De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Jaarverslag 2001

In het jaarverslag 2001 werd een nieuwe uitdaging aangegaan. Vorig jaar werd al aangegeven dat een kwaliteitszorgbeleid zou worden uitgebouwd. De Sleutel koos voor het EFQM-model en voerde een zelfevaluatie eind 2000, begin 2001. Met de resultaten van deze basismeting en kennis van onze positie op de verschillende organisatiegebieden en - deelgebieden, leek het passend om het jaarverslag zoveel mogelijk in die structuur uit te werken. Een belangrijke stap in een verruimd inzicht in de samenhang tussen een kwaliteitszorgbeleid en de dagdagelijkse werking ...
Het jaarverslag is opgebouwd uit drie delen. In het eerste deel wordt de kwaliteitszorg binnen de Sleutel geïllustreerd voor elk van de organisatiedeelgebieden in de vijf organisatiegebieden: leiderschap, beleid en strategie, personeelsmanagement en medewerkerszorg, middelenmanagement en de processen ten aanzien van de cliënten. Aan de hand van de resultaten van de zelfevaluatie nà consensus wordt besproken wat de bekomen positie concreet betekent voor het netwerk van de Sleutel, waarin die positie voor de medewerkers zichtbaar is of kan/moet gemaakt worden en in welke richting we moeten evolueren  - zonder fasen over te slaan - willen we groeien naar totale kwaliteit.

In deel twee wordt ingegaan op de kwaliteitsindicatoren, meer bepaald de resultaatgebieden van het EFQM (European Foundation of Quality Management)-model voor het geheel van de Sleutel. We bespreken afzonderlijk directe en indirecte maatstaven voor de waardering door klanten, de waardering door de medewerkers en de waardering door de maatschappij. Een aantal van de gegevens die we ook al vroeger in het jaarverslag opnamen, werden nu geïntegreerd als directe of indirecte maatstaf.
Zo vindt men de cijfers per afdeling over de ambulante en residentiële cliëntenstromen nu terug als directe indicator van waardering door klanten. Het extern functioneren in de regionale zorgcircuits geeft een goed beeld van de positie van de Sleutel in de regionale netwerken en is nu opgenomen als indirecte indicator van waardering door klanten.
Waardering door medewerkers vormt een nieuw hoofdstuk in het jaarverslag. Wat vroeger besproken werd als deskundigheidsbevordering en –opleiding vanuit de centrale diensten, is nu uitgewerkt als een indirecte maatstaf voor medewerkers waardering.
De jaarverslaggegevens van de dienst preventie, van de werkgelegenheidsinitiatieven en van de dienst externe relaties leenden zich dan weer als materiaal voor de bespreking van de directe en indirecte maatstaven voor maatschappelijke waardering.
Deel drie omvat de eindresultaten. In dit deel wordt ingegaan op de cijfergegevens van onze kernopdracht "de zorgprocessen ten aanzien van de cliënten": aantal cliënten in de modules, hun profielen, hun retentie. We sluiten dit deel af met een poging de cijfergegevens te matchen met de huidige aanbodbeschrijvingen in modules.

Het volledige jaarverslag is opgenomen in pdf-formaat.
Raes V. & Lombaert G. (red.) (2002) Jaarverslag 2001 : een evaluatie volgens EFQM. Jaarverslagen De Sleutel, Merelbeke, De Sleutel-Dienst WO, 121 pp.

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.