De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Europese studie waarschuwt voor risico's polydruggebruik maar ziet cannabisgebruik dalen

Geschreven door
Beoordeel dit item
(0 stemmen)
Recent publiceerde het Europees Waarnemingscentrum voor Drug en Drugsverslaving (EWDD) haar jaarrapport 2009. Europa wordt de laatste jaren geconfronteerd met een markt voor synthetische drugs die steeds gecompliceerder zegt het EU-drugsagentschap. De toeleveranciers zijn nu 'bijzonder innovatief' waar het gaat om productieprocessen. Goed nieuws is dat nieuwe gegevens een dalend cannabisgebruik bevestigen, met name onder jongeren. Het polydrugsgebruik verhoogt wel de risico's en bemoeilijkt de behandeling.

Cocaïne blijft populairste stimulerende middel

Het EWDD-jaarrapport 2009 leert dat circa 13 miljoen Europese volwassenen (15à64 jaar) ooit cocaïne hebben gebruikt. Onder deze groep bevinden zich 7,5 miljoen jongvolwassenen (15à34 jaar), waarvan er 3 miljoen de drug het afgelopen jaar hebben gebruikt. Het cocaïnegebruik in de EU blijft geconcentreerd in de westelijke EU-landen, terwijl het gebruik elders in Europa laag blijft. In de landen met de hoogste prevalentie, Denemarken, Spanje, Ierland, Italië en het VK, tonen recente enquêtes aan dat het gebruik in het afgelopen jaar onder jongvolwassenen uiteenliep van 3,1 % tot 5,5 % (hoofdstuk 5, tabel 8). De recente gegevens uit de meeste rapporterende landen wijzen op een stabiele of stijgende trend in het gebruik in het afgelopen jaar in de leeftijdsgroep 15à34 jaar.

In 2007 steeg het aantal cocaïnevangsten in Europa tot 92 000 (vergeleken met 84 000 in 2006), hoewel de totale in beslag genomen hoeveelheid tot 77 ton daalde (ten opzichte van de 121 ton in 2006). Van de mensen die zich voor het eerst voor drugsgebruik lieten behandelen, wees 22 % cocaïne als hun primaire probleemdrug aan. In 2007 werd er melding gemaakt van circa 500 aan cocaïnegebruik gerelateerde sterfgevallen.

Heroïne: een niet langer dalende trend

Deze nu gepubliceerde cijfers steunen het oordeel van het EWDD in het Jaarverslag van vorig jaar dat er sprake is van een stabiele, maar niet verder afnemende omvang van de heroïneproblematiek. Na een afname van aan heroïne gerelateerde problemen tussen het midden van de jaren negentig en de eerste jaren na de eeuwwisseling, wijzen de indicatoren van opioïdentrends (nieuwe behandelaanvragen, sterfgevallen, vangsten) nog altijd op zorgwekkende ontwikkelingen. 'Hoewel er momenteel geen bewijs bestaat voor een nieuwe epidemische verspreiding van het heroïnegebruik zoals in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, blijven de gezondheids- en maatschappelijke problemen die uit het gebruik van deze drug voortvloeien aanzienlijk,' meent EWDD-voorzitter Marcel Reimen. 'Elke aanwijzing dat de situatie wellicht verslechtert, is reden tot grote zorg.'

Het EWDD schat dat de EU en Noorwegen tussen de 1,2 en 1,5 miljoen probleemgebruikers van opioïden tellen, waarvan de meesten heroïne gebruiken. Nieuwe gegevens wijzen er bovendien op dat er nog steeds nieuwe heroïnegebruikers bijkomen, zij het op bescheiden niveau.

Een dalend cannabisgebruik

Volgens EWDD hebben circa 74 miljoen Europeanen (15à64 jaar) ooit cannabis gebruikt, waarvan circa 22,5 miljoen Europeanen dat het afgelopen jaar nog hebben gedaan. Dat maakt cannabis nog altijd tot de meest gebruikte verboden drug van Europa. Maar na een duidelijke stijging van het gebruik in de jaren negentig van de vorige eeuw en de eerste jaren van deze eeuw, bevestigen nieuwe Europese gegevens een dalende populariteit van de drug, met name onder jongeren, wat de analyse in het verslag van vorig jaar bevestigt.

Deze trend is vooral zichtbaar onder scholieren (15à16 jaar), zoals aangetoond in de ESPAD-enquêtes. De meeste West-Europese landen, evenals Kroatië en Slovenië, hebben in 2007 een daling of stabilisering in het 'ooit'-gebruik van cannabis gerapporteerd, volgend op een hoge prevalentie of stijgende trend ten opzichte van de ESPAD-enquête van 2003. In de meeste Centraal- en Oost-Europese landen lijkt de opwaartse trend ten opzichte van 2003 nu tot stilstand te komen (alleen Slowakije en Litouwen rapporteren een stijging van meer dan 3 %). Een derde groep landen, voornamelijk uit Noord- en Zuid-Europa, valt op door hun over het algemeen stabiele en lage 'ooit'-gebruik van cannabis vanaf midden tot eind jaren negentig van de vorige eeuw tot en met 2007. Ook uit gegevens van schoolenquêtes in de VS en Australië komt een dalende trend naar voren.

De beschikbare gegevens duiden ook op een stabilisering of neerwaartse trend tussen 2002 en 2007 in het gebruik van cannabis in de laatste twaalf maanden onder jongvolwassenen (15à34 jaar). De cijfers over regelmatige en intensieve cannabisgebruikers in Europa zijn minder rooskleurig. Tot 2,5 % van alle jonge Europeanen gebruikt wellicht dagelijks cannabis; zij vormen een grote bevolkingsgroep die gevaar loopt en mogelijk hulp nodig heeft. Innovatieve manieren om deze doelgroep te bereiken, zijn onder meer de online behandelinterventies voor drugsgebruik, waarover het EWDD in 2009 het eerste Europese verslag heeft gepubliceerd.

Polydrugsgebruik verhoogt de risico's en bemoeilijkt behandeling

'In het huidige Europa zijn patronen van polydrugsgebruik wijd verspreid, en is het gecombineerde gebruik van verscheidene middelen verantwoordelijk voor, of verergert dit, de meeste problemen waarvoor we ons gesteld zien,' zo stelt het verslag. Recent werd, naast het verslag, ook een speciale evaluatie gepubliceerd: Polydrug use: patterns and responses. Deze evaluatie bevat een overzicht van dit gedrag onder scholieren (15à16 jaar), jongvolwassenen (15à34 jaar) en probleemgebruikers.

Van de scholieren (15à16 jaar) die in 22 landen aan de enquête hebben meegewerkt, meldt 20 % een gecombineerd gebruik in de voorgaande maand van alcohol en sigaretten; 6 % van cannabis, alcohol en/of sigaretten; en 1 % van cannabis, alcohol en/of sigaretten plus nog één andere drug (ecstasy, cocaïne, amfetaminen, LSD of heroïne). Uit onderzoek blijkt dat het polydrugsgebruik onder scholieren de kans op schadelijke gevolgen en chronische gezondheidsproblemen op latere leeftijd kan verhogen. Strategieën gericht op de omgeving waarin jongeren drugs en alcohol gebruiken (bijv. handhaving van de drugs- en alcoholwetgeving, richtlijnen voor veiliger uitgaan) lijken bescherming te kunnen bieden aan de gezondheid in het uitgaansleven.

Polydrugsgebruik onder jongvolwassenen (15à34 jaar) is symptomatisch voor een vaster patroon van drugsgebruik en kan met verhoogde risico's in verband worden gebracht. Bij regelmatige of zware drinkers in deze leeftijdscategorie was de kans twee tot zes maal zo groot dat ze in het voorgaande jaar ook cannabis hadden gebruikt vergeleken met de populatie in het algemeen, en was de kans twee tot negen maal zo groot dat zij in dezelfde periode cocaïne hadden gebruikt.

Polydrugsgebruik komt vooral voor bij probleemgebruikers en kan hun reeds slechte gezondheid nog verder verslechteren, waardoor hogere risico's worden genomen en de mogelijkheid van ernstige gevolgen bestaat (bijv. fatale overdoses). Uit een recente analyse van de gegevens uit 14 landen blijkt dat meer dan de helft (57 %) van de mensen die in behandeling gingen, melding maakte van ten minste één probleemdrug naast het primaire middel waarvoor ze hulp zochten. De toxicologische rapporten na fatale overdoses (meestal door heroïne veroorzaakt) tonen vaak de aanwezigheid aan van meer dan één stof, wat erop duidt dat een aanzienlijk deel van deze sterfgevallen met polydrugsgebruik verband kan houden.

Lees hierna de persberichten van het EWDD (november 2009)

Lees 72726 keer Laatst aangepast op woensdag, 14 december 2011 16:51

Meer in deze categorie: Pers »

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.