Jongeren komen vandaag onvermijdelijk in contact met drugs. Van alcohol vergeten we misschien zelfs al eens dat het een drug is, maar ook cannabis is zeer wijdverspreid. Maar wat als je (denkt dat je) kind drugs gebruikt? ‘Het hek is niet van de dam als je kind eens experimenteert met drugs. Maar je mag het zeker niet normaal vinden als je kind drugs gebruikt’, zegt dr. Anne Van Duyse, psychiater en voormalig medisch directeur bij drughulpverlening De Sleutel. ‘Praat erover. Stel duidelijke grenzen. En onderschat vooral niet dat je kind naar je luistert, zelfs al lijkt dat misschien niet zo.’

Sommige ouders weten niet veel over drugs en zwijgen er dan maar liever over, maar dat is volgens Van Duyse niet de juiste aanpak. ‘Met name cannabisgebruik is zo wijdverspreid dat je het thema thuis wel eens moet aansnijden’, beklemtoont ze. ‘Dat vind ik als hulpverlener én als moeder. Eén op de drie jongeren experimenteert met cannabis en daarvan wordt zowat 10 procent verslaafd. Dat is 3 procent van de jongeren. Meestal blijft het echter bij experimenteren en houden jongeren druggebruik na één, twee of drie keer voor bekeken.’

‘De eerste taak van een ouder is inschatten wat er aan de hand is’, zegt dr Van Duyse. ‘Praat erover. Vraag je kind of het wel eens in contact geweest is met drugs, of het al eens gebruikt heeft, of het vrienden heeft die al eens hebben gebruikt, of het wel eens zoiets merkt op school of elders… Op die manier kom je te weten waar je kind staat.’

Bij zo’n gesprek over drugs is het belangrijk dat je als ouder een standpunt inneemt. ‘Veel ouders zijn bang om oubollig of belerend over te komen. Ze willen zich opstellen als een vriend voor hun kind. Maar ouders moeten eerder grenzen aangeven en jongeren opvolgen. Dat werkt wel degelijk beschermend. Je moet je kind bij de lurven vatten als het dreigt mis te lopen. Als ouder heb je de plicht om je kind te beschermen. En jongeren verlangen dat hun ouders hen opvolgen en controleren, al zeggen ze dat natuurlijk niet altijd.’

‘Bovendien moet je vooral niet onderschatten dat je kind naar je luistert. Pubers doen alsof ze je niet hebben gehoord, maar houden vaak wel rekening met wat je zegt. Precies in hun pubertijd en adolescentie is het van belang dat kinderen normen en waarden ontwikkelen. Zorg dat ze jouw normen en waarden kennen, zodat ze die als basis kunnen nemen om af te toetsen en over te nemen of niet over te nemen.’

‘Als je weet dat je kind experimenteert met drugs moèt je ingrijpen’, zegt Van Duyse nog. ‘Als je je kind betrapt, is dat een uitgelezen moment om te zeggen wat je verwacht. Vraag hoe lang het er al mee bezig is en hoe vaak het drugs gebruikt. Vraag ook waarom. Misschien gebruikt je kind uit verveling, uit nieuwsgierigheid, uit experimenteerdrang of omwille van het effect. Zeg meteen ook waar jij de grens trekt. Er is niet één norm die je daarin moet volgen, maar je kan druggebruik natuurlijk best ontraden. Cannabisgebruik door minderjarigen ìs strafbaar. Misschien wil je dat als ouder niet toelaten thuis, of misschien heb je net liever dat je kind thuis gebruikt dan in een minder veilige omgeving? Misschien gaat het om alcohol of andere drugs?’

Natuurlijk liegen kinderen vaak over hun gebruik, beseft Van Duyse, zeker wanneer ze zich verslaafd of afhankelijk gedragen. ‘Sommige kinderen kunnen hun gebruik goed verstoppen. Ze gebruiken bijvoorbeeld wanneer ze weten dat hun ouders niet thuis zijn. Ze blowen ’s avonds in hun bed. Sommigen zijn zo’n meester in het verborgen houden dat ouders het bijvoorbeeld pas na twee jaar doorhebben: dat gebeurt echt vaak.’ Kinderen gebruiken trouwens veelal niet in hun eentje, maar binnen het uitgaansmilieu of een vriendenkring. ‘Probeer je kind in zo’n geval te motiveren om met meer cleane vrienden om te gaan en andere hobby’s te onderhouden of te zoeken’, raadt Van Duyse aan.

Wanneer je vermoedt dat je kind evolueert naar meer problematisch gebruik, moet je het motiveren om zijn gebruik te stoppen of terug te dringen. Van Duyse: ‘Stel zeer expliciete grenzen. Spreek bijvoorbeeld af dat je kind enkel in het weekend gebruikt. Als je ziet dat dat niet lukt, moet je je kind motiveren om in behandeling te gaan. Geef dat meteen mee als afspraak bij het begin. Je kind moet weten dat de hulpverlening in het vizier komt wanneer het zich niet aan de afspraak met jou houdt. Die stap zetten is niet eenvoudig, maar beter te vroeg dan te laat. Misschien volstaat dan zelfs een eenmalig gesprek met een hulpverlener.’

Met name cannabisgebruik wordt vandaag sterk onderschat, vindt Van Duyse. Het lijkt haast alsof alle kinderen experimenteren en dat er nu eenmaal bijhoort, maar zo is het niet. ‘Het klopt niet dat cannabis onschadelijk is of dat het normaal is dat je kind experimenteert met drugs’, beklemtoont ze. ‘Druggebruik leidt altijd tot achterstelling. Zo verhoogt gebruik het risico op spijbelen en afhaken op school. Maar ook op afhaken in hobby’s, waardoor de vriendenkring verkleint en jongeren steeds meer gericht zijn op andere, gebruikende vrienden. Druggebruik leidt evenzeer tot leerachterstand, tot het minder vaak behalen van een diploma, tot een minder goede job en minder loon, en dus vaak tot armoede in het latere leven.’

Dat is het langetermijnrisico, maar er zijn ook onmiddellijke risico’s. Van Duyse: ‘Zelfs wie voor het eerst een joint rookt, heeft één kans op de vijf om een negatieve ervaring te hebben die gepaard kan gaan met een paniekaanval, paranoia of psychose. Jongeren doen dan soms gevaarlijke dingen: ze springen van een balkon of steken plots de straat over, waarna ze op de spoedgevallendienst belanden. Langdurig cannabisgebruik leidt bovendien tot meer risico op een depressie later. Cannabis is voorts een risicofactor voor het uitlokken van onder meer schizofrenie. Zoiets lijkt ver van mijn bed, maar het is wel een van de meest invaliderende psychiatrische aandoeningen waarmee je geconfronteerd kan worden.’

met dank aan de auteur: Alexandra De Laet (bron: Goed Gevoel)

DRUGGEBRUIK BIJ TIENERS? TIPS

Jongeren en kinderen experimenteren flink wat met drugs en alcohol. De eerste keer zijn ze gemiddeld 13 jaar, maar vaak ook 12. Jongens zijn nog iets nieuwsgieriger dan meisjes. Ze experimenteren iets vroeger en iets meer, maar ook meisjes laten zich niet onbetuigd. Eén op de drie jongeren heeft ooit wel eens geëxperimenteerd met cannabis, één op de zes heeft afgelopen maand gebruikt.

Wanneer jongeren drugs gebruiken gaat het vooral om alcohol en cannabis. Van de illegale drugs is cannabis de topper. XTC volgt op een verre tweede plaats, met daarna amfetamines en cocaïne.

Cannabis is heel vaak een instapdrug. Daarna volgen meestal amfetamines als speed of xtc, vervolgens cocaïne dat recent een enorme opmars heeft gekend, en heroïne. Drugs zijn verbonden met het uitgaansleven. Cannabis is zeer vlot te verkrijgen, maar ook amfetamines en cocaïne vind je op sommige plaatsen makkelijk.

WEES ALERT WANNEER

… je je zorgen maakt over de omgeving waarin je kind vertoeft. Cannabis is wijdverspreid in het uitgaansleven maar ook in sommige vriendenkringen of jeugdverenigingen en wordt soms zelfs verhandeld op school. Andere drugs zijn vaak nadrukkelijk verbonden met uitgaan.

… je wiet ruikt.

je kind voortdurend giechelt en/of niet geïnteresseerd is in wat er rondom hem/haar gebeurt. Pubers giechelen allemaal, maar wie in een roes is kan niet stoppen en is niet meer geïnteresseerd in wat er rond hem gebeurt.

… je kind uiterlijke tekenen vertoond die kunnen wijzen op druggebruik: rode of halfdichte ogen, misselijk zijn of braken, vertraagde reacties.

… je kind zeer onzeker is. Zorg dat je een zicht krijgt op de onderliggende factoren en ondersteun je kind. Bevestig dat je in je kind gelooft, dat je het gelukkig wil zien worden en dat drugs daarbij niet helpen.

… je merkt dat er iets niet klopt in het uitgavenpatroon van je kind. Drugs kosten (veel) geld. Vraag waarom je kind zoveel (zak)geld nodig heeft. Laat het die nieuwe kleren of cd’s tonen.

Het gedrag van ouders speelt eveneens een rol. Wanneer ouders roken, blowen, drinken of slaappillen vanzelfsprekend vinden, beschouwen kinderen dat eveneens als normaal.

Bron: Goed Gevoel, April 2009