De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Standpunten

Goede drugspreventie is zeker niet te herleiden tot gewoon "no drugs" roepen en repressief optreden. Maar anderzijds alle heil verwachten van een vertrouwensrelatie tussen leerling en leerkracht klinkt vrij naïef. Daar zijn scholen van overtuigd. De Sleutel wil naar ouders, scholen en maatschappij duidelijke standpunten meegeven.

Individuele keuze

Individuele keuzes van jongeren worden steeds beïnvloed door de omgeving, de vrienden, school en media. Maar uiteindelijk blijft het opsteken van een jointje een individuele keuze. Ouders, scholen en maatschappij proberen zoveel mogelijk invloedsfactoren aan te wenken zodat de keuze van de jongere een gezonde keuze zou zijn.

2010sleutelspelkappelenopdenboschnadenkenoverstelling

Welke keuze maak ik? 

Sleutelspel Kappelle-op-den-Bosch,
september 2010 

Een goed drugbeleid heeft verschillende facetten

Goede preventie op school of in het gezin is een pedagogische zaak, waarin je informatie en modelgedrag, klimaat en regels, houding en vooral veel discussie een plaats geeft. Naast het creëren van een open communicatie moeten directie en leerkrachten maar ook ouders duidelijk stellen dat tabak, alcohol en illegale drugs niet thuishoren op school of op door de school georganiseerde activiteiten. Deze regels die een aangenaam en een veilig samenleven garanderen staan naast de regels in verband met geweld, stiptheid en respect voor medeleerlingen en materiaal.

2010sleutelspelkappelleopdenboscheTweeleerkrachten  

Hoe pakken we dit aan?
Overleg tussen leerkrachten                

Sleutelspel
Kappelle-op-den-Bosch
september 2010

Goede leerkrachten zijn veelzijdig en onvervangbaar

Leerkrachten weten op een betrokken manier regels over tabak, alcohol en andere drugs te bewaken, leerlingen aan te spreken en desnoods te sanctioneren als deze regels in het gedrang komen. De maatschappij hoort de leerkrachten te steunen in deze taak. Leerkrachten moeten nu eenmaal meer surveilleren als ze een risico verwachten dat er fietsen gestolen worden. Zo moeten ze ook meer surveilleren als ze het risico verwachten op jointjes rollen of dealen op de rand van het schoolterrein.


Een consequente controle is een delicate taak

Wie te verwittigen als de leraar iemand betrapt? Of wanneer de leerkracht een sterk vermoeden heeft? Dat is in vele scholen vastgelegd in een drugbeleid. Met gradaties, met een voorbeeld van een contract, met richtlijnen voor begeleiding. En zo hoort het ook: regels en daarbij horende controle moeten in eerste instantie door de natuurlijke omgeving van de jongeren uitgeoefend worden. Controle heeft maar zin als ze consequent is. En begeleiding steunt op vertrouwen, respect, positieve betrokkenheid en geloof in de groeimogelijkheden van jongeren.

2010sleutelspelkappeleopdenboschDiscussie    

Kennen we als leerkrachten de       procedures bij drugproblemen?

Sleutelspel,                          
Kappelle-op-den-Bosch
september 2010

Crimineel gedrag vraagt een andere aanpak

Een vertrouwensrelatie heeft twee polen: leerling en leerkracht. En de realiteit dwingt ons te zeggen dat sommige leerlingen het echt moeilijk hebben om het vertrouwen te geven en te onderhouden waarnaar we zo graag verwijzen. Jonge dealers gaan ook naar school. Zij verstoren het klimaat zodanig dat de school wel een ander register moet opentrekken om dit probleem aan te pakken. Het bewaken van de regels vraagt meer dan het opzetten van een open communicatie. Het vraagt om begrenzing. En daar zijn korte, duidelijke boodschappen voor nodig. Hier zal de school als eerste speler optreden. Niet altijd als laatste.

Politie op de school?

Het is maar als de feiten door de school niet meer grijpbaar worden en als alle ander controle-instrumenten ontoereikend zijn dat de school de politie in deze controle moet betrekken. De leerkracht hanteert alle registers om een doeltreffend beleid uit te stippelen. En daar is controle één facet van, naast open communicatie.

Drug-screening thuis of op school

Scholen en ouders vragen ons vaak naar het nut over drug-screening op school of thuis. Het gaat dan om relatief eenvoudig hanteerbare urinetesten waarmee ouders of schoolleiding bijvoorbeeld sporen van cannabis kunnen traceren.

De hulpverleners van De Sleutel hanteren heel vaak het middeel van drugtesten in de begeleiding of behandeling van jonge verslaafden en probleemgebruikers. Dit middel wordt gebruikt in de therapeutische relatie met de jongere. Dat drugtesten adequaat werken in deze setting betekent helemaal niet dat het ook een adequaat instrument zou zijn in een pedagogisch kader. Het gevaar is reëel dat de beschikbaarheid en de promotie voor deze testen de pedagogische relatie ouder-kind of school-leerling in het gedrang brengt. Dit is zeker geen pleidooi om toleranter op te treden als het over drugs gaat. Scholen en ouders horen drugs af te raden bij hun kinderen. Punt uit!

Voor de andere standpunten van De Sleutel, klik hier

filmpjeimage

Traject van een cliënt

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.