De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Kwaliteitszorg & onderzoek

Hier vind je heel wat cijfers verband houdend met het thema drugs. Raadpleeg hier ons overzicht van meetinstrumenten. Of wil je weten hoe we binnen De Sleutel therapietrouw bevorderen of hoe we het werken in een traject opvolgen en stimuleren...

De Europese Addiction Severity Index (EuropASI)

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
De EuropASI is een instrument dat de ernst van de verslaving uitdrukt in scores. Meerdere leefgebieden worden daarbij in kaart gebracht vanuit de visie dat een verslavingsprobleem nooit een geïsoleerd probleem is. Het instrument werd uitgetest in België, in het kader van een Europees onderzoek BIOMEDII "Improving Psychiatric Treatment in Residential Programmes for Emerging Dependency Groups".(Kaplan Ch., Broekaert E., e.a., Biomed2 IPTRP Project. A European Social-psychiatric and Ecological Research and Development Project. Final Report 1996-1999).
De dienst wetenschappelijk onderzoek van De Sleutel -die in het BIOMED II onderzoek geparticipeerd heeft, staat sedertdien in voor de soms noodzakelijke aanpassingen van het instrument voor Vlaanderen. De handleiding van dit instrument wordt door de dienst WO van De Sleutel verspreid, en kan eveneens vanop deze website gedownload worden. Om het instrument evenwel correct te gebruiken moet er wel een opleiding gevolgd worden. Intern wordt binnen De Sleutel voor de eigen medewerkers tot tweemaal per jaar dergelijke opleiding georganiseerd. Ook andere geïnteresseerden kunnen hierop inschrijven (contactpersoon binnen de Sleutel hiervoor is Magda Baukeland [email protected]). Behalve door De Sleutel worden in Vlaanderen ook EuropASI trainingen gegeven vanuit de VAD.

Sedert 1998 wordt in De Sleutel het EuropASI instrument standaard gebruikt in het kader van basisindicatiestelling en oriëntatie van de cliënten. Jaarlijks worden de resultaten gepubliceerd in het jaarverslag. Daarnaast wordt in het kader van specifieke opdrachten ook bijkomend onderzoek gevoerd op deze gegevens.

Eind januari 2003 participeerde de dienst WO van De Sleutel voor België met een presentatie aan een EuropASI-conferentie die in Stockholm werd gehouden onder de titel: "Measuring Addiction in Europe: clinical, sociological, cultural and policy aspects of the Addiction Severity Index (ASI) and other international instruments." en die georganiseerd werd vanuit SoRAD, NAD en EMCDDA. We zijn auteur en mede-auteur van twee artikels ivm het gebruik van de EuropASI respectievelijk in de 'Journal of Substance Use' en in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Deze artikels zullen in de loop van 2004 verschijnen.

Naast de basisversie van EuropASI is er eveneens een follow-up versie, die in het kader van evaluatieonderzoek kan gebruikt worden. De dienst WO heeft dat gedaan in een voorbereidend onderzoek op het BIOMED II onderzoek. (Raes V., Evaluatie-onderzoek naar de huidige situatie van ex-bewoners uit drie therapeutische gemeenschappen: een exploratief beschrijvend onderzoek. Gent, TRTC, 1996). In dit eerste onderzoek stelden zich evenwel heel wat methodologische problemen bij gebrek aan gestandaardiseerde basisgegevens.

Intussen kan er wel gebruik worden gemaakt van gestandaardiseerde basisgegevens. De follow-up ASI kan ook gebruikt worden voor de opvolging van veranderingen tijdens het behandelproces. Hoewel we er nog niet in geslaagd zijn de follow-up standaard te implementeren, is er toch een evolutie in die richting gaande, vooral sedert de invoer van een "EuropASI-feedbackformulier". Dit is een formulier waarop de kerngegevens van de EuropASI per leefgebied gesynthetiseerd worden genoteerd en dat wordt gebruikt om feedback te geven aan de cliënt. Eventuele veranderingen kunnen dan ook grafisch (=visueel) worden getoond.

Het succes van het EuropASI instrument wereldwijd hangt vooral samen met de "vrije verkrijgbaarheid" enerzijds en het feit dat de clinici het steeds meer ervaren als een nuttig instrument met aanknopingspunten voor behandeling en begeleiding anderzijds.
Lees 47583 keer Laatst aangepast op woensdag, 28 september 2011 14:40

Meer in deze categorie: Kwaliteitszorg & onderzoek »

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.