Sam (*) is 49 jaar en is in juni 2015 gestart op de Activerende Werkvloer van de sociale werkplaats van De Sleutel in Antwerpen. Hij was het beu om zich thuis te zitten vervelen. Hij werkte meer dan 20 jaar in de stellingbouw. Daar werd hij ontslagen omwille van zijn gebruik. Hij heeft ook rugklachten door dat werk. Sam volgde op latere leeftijd de opleiding bakkerij. Toch is het niet dat wat hij ambieert. Een voorbeeld van een traject.

Sam gebruikt bij zijn aanmelding nog altijd heroïne, cocaïne en cannabis. Hij neemt ook behoorlijk wat antidepressiva en slaapmedicatie. Vroeger dronk hij ook heel veel, dit is nu veel verminderd. Zijn laatste drugbegeleiding dateerde reeds van 4 jaar geleden. Hij is nu enkel in behandeling bij een huisdokter voor zijn medicatie. Hij is vroeger wel in opname geweest omdat hij kampte met psychoses.

Op de activerende werkvloer

Tijdens de eerste week prevocationele training op de activerende werkvloer houdt Sam zich op de vlakte. Hij is teruggetrokken, stil… zijn plek in de groep nog aan het zoeken. Tijdens observaties komt hij vriendelijk over. Zijn tempo is wel laag en hij spreekt ook traag. Sam is uiterlijk verzorgd en verschijnt proper op het werk. Hij neemt wel een afwachtende houding aan, lijkt bang om initiatief te nemen. Hij wacht af tot de werkplaatsleider een opdracht geeft. Sam vraagt wel uitleg als hij iets niet weet en verbetert zichzelf als hij op fouten wordt aangesproken.

Na die eerste week wordt met hem afgesproken dat hij extra zal trainen op assertiviteit, op het gescheiden houden van werk en privé en zelfstandig beslissingen leren nemen.

Sam kan in de tweede week zijn mening verwoorden maar wacht toch altijd eerst wat af. Hij toont wel dat hij fysiek werk aankan en begint meer initiatief te nemen.

Empowerment 

Sam volgt wekelijks de empowerclub. Het  is er de bedoeling om via specifieke methodieken  weerbaarder te worden. Het eigen traject in handen nemen en zelf acties opzetten. Hij leert wat er van hem verwacht wordt de komende periode (ik weet wat “werken”  is en welke investeringen ik moet doen om te gaan werken en het vol te houden). Hij leert ook een weekschema invullen (om nadien af te toetsen hoe werk zijn leven gaat veranderen) en reflecteren over investeringen die nodig zijn om tot werk te komen.

Sam ziet zelf geen probleem in de combinatie van werk en druggebruik. Hij gebruikt voornamelijk heroïne tijdens het weekend, hetgeen vrienden hem aanbieden. Hij krijgt wel constant telefoontjes van dealers. Sam geeft duidelijk aan geen contact met drughulpverlening  te willen. Hij zegt drugs nodig te hebben om rustig te worden, om met stress om te gaan en om te ontspannen. Hij wil geen job die hem stress bezorgt. Dat doet hem denken aan zijn werk in de stellingbouw waar hij omwille van de stress is beginnen gebruiken. Tijdens de eerste empowerclub kan Sam zijn verhaal doen en vertelt hij over zijn eerste ervaringen hier op de werkvloer. Sam ervaart zelf geen problemen.


Teambespreking

Op de werkvloer maakt Sam veel vooruitgang. Hij kan goed omgaan met feedback en praat al meer met collega’s. Tijdens de empowerclub stellen we vast dat Sam niet ziet dat hij investeringen zal moeten doen om straks echt te gaan werken, hij weet zelfs niet of hij ooit nog wil gaan werken. Psychisch zijn er ook een aantal problemen, al dan niet als gevolg van zijn gebruik. 

Afgesproken wordt om Sam de komende periode te laten nadenken (i.f.v. zijn veranderproces) onder andere  over drughulpverlening. Sam krijgt de boodschap dat hij niet kan faseren als hij nalaat verdere stappen te zetten in zijn traject naar werk. Hij krijgt het voorstel om meer dagdelen aanwezig te zijn. De empowerment begeleider neemt dit verder op en contacteert de trajectbegeleider bij GTB (1) om samen af te spreken hoe we gaan samenwerken. Is een activeringstraject mogelijk? Wil Sam geactiveerd worden naar werk? Bedoeling is om hem positief te bekrachtigen op de werkvloer en hem via het uitbreiden van dagdelen aan den lijven te doen ervaren dat de combinatie gebruik en werk eigenlijk niet lukt.

Er volgt een moeilijker periode. Sam komt niet opdagen tijdens de volgende empowerclub. Als hij toch opdaagt, blijkt hij niet over zijn gebruik te willen praten. Sam raakt duidelijk geïrriteerd door de aandacht die aan dit onderwerp wordt besteed. Hij wil gewoon een toekomst waarin alles goed loopt, maar is niet bereid om hiervoor duidelijke acties in te ondernemen. Sam slaagt er niet in om zelf  uit te leggen wat een goede toekomst voor hem betekent.  De komende periode krijgt hij dat als huiswerk mee. 

Toch blijft Sam op de werkplaats goed functioneren. Hij wordt wel nog steeds op assertiviteit getraind en heeft aanmoedigingen nodig om zijn mening te verwoorden. Sam houdt het uitbreiden met dagdelen nog steeds tegen. Hij wil dit uitstellen. 

Eerste stap naar contemplatie?

Tijdens de empowermentclub blijven we vragen stellen om zo een proces van nadenken te bekomen. 

Tijdens de bespreking van de levensdomeinen laat Sam verstaan dat hij moeite heeft om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Hij denkt alleen kans te maken in de stellingbouw, maar vreest de stress die deze job met zich meebrengt. Toch blijft hij zeggen dat hij gaat solliciteren in de stellingbouw. Hij lijkt zijn “goesting” om te werken kwijtgeraakt te zijn. Sam kan niet goed verwoorden waar hij het is kwijtgeraakt. Hij ziet zichzelf als een clean persoon. Toch gebruikt hij nog, voornamelijk in het weekend,… Hij weet niet wat hij nog extra kan doen om tot werk te komen. Hij vindt dat hij nu al zijn best doet. Zijn omgeving beaamt dit ook. 

Er dringen zich ook op andere  levensdomeinen acties op: Sam heeft problemen met zijn rug, met zijn psychisch welbevinden, met sociale relaties, met druggebruik… Ook financieel heeft hij zorgen. Sam beseft dat een job hem meer financiële ruimte kan bieden. We spreken af dat Sam de komende weken op diverse levensdomeinen acties zal uitschrijven, waardoor hij voor zichzelf een overzicht krijgt van de items waar hij nog dient aan te werken.

De klik is gemaakt

We zijn eind september 2015. Sam meldt dat hij besloten heeft om zich aan te melden in het dagcentrum van De Sleutel. Hij wil daar individuele begeleiding en methadon (vervangmedicatie voor heroïne) opstarten. Heeft hij de klik gemaakt?
Tijdens de empowermentclub wordt bekeken welke investeringen Sam best doet om te gaan werken. Intussen gaat hij  2-wekelijks op gesprek in het ambulant centrum van De Sleutel. Methadon is opgestart. Sam gaat 2 keer per week met een cleane vriend zwemmen om te kunnen ontspannen. Hij komt vanaf volgende week ook een extra dagdeel naar de activerende werkvloer.

Sam zegt dat hij “vies geworden” is van gebruik. Hij heeft weinig craving. Hij wil vooruit. Sam vraagt  zelf ondersteuning in het omgaan met deadlines. Hij weet ook dat zelfstandig beslissingen nemen en assertiviteit  aandachtspunten blijven voor hem. Hier zal hij verder aan werken om te kunnen faseren naar fase 2 van de activerende werkvloer.

Sinds Sam gestopt is met zijn gebruik ervaart hij meer ‘ruimte in zijn hoofd’. Ook op financieel gebied heeft hij minder kopzorgen. Hij wil verder in zijn traject en is klaar om op de activerende werkvloer verantwoordelijkheid op te nemen. Ook van de werkplaatsleider en prevocationele trainer krijgt hij positieve feedback. Hij kijkt uit naar een job in de toekomst. 

Kort hierna kan Sam overgaan naar fase 2. Tijdens de empowerclub werd hem uitgelegd wat er nu van hem verwacht wordt. Hij moet problemen op een werkvloer herkennen, oplossen en voorkomen. Sam zal een persoonlijk actieplan opstellen waarin hij zijn werkpunten SMART formuleert. Hij weet ook dat hij  op 5 basiscompetenties geobserveerd zal worden (leervermogen, punctualiteit, betrokkenheid op het werk, basisregels en omgaan met kritiek). Daarnaast zal hij verantwoordelijkheden krijgen op de werkvloer. Op termijn kan hij meedraaien op een externe werkvloer.

We zijn nu begin 2016. Sam neemt al meer verantwoordelijkheden op de werkvloer. Hij geeft aan te willen proefdraaien met een groenploeg. Met de werkplaatsleider wordt bekeken om dit 3 dagen per week te doen. Zo kan hij voor het eerst ervaring opdoen op een echte werkvloer. Er blijven nog wat werkpunten.  Maar hij  is wel aan het werk samen met collega’s die al een arbeidscontract hebben…  In het dagcentrum krijgen we het signaal dat Sam gemotiveerd is om zijn drugprobleem aan te pakken.

Thijs Vermeer/Paul De Neve

(februari 2016) 

(1) GTB: GespecialiseerdeTrajectbegeleiding

(*) om redenen van privacy, gebruiken we een fictieve naam