BASISONDERWIJS

Meestal richt drugpreventie zich op het secundair onderwijs. Niet-drugspecifieke preventie, namelijk het trainen van persoonlijke en sociale vaardigheden, dient echter veel vroeger aan te vangen en moet worden gestart in het basisonderwijs.
We zijn ervan overtuigd dat leerkrachten hier continu mee bezig zijn en we willen hen verder ondersteunen via ons aanbod.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Bij pubers en adolescenten is er al kans op een eerste contact met drugs. We zien hen als een belangrijke doelgroep gezien hun neiging tot experimenteren, hun impulsiviteit en kwetsbaarheid en de schadelijkheid van drugs op het ontwikkelende brein.

De methodieken en vormingen die we ontwikkelen voor deze doelgroep, passen binnen de pijler educatie van een drugbeleid op school. Indien uw school nood heeft aan ondersteuning bij het opstellen van dergelijk drugbeleid, verwijzen we u graag door naar VAD.