De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Standpunten De Sleutel

Eind 2020 publiceerde het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) een nieuwe visietekst omtrent cannabisbeleid. Deze kwam tot stand binnen de adviesgroep cannabisbeleid op VAD met vertegenwoordigers uit de Vlaamse alcohol- en drugsector. In de visietekst ligt de nadruk op de streefdoelen van een beleid voor cannabis als genotsmiddel, vanuit het perspectief van de bescherming van gezondheid en welzijn. Daarnaast worden een aantal werkpunten aangeduid met betrekking tot het huidige beleid. De Sleutel is lid van het Bestuursorgaan van VAD en onderschreef de nota.

De Sleutel pleit voor een ruim maatschappelijk debat over legalisering van alle drugs. Een debat dat gevoerd wordt vanuit diverse perspectieven waarbij ruimer gedacht kan worden dan alleen op basis van economische, strafrechtelijke of politionele argumenten. De gevolgen van een mogelijke legalisering voor de volksgezondheid vormen voor De Sleutel dan dé prioritaire invalshoek.

Het cannabisgebruik maakt de laatste jaren een belangrijke evolutie door. Er worden bovendien heel wat tegenstrijdige berichten over het gevaar van cannabis de wereld ingestuurd. Feit is dat een joint minder onschuldig is dan velen denken, zeker voor jongeren. De Sleutel wil hier dan ook duidelijkheid rond helpen creëren. We doen dit vanuit onze positie binnen de hulpverlening, preventie en tewerkstelling van (ex-)verslaafden. Met dit standpunt willen we vooral correcte informatie aanleveren waardoor het maatschappelijk debat beter gevoerd kan worden en het beleid met meer kennis van zaken kan inspelen op het probleem.

De legalisering van cannabis stond net voor de zomer vrij prominent op de politieke agenda. In volle verkiezingsstrijd besloot de SP.A om de legalisering op te nemen in haar programma. Zover ging de Open VLD nog niet, maar het was duidelijk dat de Open VLD Jongeren hierop aanstuurden.  Er was eerder in november 2013 ook het opgemerkte pleidooi in deze zin van 3 professoren, toxicoloog Jan Tytgat, econoom Paul Degrauwe, criminoloog Tom Decorte.  Er zijn ook de internationale spraakmakende voorbeelden: Uruguay is het eerste land ter wereld dat cannabis van plantje tot joint legaliseert (1). Twee staten in de US, nl. Colorado en Washington doen hetzelfde, en acht andere staten maken zich hiervoor op (2). Dit alles is wellicht niet toevallig: in juni 2011 stelde een VN rapport (3) dat het huidige drugsbeleid op wereldniveau faalt. 

Het zorglandschap voor mensen met een probleem van verslaving aan illegale drugs – doelgroep van De Sleutel, bepaald in de huidige overeenkomsten met RIZIV - zal de komende jaren grondig veranderen omwille van de inkanteling van de categoriale verslavingszorg in Vlaanderen als gevolg van de 6° staatshervorming en de vermaatschappelijking van de zorg (1).

De Belgische waarschuwingsdienst voor drugs waarschuwde recent voor nieuwe xtc-pillen die zo krachtig zijn dat ze mogelijk tot de dood leiden. Het gaat om tabletten met een ongewoon hoog gehalte aan MDMA, het actieve bestanddeel van xtc. ‘Als een gemiddeld meisje van veertien nog maar één van deze tabletten slikt, kan dat al fatale gevolgen hebben’, zo communiceert het Belgian Early Warning System on Drugs. Dit nieuws doet opnieuw de discussie oplaaien rond het nut van drugtesten. Beperkt het testen van drugs het risico voor de gebruiker?

Recent bracht professor De Grauwe (1)o.m. in zijn column in De Morgen en in de Humo van 14 juni 2011) een opmerkelijk pleidooi voor het legaliseren van drugs. Het VN rapport van de 'Global Commission on Drugs Policy' stelde eerder vast dat het huidige drugsbeleid op wereldniveau faalt. De kosten van de ‘war on drugs’ zijn overweldigend groot en de resultaten miniem. Op deze basis wil De Grauwe de productie, de verkoop, het bezit en gebruik van cannabis, cocaïne, heroïne, XTC, … toelaten. Onze algemeen directeur, dhr Damien Versele, vertolkt ons standpunt.

De media sturen heel wat tegenstrijdige berichten de wereld in over het gevaar van cannabis. Vanuit De Sleutel vinden wij het belangrijk erop te wijzen dat een joint minder onschuldig is dan velen denken, zeker voor jongeren. Met dit standpunt willen we correcte informatie aanleveren waardoor het maatschappelijk debat beter gevoerd kan worden en het beleid met meer kennis van zaken kan inspelen op het probleem.

De Sleutel houdt een pleidooi om meer residentiële centra rechtstreekse opnames te laten realiseren vanuit de gevangenis. De nieuwe - en toe te juichen - initiatieven vanuit justitie zoals de Drugbehandelingskamer, dreigen immers de werking van ons Crisisinterverventiecentrum (CIC) in Gent te verlammen.

De drugproblematiek was is de laatste tijd prominent aanwezig in de Antwerpse actualiteit.  Er was op 10 augustus 2011 de vechtpartij aan de Korte Zavelstraat, waarbij een aantal winkeliers op de vuist gingen met een aantal drugdealers.  Een duidelijker signaal dat ze de overlast beu zijn konden ze niet geven.  Vrij snel blijkt dat het dealen in de Seefhoekwijk het werk is van mensen die illegaal in het land verblijven. Burgemeester Janssens herlanceert dan begin deze week het idee om illegalen met drugproblemen in gesloten opvangcentra onder te brengen in afwachting van hun uitdrijving.  Meteen het startschot voor een heus politiek én publiek debat in een bijzonder complexe materie op het kruispunt tussen veiligheid, justitie, migratie, volksgezondheid...  

<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>
Pagina 1 van 3

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.