De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 'Kijk ook eens naar wat ze kunnen': het PREDI-instrument onder de loep

'Wat ik niet verwacht had, is dat de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap (TG) geen abnormale zonderlingen waren, maar gewone mensen van diverse pluimage, bovendien goed verzorgd, proper gekleed, beleefd, vriendelijk,...' Aan het woord is Maarten, één van de studenten van de Faculteit Geneeskunde, die in het kader van hun thesis het PREDI-instrument uitgetest hebben bij de bewoners van de twee TG's van De Sleutel.
Binnen De Sleutel werken we al jaren met de EuropASI, een interview dat de ernst van de verslaving meet vanuit verschillende invalshoeken. Daarmee bedoelen we alle leefgebieden waarop iemand problemen ervaart. Deze problemen kunnen zowel een gevolg zijn van het druggebruik als een oorzaak vormen voor dit gebruik.

Behalve voor onderzoek wordt de EuropASI ook gebruikt in de dagdagelijkse werking met de cliënten. Vaak is het de rode draad in de communicatie met de cliënt, bij de uitwerking van een handelplan, bij het stellen van prioriteiten en in de cliëntbesprekingen binnen de teams. Het instrument biedt een stevige houvast in de praktijk om de begeleiding van mensen met een drugprobleem te structureren.

Nu we de voordelen van dit instrument in het onderzoekswerk én de praktijk hebben leren kennen, worden we stilaan alerter voor een aantal tekorten indien we enkel de EuropASI gebruiken. De behoefte om die tekorten ook met instrumenten in te vullen laat zich horen. We misten al lang een instrument dat peilt naar de mogelijkheden en de kwaliteiten van de cliënten, één dat perspectief biedt. Via Europese contacten kwamen we in aanraking met de PREDI.

PREDI in onderzoek: toekomstige artsen aan het werk

Het diagnostisch systeem PREDI - wat staat voor - Psychosoziale REssourcenorientierte DIagnostik - werd precies ontwikkeld om de persoonlijke capaciteiten en motivatie aspecten van cliënten in kaart te brengen. De PREDI is echter enkel gevalideerd in het Duits. Dit betekent dat getoetst moet worden of het instrument betrouwbaar is en of het wel die zaken meet waarover we iets te weten willen komen. Voor het valideren van de Nederlandse vertaling doen we beroep op studenten van de Universiteit Gent. Maarten en Stijn, twee studenten van de Faculteit Geneeskunde nemen -in het kader van hun thesis-
bij bewoners van de twee therapeutische gemeenschappen alle instrumenten af die horen bij dergelijke studie. We laten Maarten en Stijn zelf aan het woord:

'De tweede en derde week van oktober hebben we beiden een inleefstage mogen meemaken in één van beide TG's van De Sleutel: een bewonersstage in de Therapeutische Gemeenschap te Merelbeke (TGM), een stafstage in de Therapeutische Gemeenschap te Gent (TGG). Deze stage was nodig om voeling te krijgen met ons niet-alledaagse onderwerp, om vertrouwd te geraken met de werking van Therapeutische Gemeenschappen van De Sleutel. En bovenal was ze nodig om vertrouwd te geraken met de bewoners zelf, waarvan we later in het academiejaar een PREDI mochten afnemen.

In november begonnen we met de afnametraining van het instrument PREDI. Eerst namen we drie proefinterviews af bij kennissen. Na bespreking met onze scriptiebegeleidster Drs. Veerle Raes, herformuleerden we de vraagstellingen opdat ze beter zouden begrepen worden. Gedurende het verdere eerste semester namen we de eerste helft van de interviews af.

Het tweede semester is gestart met een trainingsdag die door de ontwikkelaar van het instrument -Heinrich Küfner- werd gegeven. Op deze dag was er van elke zorgeenheid van De Sleutel een klinisch medewerker aanwezig, om de doorstroming van de opgedane kennis van de dienst Wetenschappelijk Onderzoek naar het praktische werkveld te bevorderen. Deze doorstroming naar het praktische werkveld zetten wij verder in het tweede semester. We namen nog meer PREDI-interviews af en voorzagen nu ook in feedback momenten naar de klinische coördinatoren van beide TG's toe.'

PREDI in onderwijs: toekomstige orthopedagogen op pad

'Vanaf begin maart werken alle zorgeenheden van De Sleutel mee aan het onderzoek. Gedurende een halve dag per week geven de ambulante centra van De Sleutel studenten van de vakgroep Orthopedagogiek de kans om alle instrumenten voor het onderzoek af te nemen.

Op de trainingsdag waren er ook medewerkers van de vakgroep Orthopedagogiek van de faculteit Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. De studenten van de tweede licentie nemen voor het vak 'Drugsmisbruik' een PREDI-interview af samen met de bijhorende instrumenten voor de validering, bij de cliënten van de ambulante dagcentra van De Sleutel. Wij hebben ook deelgenomen aan deze trainingsles. Als ervaringsdeskundige PREDI- interviewers konden we hen enkele goede tips meegeven.'

Wetenschappelijk onderzoek: samen aan de slag

Deze geïntegreerde samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk, tussen de Universiteit Gent, de hulpverleners van de centra en de dienst wetenschappelijk onderzoek, tussen studenten vanuit medische én vanuit orthopedagogische hoek, verloopt prima. In alle richtingen is er een win-win verhouding. Eind dit jaar verwachten we de eerste resultaten van de validiteit- en betrouwbaarheidsstudie van de PREDI. Intussen wordt ook al de basis gelegd voor een vervolg - onderzoek en praktijk - met dit instrument.

Veerle Raes

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.