De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Jaarverslag 1999

In 1999 - het jubileumjaar van De Sleutel- was het voor het eerst mogelijk om voor het jaarverslag ook de informatie te verwerken over het functioneren als hulpverleningsnetwerk en over de doorstroom van cliënten doorheen de verschillende stadia in het hulpverleningsproces. Ook voor 1999 werden de resultaten van de EuropASI afnames verwerkt. Van de verschillende afdelingen van De Sleutel met inbegrip van de centrale diensten worden een aantal eigen kenmerken, doelstellingen en realisaties voorgesteld.
Uit de paden die de cliënten binnen het hulpverleningsnetwerk van De Sleutel volgen, blijkt dat 84% in de loop van een jaar zich enkel in één afdeling aanmeldt. 13% van de cliënten doet twee afdelingen aan. 3% 3 of meer afdelingen. In het crisiscentrum vinden we verhoudingsgewijs de meeste gemeenschappelijke cliënten.

In 1999 werden 24% meer EuropASI's afgenomen in vergelijking met 1998. De verdeling qua geslacht is in vergelijking met vorig jaar niet betekenisvol gewijzigd. De gemiddelde leeftijd blijkt wel te zijn gedaald van 24,3 jaar naar 23,3 jaar. Deze daling is toe te schrijven aan het toegenomen aantal 15-17 jarigen en 18 tot 23 jarigen. In vergelijking met 1998 zijn alle ernstscores gedaald of hoogstens gelijk gebleven. Met betrekking tot de domeinen drugproblemen, werk, familie en sociale relaties is de daling van de ernstscores significant. Voor psychisch emotionele problemen en alcoholproblemen is er een dalende tendens Deze dalende scores zijn wellicht niet toe te schrijven aan minder ernstige hulpvragen, eerder aan een toegenomen vertrouwdheid met het EuropASI instrument. Dit wordt nog bevestigd door het gegeven dat de composite scores in vergelijking met 1998 niet gewijzigd zijn. Enkel twee van de negen scores zijn significant gedaald, met name druggebruik en andere relaties.

Tenslotte blijkt uit de toegepaste doorstroomgegevens dat ambulant van 100 nieuwe aanmeldingen 70 nieuwe cliënten een intakeprogramma starten en 37 nieuwe cliënten een verdere begeleiding aanvatten. In het crisiscentrum leiden 100 aanmeldingen tot 76 opnames, die in 20 gevallen doorlopen in een introductieprogramma met het oog op verdere residentiële behandeling.

Het volledige jaarverslag 1999 zal worden opgenomen in pdf-formaat. In afzonderlijke artikels zijn opgenomen:
Raes V. & Lombaert G. (2000) Netwerkfunctioneren : het pad van de cliënten. Jaarverslag 1999, Merelbeke, De Sleutel-Dienst WO, pp.10-11
Raes V. & Lombaert G. (2000) Resultaten van de EuropASI-afname in De Sleutel. Anno 1999. Jaarverslag 1999, Merelbeke, De Sleutel-Dienst WO, pp.12-36
Raes V. & Lombaert G. (2000) Hulpvraag en zorgaanbod. Jaarverslag 1999, Merelbeke, De Sleutel-Dienst WO, pp.37-49

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.