De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 woensdag, 19 oktober 2011 16:21

Welkom bij Crisisinterventiecentrum (CIC)

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Crisisinterventiecentrum Wondelgem

Crisisinterventiecentrum Wondelgem

09 231 54 45
[email protected]
Botestraat 102
9032 Wondelgem

Bekijk details

 

  1. ALGEMEEN
  2. AANMELDING
  3. ONTHAALGROEP
  4. ORIENTATIEGROEP

Het Crisisinterventiecentrum De Sleutel biedt residentiële hulp aan volwassenen (+17j) die illegale drugs gebruiken en die zich in een crisissituatie bevinden. Een opname duurt maximum 6 weken. Maak hier kennis met de werking en de inhoud van de diverse modules.

 
ALGEMEEN

Het Crisisinterventiecentrum De Sleutel is een motivatie- en veranderingsgerichte crisiswerking. De opnamecapaciteit van het centrum bedraagt 22 cliënten. We bieden een veilige, drugvrije en gestructureerde omgeving. Wij richten ons tot volwassenen (+17j) die illegale drugs gebruiken en die zich in een crisissituatie bevinden waarbij residentiële hulp is aangewezen. Zowel personen die op vrijwillige basis als onder justitiële voorwaarden een opname vragen, kunnen bij ons terecht.
Bij opname komt de cliënt in onze onthaalgroep terecht. Daarin wordt de vraag naar verandering in druggebruik bekeken. Een passend plan wordt in overleg met de cliënt opgesteld: zie beschrijving modules. Dit plan kan tijdens het verblijf nog gewijzigd worden. Het zoeken naar een geschikte vervolgbehandeling is bij veel cliënten onderdeel van dit plan.  

 

AANMELDING   (Tel 09 360 62 29, van maandag tot vrijdag: 09u00 tot 13u)

In deze module beoordelen we de (telefonische, schriftelijke of face-to-face) hulpvraag van de cliënt of van een verwijzer. We doen dit met het oog op een snelle verwijzing naar een geschikte zorgmodule binnen ons eigen aanbod of daarbuiten.

HOE AANMELDEN?

1. De cliënt kan zichzelf aanmelden, via zijn of haar familie of via u als verwijzer. Een aantal kennismakingsvragen worden gesteld.
2. Na dit eerste contact met ons centrum komt de cliënt op de opnamelijst. Intussen wordt de vraag intern bekeken.  We gaan na of wij de geschikte hulp kunnen bieden (evaluatie van eventuele medische of andere tegen indicaties). Indien wij  niet kunnen helpen wordt de cliënt doorverwezen naar een andere hulpverlener.
3. De cliënt krijgt onmiddellijk een opnameafspraak of  belt dagelijks terug tot een plaats vrij komt. We vragen aan de cliënt om op de dag voor de afgesproken opnamedatum te bellen en de afspraak nog eens te bevestigen.
4. Er vindt een intakegesprek plaats waarbij de cliënt (doorgaans) onmiddellijk wordt opgenomen. De cliënt brengt dus de nodige bagage mee. 

       
ONTHAALGROEP (Tel 09 2315445 ) 

Bij opname komt de cliënt in de onthaalgroep terecht. Deze leefroep is een kleine groep van maximaal 7 bewoners. De verblijfsduur varieert van 24u tot maximaal 7 dagen.
De klemtoon ligt op basiszorg, rust en individueel onthaal: de cliënt krijgt de kans om het huis en zijn regels te leren kennen.
Er is geen gestructureerde groepswerking of dagplanning. De cliënt heeft de vrijheid om deel te nemen aan lichte activiteiten zoals wandelen in de tuin, televisie kijken, gezelschapsspel spelen, enz.. Afhankelijk van de afgesproken behandelplan kan de cliënt ten laatste na 7 dagen overgaan naar de oriëntatiegroep(zie module oriëntatiegroep).  

       
Doelgroep Bij opname start iedere cliënt in onze onthaalgroep.
 Doelstelling Module Detoxificatie, Module Motivatie 

 

ORIËNTATIEGROEP (Tel 09 2315445 ) 

       
DE ORIËNTATIEGROEP is een groep van 15 bewoners. De verblijfsduur bedraagt ongeveer 6 weken. In eerste instantie kan de cliënt in een veilige omgeving én onder medische begeleiding fysiek ontwennen. Hij krijgt meer inzicht in zijn verslavingsprobleem en zijn motivatie voor verandering wordt sterker. De cliënt leert verantwoordelijkheid opnemen voor zijn eigen problemen. Het accent ligt op het opbouwend omgaan met de eigen leefsituatie. De cliënt kan tevens een vraag stellen naar verdere oriëntering en vervolgbehandeling. Hij wordt daarbij ondersteund door een gespecialiseerd team.

STRUCTUUR: Er zijn duidelijke regels en taakverdelingen binnen de groep. Dit geeft duidelijkheid en veiligheid.

DAGPLANNING: de groep volgt een vaste dagindeling met tal van groepsactiviteiten (gesprekken, sport, huishoudelijke taken, crea-activiteiten, psycho-educatie, etc.).

GROEPSWERKING: de werking is groepsdynamisch en veranderingsgericht. Door in groep te leven leert de cliënt in contact te komen met zichzelf en met anderen.  

       
Doelstelling Module Detoxificatie, Module Motivatie, Module Oriëntatie
Tijdstip De oriëntatiegroep is een grote groep van maximaal 15 cliënten. De verblijfsduur is maximaal 6 weken. 

  
Module Detoxificatie

Deze module omvat de ontwenning aan illegale drugs en aan psychotrope medicatie waar nodig met behulp van een medicamenteuze behandeling. Deze behandeling vindt plaats binnen de onthaalgroep en/of de oriëntatiegroep.  

Module Motivatie     

Deze module omvat het positief motiveren van de cliënt voor het zelf aanpakken en doorwerken van zijn problemen.
Deze behandeling vindt plaats binnen de onthaalgroep en/of de oriëntatiegroep.  

       
Module Oriëntatie    

De doelstelling binnen deze module is adviesbepaling naar vervolgbehandeling (bijvoorbeeld ambulante individuele behandeling, ambulante groepsbehandeling, langdurige residentiële behandeling, beschut wonen, arbeidstrajectbegeleiding etc.. )

Een gespecialiseerd team, bestaande uit verschillende disciplines, helpt de cliënt inzicht te verwerven in de verschillende facetten van zijn verslavingsprobleem. Hij krijgt vervolgens een advies en kan dan van daaruit een persoonlijke keuze maken.

Dit proces vindt plaats binnen de oriëntatiegroep.

Lees 48028 keer Laatst aangepast op woensdag, 05 september 2012 12:06

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.