De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Jaarverslag 1998

1998 was een keerpuntjaar op het vlak van gegevensverzamelen in De Sleutel. In het jaarverslag 1998 worden voor het eerste de resultaten van één jaar EuropASI-afname gepubliceerd. Er wordt tevens een overzicht gegeven van welke gegevens in welk stadium van het begeleidingsproces van de cliënt verzameld worden.
De toegevoegde waarde van de gegevensverzameling via EuropASI blijkt vooral uit de resultaten op de zeven verschillende leefgebieden en de bijhorende last- en hulpbehoeftescore enerzijds en de ernstscore anderzijds. Op het vlak van lichamelijke gezondheid blijkt toch ruim een vierde van de cliënten extra behandeling nodig te hebben. Het grootste aandeel van de cliëntenpopulatie heeft enkel een diploma beroepssecundair onderwijs of minder. Ruim 40% van de populatie situeert zich op of boven de kritsiche ernstscore 4, wat betekent dat ze op het vlak van opleiding, arbeid en inkomen extra begeleiding nodig hebben. De ontwikkeling van het druggebruik (aard van het middel) met een toenemende leeftijd is confronterend. De gemiddelde leeftijd voor regelmatig alcoholgebruik is 16 jaar, voor cannabis 17 jaar, voor amfetamines 19 jaar, voor meerdere middelen per dag 20 jaar, voor cocaïne zowel als voor psychoactieve medicatie 21 jaar, voor heroïne 22 jaar, voor intraveneus spuiten 23 jaar en dan komt regelmatig gebruik van methadon er aan als 'oplossing' op een gemiddelde leeftijd van 26 jaar! Het gemiddeld aantal keer dat een cliënt reeds eerder een behandeling voor drugproblemen startte is 1,7 keer. Ruim drievierde van de cliënten heeft extra behandeling nodig op het vlak van drugproblemen. 65% van de cliënten die op intake komen, komen niet op justitiële verwijzing, 35% wél. 58% komt bovendien volkomen vrijwillig voor wat justitie betreft. 28% daarentegen staat nog een straf of aanklacht te wachten. Op het vlak van familie en sociale relaties is enkel 38% tevreden met zijn of haar leefsituatie (34% leeft samen met de ouders bij een gemiddelde leeftijd van 25 jaar). Ook werd vastgesteld dat cliënten die voor behandeling naar de drughulpverlening stappen, vaak ooit te maken hadden met emotioneel, lichamelijk en/of seksueel misbruik of mishandeling. Op psychisch emotioneel vlak kampte telkens meer dan de helft van de cliënten ooit met depressiviteit, gespannenheid en problemen om agressie onder controle te houden. 26% deed ooit een zelfmoordpoging. Drie op vijf cliënten blijkt dan ook extra behandeling nodig te hebben op psychisch en/of emotioneel vlak.

Het volledige jaarverslag 1998 is opgenomen in pdf-formaat. Het artikel "Resultaten van één jaar EuropASI-afname in de Sleutel. Anno 1998" is opgenomen pp. 7-28.
In welk stadium van het begeleidingsproces welke gegevens verzameld worden is te vinden op p.29.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.