De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Nuchtere cijfers over problemen met drugs. Evolutie 1998-2004

Voor het jaar 2004 maakten we geen jaarverslag zoals in de voorgaande jaren. Je vindt hier wel voor elke zorgeenheid afzonderlijk de kwaliteitsindicatoren en de eindresultaten in afzonderlijke documenten. Daarnaast vind je ook een doorlichting van zeven jaar EuropASI afname.
De kwaliteitsindicatoren en eindresultaten voor het jaar 2004 worden in afzonderlijke documenten weergegeven. Er is een document waarin de vier residentiële zorgeenheden besproken worden. Er is een afzonderlijk document voor elke ambulante afdeling. Tenslotte werd ook een aparte verwerking uitgewerkt voor de personen in werkgelegenheidstrajecten.


De doorlichting van zeven jaar EuropASI afname gebeurde vanuit drie verschillende invalshoeken:
ernst van de problematiek ambulant versus residentieel
evolutie van de ernst van de problematiek in de tijd
verschillen van de ernst van de problematiek naargelang de aard van het belangrijkste middel

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.