De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 woensdag 04 maart 2020 14:33

Legalisering van alle drugs, het maatschappelijk debat en De Sleutel

De Sleutel pleit voor een ruim maatschappelijk debat over legalisering van alle drugs. Een debat dat gevoerd wordt vanuit diverse perspectieven waarbij ruimer gedacht kan worden dan alleen op basis van economische, strafrechtelijke of politionele argumenten. De gevolgen van een mogelijke legalisering voor de volksgezondheid vormen voor De Sleutel dan dé prioritaire invalshoek.

Binnen De Sleutel tellen we elk jaar meer dan 2000 nieuwe aanvragen voor het opstarten van een behandeling, 44% daarvan is n.a.v. cannabis. Het cijfer van mensen met cannabisproblemen stijgt sterk, vooral omdat er meer gebruikers zijn. Daar kunnen we niet naast kijken als we discussiëren over legalisering. De stem van díe mensen die door cannabis hopeloos in de problemen terecht komen, telt mee in dit debat.

De drugsproblematiek staat hoog op de maatschappelijke agenda. Krantenkoppen over ontmantelde drugslabo’s, tonnen onderschepte cocaïne, de war on drugs in Antwerpen, vergeldingsacties van drugsmaffia, beheersen het nieuws. Is het een goed idee om mee te gaan in de vraag naar legalisering om de georganiseerde misdaad aan te pakken?

 Hangjongerenbisweb

Elk gebruik start met experimenteergedrag: de meeste mensen beslissen na één, twee of drie keer gebruiken, dat het toch niets voor hen is. In de feiten blijft een aanzienlijke groep na het experimenteren wel hangen in het recreatief gebruik. Een niet onbelangrijke groep mensen belandt uiteindelijk in de groep van problematische gebruikers. Ze gebruiken dagelijks, kunnen niet op eigen kracht stoppen. Ook al zouden ze dat graag willen. Deze mensen functioneren dan niet goed meer. Ze stoppen vaak met school of ze verliezen hun werk,…

Vanuit De Sleutel stonden we achter het gedoogbeleid vanuit de gedachte dat gebruikers niet als criminelen moeten worden benaderd, dealers wel. Die decriminalisering maakt het mogelijk om als druggebruiker op een veilige manier professionele hulp te zoeken en in behandeling te gaan.Daar staan we nog steeds achter. Legaliseren van alle drugs gaat een stap verder. Met legalisering van een product zoals cannabis geef je – gewild of ongewild - het signaal dat cannabis gebruiken eigenlijk geen kwaad kan. Het verlaagt de drempel om te experimenteren. Het geeft het product een meer onschuldig imago. We vrezen dat het aantal gebruikers bij een legalisering fors zal toenemen. We maken ons hierover zorgen, omdat we weten dat dit automatisch leidt tot een grote toename van het aantal probleemgebruikers en uiteindelijk ook van het aantal mensen dat verslaafd wordt. Er zijn dus grote maatschappelijke consequenties. Lees ook ons standpunt rond cannabis op deze website.

Alle drugs uit de strafwet?

De Sleutel wil het debat aangaan over legalisering van cannabis maar schuwt het idee (zie kader) om alle drugs uit de strafwet te halen. Het legaliseren van pakweg cocaïne, speed of heroïne is geen goed idee. Dan zeg je: doe maar. Wie experimenteert met cocaïne of heroïne kan zonder het beseffen al meteen een dodelijke dosis nemen en sterven door een ademhalingsstilstand of een hersen- of hartinfarct.

Als we alle drugs uit de strafwet halen, dan moedigen we mensen nog meer aan om te experimenteren. Welke impact zal dat hebben op onze economie en op ons dagelijks leven. Denk aan de gevolgen van onder invloed aan het werk zijn? Of aan de trauma’s van kinderen die opgroeien bij ouders die voortdurend onder invloed zijn. Legalisering zal een verregaande impact hebben op de maatschappij. Zo zullen ook bijbehorende gezondheidsproblemen toenemen. Als de overheid ervoor kiest om drugs uit de strafwet te halen, zal ze ook moeten voorzien in op de opvang en behandeling van die nieuwe populatie probleemgebruikers.
En wat met de producenten? De ervaring met opioïden in Amerika leert dat multinationale farmaceutische bedrijven er niet voor terugdeinzen om op grote schaal voor de illegale markt kiezen. Het is dus een illusie om te denken dat we door legalisering alle criminele activiteiten die met drugs hebben te maken, zullen stoppen. Die maatschappelijke gevolgen moeten we durven blijven benoemen in dat ruime debat.

Als achtergrond
Eind november 2019 lanceerde het EU-drugsagentschap samen met Europol een rapport (1) over de gevolgen van de drugsmarkten in de EU op het gebied van gezondheid en veiligheid.  Volgens dat rapport besteden Europeanen elk jaar samen ten minste 30 miljard EUR aan drugs op het niveau van de straathandel, waardoor de drugsmarkt een belangrijke bron van inkomsten is voor criminele organisaties in de Europese Unie. Van dit totaal wordt bijna twee vijfde (39%) besteed aan cannabis, 31% aan cocaïne, 25% aan heroïne en 5% aan amfetamines en MDMA.
Het zijn cijfers die doen duizelen en aanzetten tot reflectie. Hulpverleners, artsen en criminologen bekennen via hun steun aan de burgerbeweging Smart on drugs kleur. Ze pleiten ervoor om het Belgische drugbeleid wezenlijk te veranderen. De Waalse tegenhanger #Stop1921! wil zelfs alle drugs uit de strafwet halen.

 

Koen Dhoore/Paul De Neve (maart 2020)

  1. Rapport over de drugsmarkten 2019, van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) en Europol

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.