Team Preventie van De Sleutel wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van problematisch gebruik van illegale drugs. We realiseren deze maatschappelijke opdracht door het implementeren van universele, maar ook selectieve preventieprogramma’s. We hebben bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare groepen.

Wij gaan resoluut voor onderbouwde preventiestrategieën. Wij volgen hierbij de richtlijnen zoals beschreven in de leerlijn verslavingspreventie van VAD en het Vlaams instituut Gezond Leven.

Vaak krijgen we de vraag om langs te komen met ervaringsdeskundigen en/of om jongeren louter te informeren over de gevaren van drugs. Onderzoek wijst echter uit dat dergelijke aanpak geen of zelfs een averechts effect heeft. Zo zal het voorlichten over risico’s niet automatisch leiden tot gedragsverandering: jongeren die reeds experimenteren met drugs zijn vaak al op de hoogte van de risico’s en hebben andere ondersteuning nodig.