Nadia verblijft veel bij haar grootmoeder. Haar mama Martine (*), is alleenstaand en is voor haar werk in Brussel vaak ’s morgens reeds vóór 7 uur de deur uit. Samen met Martine staat de grootmoeder in voor de opvoeding.  Ze begrijpen elkaar goed. Het familievangnet wordt echter grotendeels door de grootmoeder gedragen.

Ook moeder en grootmoeder wisten aanvankelijk niet wat te beginnen. De ernst van het druggebruik van Nadia was moeilijk in te schatten.

“Toen Nadia 15 jaar oud was, is ze beginnen experimenteren met het roken van joints. Ze kwam hiermee in aanraking eerst via verkeerde kameraden en kort daarna ook via haar eerste vriendje. Haar vriend was er reeds, zonder dat ze het besefte, verslaafd aan. Hij gebruikte ook coke…”

“We hadden vrij snel in de gaten dat ze drugs gebruikte. Dat heeft gelukkig niet lang geduurd. Toen hebben we haar verboden om nog met die jongen om te gaan, hij mocht niet meer binnen. Die relatie is dan ook vlug stopgezet. Maar ze had ervan “geproefd” . Toen ging het een paar maanden goed met Nadia”.

Toen Nadia 16 jaar oud was, leerde ze op de bus een nieuwe vriend kennen. Peter (*) is 7 jaar ouder. Ze knopen een relatie aan. Kort daarna merken ze een grote verandering in haar gedrag.

Ze zijn nog altijd samen

“Ze werd agressief, echt ambetant om mee om te gaan. Toen kwamen we te weten dat die jongen vast zat aan de heroïne. Gelukkig spoot hij niet maar rookte hij die heroïne. En Nadia is beginnen meeroken…. Heroïne is wel het ergste wat er is”.

“Verslaafd zijn, gaat nooit over”.

 P1020170 close

Toen hebben ze elk contact met Peter proberen te verbieden. Hij mocht en mag niet binnen bij haar mama. Ze zijn immers nog altijd samen.

“Bij mij mag hij wel binnen. Ik vind dat je het beter onder controle kan houden, door ze samen te zien, dan ze aan hun lot over te laten. Peter is geen slechte jongen. Hij is op het verkeerde pad geraakt, nadat zijn vader is overleden. Dat was zijn beste vriend. Hij komt uit een goed huishouden. We zijn bij de politie geweest, maar die kunnen niets doen, gezien ze 16 jaar oud is…”

“We hebben hen allebei kunnen overtuigen om naar het dagcentrum van De Sleutel te gaan. Hij is daar jammer genoeg snel mee gestopt. Ze blijft het volhouden, ook al is ze reeds twee maal hervallen. Ze neemt twee maal per dag vervangmedicatie, Suboxone. Soms kan ze daar wel misselijk van zijn”.

“Als grootmoeder had ik altijd al meer ingestaan voor de opvoeding van Nadia. Martine moet hard werken om alleen rond te komen. De papa heeft nooit zijn verantwoordelijkheid opgenomen. Toch heeft Nadia een mooie jeugd gehad. Ook tijdens de vakanties is Nadia hoofdzakelijk bij de grootmoeder”.

Nadia haar schoolresultaten zijn fors achteruitgegaan. Ze is niet geslaagd in haar vijfde jaar kapster en wil het schooljaar niet overdoen. Wellicht zal ze kiezen voor het deeltijds onderwijs: tegelijk werken en studeren dus.

“Of we het niet hebben zien aankomen? Ze is altijd een heel brave geweest, ook heel energiek, een heel plezant kind, met veel vriendinnetjes, ze zag heel graag huisdieren…”

“Maar plots zat er agressiviteit in haar. Ook het sociale was er uit. Ze was ook niet meer zo begaan met andere mensen, geen familiemens meer…”

“Ik zou willen dat Peter zich opnieuw laat helpen. Hij zegt nu dat hij ook die medicatie wil proberen. Hij was minder tevreden over methadon, die drang bleef. Hij ziet dat Nadia daar goed mee is. Als hij niet stopt, vrees ik dat ze telkens zal hervallen. Maar hij is voor drie maand geschorst in De Sleutel…”

 “Ik zeg altijd, als je bij hem wil blijven, dan moet je allebei van die drugs af. Ze is gelukkig nog maar één jaar bezig. Nadia heeft ook nog nooit gestolen, ze is nog niet echt op het slechte pad, ze vraagt ook nog niet om uit te gaan, ze drinkt niets,…”

“Tot haar 13 à 14 jaar is Nadia altijd graag bij mij geweest. Maar ik was altijd wel redelijk streng, strenger dan de mama.  Ik kan beter neen zeggen”.

“Gelukkig is er een goede verstandhouding met mijn dochter.  We vertellen alles aan elkaar, we steunen mekaar. Ook Nadia heeft een heel goede band met haar moeder.  We kunnen het probleem nog relatief goed met ons tweeën onder controle houden. Haar mama gaat twee maal per week mee op gesprek naar De Sleutel. We hebben vlot de weg naar hulp gevonden. Ik heb maar één dochter en kleindochter. Ik zou er alles voor doen. Op vraag van de Sleutel ga ik binnenkort ook eens mee voor een gesprek”.

“We hebben snel door als ze liegt. In het begin vroeg ze altijd geld. Dat krijgt ze niet meer. Als er iet gekocht moet worden, vragen we om een aankoopticketje. We hebben het gebruik te laat ontdekt. We zien het niet aan haar als ze heeft gebruikt. Ze ontkent ook dat ze veel gebruikt”.

Nadia gaat nu bijna 4 maanden naar Sleutel, binnenkort mag ze die Suboxone beginnen afbouwen. Ze blijft wel op consultatie gaan bij de dokter en de psychiater, mede dankzij de ondersteuning van de mama.

“We merken dat ze opnieuw wat socialer geworden is, ook is ze iets minder frank naar mij toe, nu ze zich laat helpen. Ze zit natuurlijk ook volop in haar puberteit. Is het dan niet normaal dat het af te toe met haar mama eens botst? Maar ze kan toch al opnieuw sorry zeggen. Ze heeft respect voor mij”

“Nadia droomt van een huisje, van kinderen… En daarmee probeer ik haar te overtuigen. “Als je zo doorgaat, zullen er geen kinderen komen, of gaan ze ongelukkig zijn…” “Ze antwoordt dan dat ze er wel zal van af geraken, dat ze niet verslaafd is.”

“Ons familievangnet is sterk genoeg om er samen uit te geraken. We kunnen het nog aan. De band met haar mama is nog heel goed. We kunnen dat nog goed krijgen. Ook al kan de mama als gevolg van dat gebruik nu iets minder met haar overweg. Misschien is dat wel wat onder druk van haar nieuwe vriend”.

“We hebben nog geen grens moeten trekken: tot daar en niet verder. Ze is ook nog jong. Je mag nooit de moed verliezen. Uw eigen kinderen mag je niet buitenzetten. Ze weet te goed waar ze aan die drugs kan geraken. Hoeveel hoor je niet dat ze in de prostitutie belanden… Nee we blijven haar steunen”.

“Het is jammer dat Justitie die drugsproblematiek niet echt aanpakt. Die rommel mag niet zo aanwezig zijn. Weet je dat die heroïne niet meer kost dan 10 euro voor 1 gram? Dat kan niet. Ze pakken er 50 op die verkopen maar er staan er 100 klaar om het over te nemen. Ze werken niet maar maken wel grote sier…. De overheid moet ervoor zorgen dat die drugs niet zo vlot en goedkoop verkrijgbaar zijn. De jeugd moet tegen die drugs worden beschermd. Dat is acuut: nu heeft volgens mij al 8 op de 10 jongeren het al eens uitgeprobeerd”.

“Hopelijk vindt Nadia haar draai in het deeltijds onderwijs. Dat werken zal haar goed doen. Weg van die verveling. Ik zou natuurlijk liever hebben dat die relatie stopt.  Haar vriend is veel ouder, kan haar van alles wijsmaken. Manipuleert hij haar? Bij mij thuis zijn ze braaf. En hij ziet haar wel graag. We geven ze nog een kans”.

“Verslaafd zijn, gaat nooit over. Dat blijft in het hoofd zitten. Ik denk dat het gevaarlijk blijft. Bij elke tegenslag… Ik voel dat bij mezelf. Ik slaag er al niet in om te stoppen met roken. We hopen dat Nadia in De Sleutel de kracht vindt om haar drugsprobleem echt aan te pakken.”

* om redenen van privacy gebruiken we fictieve namen