

 

 

 

Routebeschrijving

1. Vanuit Antwerpen. Rijden naar Gent. Uitrit Gent centrum nemen. Verder rijden en “Andere richtingen” kiezen. Baan volgen. Aan eerste verkeerslichten links voorsorteren en afslaan. Baan volgen en voor 2de lichten, richting Eeklo / N9 volgen (d.i. Rooigemlaan). Rooigemlaan blijven volgen. Einde Rooigemlaan afslaan naar links (d.i. Palinghuizen). Baan steeds blijven volgen (voorbij Superconfex, over Bierstalbrug, voorbij Supra Bazar, voorbij dancing Kokorico) tot in Eeklo-centrum: marktplein. Voor het standbeeld op de middenberm de baan kruisen en straatje naast KBC-bank inrijden. Einde van deze straat naar rechts. (Dit is de Zuidmoerstraat. ). 1ste vluchtheuvel op de linkerzijde: RKJ

2. Vanuit Brugge Richting Maldegem volgen tot je in Eeklo komt ter hoogte van het marktplein. Voor het standbeeld op de middenberm de baan kruisen en straatje naast KBC-bank inrijden. Einde van deze straat naar rechts. (Dit is de Zuidmoerstraat. ). 1ste vluchtheuvel op de linkerzijde: RKJ


Terug naar adressen

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.