vrijdag 30 april 2021 08:56

Project in Meetjesland geeft jongeren (terug) toekomstperspectief door in te zetten op het ontdekken en ontwikkelen van talenten

De Sleutel is met dagcentrum Gent partner in het ESF-project ‘lokale netwerken voor jongeren’, ‘De Plek’ in Eeklo en omgeving. Het project heeft als globaal doel de jeugdwerkloosheid in de regio te doen dalen. Om dit te bereiken wordt ingezet  op een experimentele werking waarin diverse expertises uit het lokaal netwerk samenkomen en elkaar versterken. In de werking krijgen jongeren (terug) toekomstperspectief door in te zetten op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Op deze manier ondersteunen we hen in het (terug) aansluiting vinden op verschillende domeinen in de maatschappij (werk, opleiding…).

Het netwerk ontwikkelt De Plek als een participatieve en geïntegreerde werking op de domeinen vrije tijd, arbeid en hulpverlening. Het richt zich op de groep 15- tot 30-jarigen. Het netwerk formuleerde 3 sporen waarlangs de ontwikkeling gebeurt: ontmoeting en verbinding, stapstenen (experimenteren en groeien) en trajecten (hulpverlening, arbeid en verslavingszorg). Het netwerk en jongeren geven inhoud en vorm aan deze ontwikkeling. Het netwerk leert uit de ervaringen en neemt deze mee in de ontwikkeling van haar regulier aanbod.

Het eerste luik van het project omvat de vrijetijdswerking die zowel vindplaatsgericht als vanuit een fysieke plek actief is. Activiteiten worden zowel aangeboden als door jongeren zelf vorm gegeven. Deze activiteiten zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen jongeren onderling en jongeren en medewerkers. Van daaruit worden jongeren door elkaar en door medewerkers geïnspireerd om initiatieven in of rond de werking op te nemen. Dit kan gaan om het opzetten van een wafelverkoop, tot het herinrichten van de ruimte, het maken van meubilair, werken in de tuin, enz. Medewerkers met onder meer specifieke technische expertise staan steeds klaar om de jongeren te begeleiden in het proces.

Een tweede belangrijk luik in de werking is de het werken op het domein arbeid. Arbeidstrajectbegeleiders ondersteunen jongeren in het zoeken naar werk of opleiding, in het zoeken naar gepaste oefenkansen in de Plek of bij partners… Het uiteindelijke doel is doorstroming naar werk of opleiding in het reguliere circuit, hoewel tussenstappen ook als zinvol worden gezien (vrijwilligerswerk, sociale economie, werkervaringstrajecten, vakantiejob…).

Een derde luik is ondersteuning op vlak van mentaal welzijn en verslaving. Ook hier worden jongeren op laagdrempelige manier ondersteund en waar nodig warm toegeleid naar meer specialistische hulp.

Jongeren die vragen of noden hebben op het vlak van werk, school, mentale gezondheid of verslaving kunnen dus steeds terecht bij medewerkers van de Plek. Centraal in de begeleidingen staat een op krachten en kansen gerichte positieve aanpak.

Het project wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd door het netwerk en jongeren.

Partners: de lokale besturen OCMW’s van Eeklo, Kaprijke en Sint- Laureins, Wijkcentrum de Kring, Welzijnsband Meetjesland, VDAB, RCGG, CGG Eclips, Pronatura, M-accent, De Sleutel, PC Sint Jan.

Ter versterking van de werking van het partnerschap worden samenwerkingen opgezet met diverse actoren in de regio.

Het project loopt t.e.m. december 2022, er wordt onderzocht hoe deze werking duurzaam verankerd kan worden.

Zin om mee te werken of ken je jongeren die baat of interesse bij de werking kunnen hebben, neem dan zeker contact met ons op:

-          Salina Bruneel (jeugdwerker): [email protected]

-          Fleur Rooms (coördinator): [email protected]

 Contactgegevens medewerkers web

 

 

Aanverwante info

De Plek vult hiaat in het hulpverleningsaanbod

De Plek in Meetjesland geeft jongeren (terug) toekomstperspectief

Latest from Paul De Neve

back to top