De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Dalend heroïnegebruik en verschuivende patronen in druggebruik in Europa (EWDD-jaarverslag 2012)

Sinds de jaren zeventig heeft heroïne een centrale rol gespeeld in de Europese drugsscene. Heroïne is nog steeds verantwoordelijk voor het grootste deel van de drugsgerelateerde ziekte- en sterfgevallen in de EU. Maar hoewel de op heroïne terug te voeren problemen niet verdwenen zijn, is de omvang ervan afgenomen, zo stelt het EU-drugsagentschap (EWDD).

In sommige delen van Europa daalt het aantal nieuwe heroïnegebruikers, de beschikbaarheid van de drug is afgenomen’, zo lezen we in het nieuwe jaarverslag 2012. In bepaalde landen blijken er ook een acute tekorten. De ontwikkelingen in de illegale drugsmarkt zullen dan ook nauwlettend moeten worden gevolgd om vast te stellen of die recente tekorten zullen resulteren in een afname van de beschikbaarheid van heroïne op de lange termijn en of andere stoffen de plaats van heroïne zullen innemen.
De recente dalingen in het heroïnegebruik hebben plaatsgevonden tegen de achtergrond van een stijgend aantal behandelingen. Meer dan de helft van de geschatte 1,4 miljoen regelmatige opioïdengebruikers in de EU en Noorwegen (voornamelijk heroïnegebruikers) heeft tegenwoordig toegang tot substitutiebehandelingen.

Heroïne – minder nieuwe gebruikers en minder aanbod van heroïne

Ongeveer de helft (48%) van de personen die met een gespecialiseerde behandeling beginnen noemt een opioïde, en met name heroïne, als zijn of haar belangrijkste probleemdrug. De langdurige en chronische aard van heroïneproblemen brengt met zich mee dat veel van deze gebruikers de komende jaren hulp nodig blijven hebben. Een positief punt in het verslag is dat het aantal nieuwe gebruikers van de drug afneemt. Over heel Europa gezien is het aantal personen dat voor het eerst een gespecialiseerde behandeling voor heroïneproblemen ondergaat, gedaald van 51 000 in 2005 tot 46 000 in 2010, na een piek van 61 000 in 2007. Deze daling was het sterkst zichtbaar in enkele landen met een lange geschiedenis van heroïne-epidemieën, zoals Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Opioïden, en voornamelijk heroïne, spelen een rol in de meerderheid van de door drugs veroorzaakte sterfgevallen waarvan in Europa melding is gemaakt. Uit nieuwe gegevens blijkt een lichte daling van het aantal van deze sterfgevallen in de EU-lidstaten en Noorwegen, van circa 7 600 in 2009 tot 7 000 in 2010.

Marktindicatoren duiden erop dat de beschikbaarheid van heroïne in de straten van Europa afneemt. De daling van het aantal heroïnegerelateerde delicten dat in 2009 werd waargenomen, zette zich in 2010 voort. Ook de jongste cijfers voor drugsvangsten wijzen op een algehele afname van het heroïneaanbod. In 2010 resulteerden circa 51 000 drugsvangsten in de inbeslagname van 6 ton heroïne in de EU en Noorwegen, tegen 56 000 vangsten met in totaal 8 ton in beslag genomen heroïne in 2009. Eind 2010 en begin 2011 deden zich in enkele landen tekorten voor, met name in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waarbij een aantal successen op het gebied van rechtshandhaving mogelijk een rol hebben gespeeld.
Cecilia Malmström, de Europese commissaris die verantwoordelijk is voor het EWDD, zegt: ‘De afname van het heroïnegebruik in de EU is het resultaat van langetermijninspanningen om zowel de vraag als het aanbod terug
te dringen. Intensief politietoezicht langs heroïnesmokkelroutes heeft een belangrijke rol gespeeld bij het indammen van het aanbod. Even belangrijk is de uitbreiding van het aantal substitutiebehandelingen, dat een aanzienlijk deel van de vraag uit de markt heeft gehaald. Samen kunnen deze factoren helpen bij het scheppen van de voorwaarden die nodig zijn om de Europese heroïnemarkt ook in de toekomst te laten krimpen. Europa is in bepaalde opzichten een meer moeilijke markt voor deze stof geworden’.

Lees meer in het Persbericht (hoogtepunten 2) hierbij of ga naar de website van het EU-drugsagentschap

 

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.