Team Preventie ondersteunt leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs in het implementeren van goede drugpreventie in de klas. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het voorkomen van problematisch gebruik bij kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Voor het basisonderwijs ontwikkelen en geven we vormingen aan leerkrachten rond persoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden bij leerlingen. Voor het secundair onderwijs ontwikkelen en geven we vormingen aan leerkrachten rond verslavingspreventie: kennis over drugs, attitudebeïnvloeding, versterking van persoonlijke en sociale vaardigheden bij leerlingen. We werken hiervoor met onderbouwde preventiemethodieken en vormingsmodules.

Sinds 2012 worden we door de Vlaamse overheid erkend als organisatie met terreinwerking voor het ondersteunen van psychosociale vaardigheidstraining in het basisonderwijs en de preventie van middelengebruik in het secundair onderwijs.

We streven ernaar gedegen preventiemethodieken aan te bieden en houden deze up to date door ons continu te verdiepen in de nieuwste wetenschappelijke inzichten. We werken hiervoor ook nauw samen met alle betrokken partners binnen Vlaanderen en daarbuiten.