De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Hebben intensieve cannabisgebruikers het minder goed in het leven?

Het gevaar is inderdaad reëel. Wie frequent cannabis gebruikt, belemmert de eigen sociale mogelijkheden en legt hiermee een hypotheek op de eigen toekomst. De sociale impact van intensief gebruik, kan niet onderschat worden. Zowel de welvaart als het welzijn van de gebruiker schieten erbij in.

Uit onderzoek (1) blijkt dat cannabisgebruikers minder welvarend zijn: gemiddeld hebben ze een kleiner inkomen en blijven ze langer zonder werk. Werknemers die cannabis gebruiken zijn meer afwezig en veroorzaken meer ongevallen op het werk. Een verklaring hiervoor kan zijn dat cannabis een invloed heeft op vaardigheden zoals aandacht geven, onthouden en leren. Deze effecten worden tot meer dan 24 uur na het roken van cannabis vastgesteld. Hierdoor gaat het vermogen om complexe problemen op te lossen verloren.

Behalve de welvaart blijkt ook het welzijn in te boeten ten gevolge van intensief cannabisgebruik. Immers, een effect van cannabis is een sterke focus op jezelf: je kijkt naar wat je zelf voelt, wat je zelf denkt, wat je zelf waarneemt,… Andere mensen interesseren je niet meer. Sociale contacten worden minder vlot gelegd. Cannabis maakt je zeker niet sociaal vaardiger.
Bij een kleine groep van gebruikers veroorzaakt cannabis psychosen. Iemand die een psychose doormaakt wordt compleet verward en onhandelbaar. Cannabis kan dus schade veroorzaken aan het sociaal functioneren en kan ervoor zorgen dat mensen onder hun mogelijkheden presteren.

DSC_0743

Gebruik en sociale klasse

We kunnen deze stelling ook staven met gegevens uit onze dagelijkse praktijk, met name het  profiel van de cliënt in De Sleutel (gebaseerd op gebruik in het algemeen, dus niet specifiek cannabis). En wat merken we daar? Een hoog percentage van wie bij ons in behandeling komt, blijkt laaggeschoold en het werkloosheidspercentage ligt boven het gemiddelde. Dit zijn twee indicaties van een lage positie op de sociaal-economische ladder. Ook de cijfers van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving geven aan dat bijna de helft van alle cliënten die in Europa, in behandeling waren nooit onderwijs gevolgd of slechts de basisschool afgemaakt hadden (lees meer ).

Ook op psychisch vlak is de situatie van de cliënt in De Sleutel weinig benijdenswaardig. Dit blijkt uit de cijfers over psychiatrische co-morbiditeit: ruim de helft van de cliënten combineert zijn/haar verslavingsprobleem met matig tot ernstige problemen op psychisch-emotioneel vlak.

Ontraden, vooral naar jongeren

In ons cannabisstandpunt  (ga via deze link naar het standpunt ) kan u meer o.m. lezen over de risico's van cannabisgebruik. Cijfers bevestigen duidelijk dat dit probleem niet mag worden onderschat. Cannabis is de meest gebruikte illegale drug in Europa. Naar schatting hebben -in de leeftijdscategorie van 15- tot 64-jarigen- ongeveer 78 miljoen Europeanen ooit (dit is minstens één keer) in hun leven cannabis gebruikt. Dit is bijna één op vier (23,2%) van de Europese volwassenen. Ook in België vormt cannabis de ‘populairste’ illegale drug. De Gezondheidsenquête vermeldt  dat 14,3% van de Belgische bevolking tussen 15 en 64 jaar ooit cannabis gebrukte.

Wie in beperkte mate cannabis gebruikt, bijvoorbeeld een korte periode of slechts bij enkele gelegenheden op een jaar, zal hiervan meestal geen negatieve gevolgen ondervinden. Ook al veroorzaakt beperkt gebruik van dit roesmiddel bij een heleboel mensen weinig of geen problemen, toch oordelen wij vanuit onze ervaring als netwerk in de hulpverlening dat het gebruik explicieter ontraden moet worden. Dit is in het bijzonder het geval bij adolescenten omdat zij meer kwetsbaar zijn. Op jonge leeftijd cannabis roken, heeft negatieve gevolgen op psychisch en lichamelijk vlak (voor meer info klik hier en ga naar onze productenmatrix).

Cannabisgebruik kan ook leiden tot cannabisverslaving. Dit is zeker een problematiek die ernstig moet worden genomen. Immers, één op de vijf mensen die bij De Sleutel therapie volgt, doet dit omwille van een cannabisproblematiek.

(1) voor bronnen ga naar ons cannabisstandpunt

Lees meer in volgende aanverwante artikelen

Standpunt Cannabis De Sleutel
"Een joint is minder onschuldig dan velen denken", Interview Anne Van Duyse
‘Een joint is echt niet zo onschuldig’, Interview Inge Drappier
Waarom krijgt de ene problemen en de ander niet?
Kan je verslaafd raken aan cannabis?
"Met een joint in de hand naar de hel"

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.

drugsindehersenen