De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Ecstasy

Omschrijving

Ecstasy is de term voor een combinatie van verschillende chemische stoffen, voornamelijk ‘MDMA’.

xtc2

 • Onder invloed van ecstasy, ben je in een andere staat van bewustzijn. Wat je denkt, ziet of voelt is heel ongewoon. Alles kan nieuw lijken, kleurrijker of juist donkerder, leuker of triestiger, intenser of net irriterend.
 • Het is al vaak voorgekomen dat andere stoffen die helemaal geen ecstasy zijn, soms heel schadelijk, als ecstasy verkocht worden.
 • Ecstasy wordt meestal in de vorm van pilletjes geslikt, maar ook als vloeistof, capsules of poeder en wordt ook soms gesnoven.
 • De duur van het effect hangt af van de dosis. Een gemiddelde dosis heeft effect tussen 3 en 6 uur. Als er MDA in plaats van MDMA in de ecstasy zit kan dat 12 uur duren.
 • 'Liquid xtc' of 'vloeibare xtc' is eigenlijk helemaal geen xtc, maar GHB, lees de waarschuwing hierover bij 'let op!'Effect

 • 20 tot 60 minuten na het innemen tintelt je hele lichaam. Je armen lijken stijf te zijn, je mond wordt droog en je hartslag verhoogt. Pupillen worden groter.
 • Soms voel je je ziek, voelen je kaken gespannen en krijg je last van knarsende tanden.
 • Een beetje later treden de psychische effecten op: positieve en negatieve gevoelens worden intenser.
 • Remmingen verminderen, je voelt je alert, blijft langer wakker en kunt gemakkelijker de nacht doorsteken.
 • Nadat het effect van ecstasy is uitgewerkt treedt precies het omgekeerde op: je voelt je moe, uitgeput en leeg.
 • Die negatieve effecten kunnen tot 24 uur blijven duren.

Ecstasy hoort, net als cocaïne en amfetamines, bij de ‘partydrugs’: producten die we vooral in het uitgaansleven zien gebruiken.

Risico

 • Je kunt nooit zeker zijn van de precieze samenstelling van de pillen, de vloeistof of het poeder. Hoe geconcentreerd de ecstasy is kan alleen in een laboratorium chemisch onderzocht worden.
 • Ecstasy is geen medicijn die onder controle wordt geproduceerd, maar het is een pil die op de zwarte markt samengesteld en gemaakt wordt.
 • Ecstasy vermindert je gevoel van dorst en vermoeidheid zo sterk dat het bijna helemaal verdwijnt. Als je dan lang en hevig danst loop je een groot risico op verhoogde lichaamstemperatuur, zelfs op oververhitting. Omdat je er niet aan denkt genoeg te drinken.
 • Ecstasygebruik kan leiden tot sterke angstgevoelens, schrikbeelden en moeilijkheden met je oriëntatievermogen.
 • Ecstasy brengt een overbelasting van je lichaam en geest met zich mee.

Waarschuwing
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) waarschuwde eind januari 2015 voor xtc-pillen met een zeer hoge dosering van de levensgevaarlijke stof PMMA.
Het gaat om roze schildvormige pillen, met het logo van Superman erop.  De pillen zijn ook in België in omloop. Eerder werden de tabletten aangetroffen in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (waar er vier dodelijke slachtoffers werden genoteerd).
Het Belgian Early Warning System Drugs werd eind september 2015 ook op de hoogte gebracht van verschillende ecstasy-tabletten waarin nieuwe psychoactieve stoffen werden aangetroffen. Tevens werden opnieuw verschillende tabletten geïdentificeerd waarin een hoge tot zeer hoge dosis MDMA werd gevonden.

Lees meer

Probleem

XTC is een typische uitgaansdrug. Het heeft een oppeppend en bewustzijnsveranderend effect. Het bewustzijnsveranderende effect voel je na verloop van tijd niet meer omdat serotine, een stof in de hersenen, door XTC uitgeput wordt. Als je dus meer gaat slikken ervaar je enkel nog de oppeppende effecten. Je moet dus opletten en niet zomaar meer gaan slikken omdat je denkt dat de stof uitgewerkt is en terug effect wenst te krijgen want je kan wel degelijk een overdosis XTC slikken of jezelf andere lichamelijke schade toebrengen zoals oververhitting of hersenschade. Het wordt dus problematisch indien je grotere hoeveelheden gaat slikken om toch nog effect te verkrijgen of indien je jezelf niet meer kan amuseren zonder XTC, je hebt het product nodig als je uitgaat, anders is feesten niet leuk meer.

Let op!

Bij ecstasy en amfetamines is een van de grootste risico's dat er zoveel verschillende soorten pillen op de markt zijn. Zo kun je niet weten wat er precies in zit. Soms ziet de pil er ongeveer hetzelfde uit als de vorige (zie pix), maar de dosis is hoger. Of lager, zodat je er eentje extra neemt. Het kan zijn dat het wat langer dan anders duurt voor het effect begint, zodat je er een pil bij neemt: zo kun je per ongeluk een overdosis veroorzaken.

Zwaar gebruik van XTC kan je geheugenfuncties aantasten en heel zwaar gebruik (meer dan 20 keer per maand) haalt heel het huishouden van een deel in je hersenen overhoop.

GHB noem je soms vloeibare xtc maar heeft niets met xtc te maken, het is een heel gevaarlijk verdovend middel dat uit de operatiekamer komt. Het Early Warning System van het Europese Centrum emcdda.eu.int heeft ook een focal point bij vad.be en die publiceerde in maart 2007 deze waarschuwing over GHB & GBL, Gamma Hydroxy Butyraat & Gamma ButyroLactone.

GHB werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties (tot eind jaren '80). Het raakte in onbruik vanwege de trage inwerking en de bijwerkingen. In sommige landen wordt het wel nog gebruikt voor het verdoven van dieren.

GHB is een kleur- en geurloze vloeistof met een zoutsmaak die verkocht wordt in kleine flesjes. Soms komt het ook voor in poedervorm of in capsules. GHB wordt ook wel ‘liquid XTC’ genoemd, hoewel het helemaal niets met XTC te maken heeft. De term ‘vloeibare’   wordt ook gebruikt.

Als drug wordt het vooral genomen voor de euforische en kalmerende werking. Het product staat, omwille van zijn verdovende werking, ook bekend als verkrachtingsdrug. Bodybuilders gebruiken GHB omdat het de vorming van het groeihormoon zou stimuleren.

GHB heeft relatief weinig schadelijke effecten op lever, nieren en andere organen en laat geen toxische resten achter. Het komt zelfs van nature in heel kleine hoeveelheden in het lichaam voor. Bij kleine dosering (1 gram) werkt het als een afrodisiacum: ontremming en een grotere gevoeligheid bij aanraking kunnen optreden. Het effect houdt ongeveer drie tot vier uur aan. Regelmatig of langdurig gebruik van GHB kan een geestelijke en een lichamelijke afhankelijkheid doen ontstaan.

Sinds enkele jaren wordt er ook melding gemaakt van het gebruik van GBL. GBL is de basisgrondstof voor GHB. GBL wordt door het lichaam zelf omgezet naar GHB. Het effect van GBL is vergelijkbaar met dit van GHB. Het roeseffect komt na inname van GBL trager op gang, maar houdt daarna wel langer aan dan dit van GHB. Het effect van GBL is twee tot tweeëneenhalf maal sterker dan GHB in dezelfde dosis.

Het doseren van GHB en GBL is erg moeilijk en gaat regelmatig mis. Een klein beetje te veel kan een diepe slaap veroorzaken. Bij nog meer treedt er bewusteloosheid op eventueel gecombineerd met ernstige ademhalingsproblemen (ook kans op verstikking in braaksel of tong). Er bestaat slechts een kleine marge tussen de dosis nodig voor het gewenste effect en de dosis die leidt tot bewusteloosheid. Bovendien varieert de sterkte van GHB. De ene keer zit er veel werkzame stof in de vloeistof, de andere keer minder. GBL varieert minder in samenstelling omdat de productie legaal gebeurt.

GHB & GBL kunnen levensgevaarlijk zijn in combinatie met alcohol, lachgas of slaap- en kalmeringsmiddelen.Vraag & Antwoord

1. Als ecstasy je gelukkig maakt, waarom zou je het dan niet nemen?

Het kunstmatig oproepen van gevoelens brengt altijd een risico met zich mee. Je speelt een gevaarlijk spel met je lichaam en geest als je probeert, door iets in te nemen, een emotionele toestand te bereiken die je voordien niet had. Bovendien duurt het positieve gevoel maar net zolang als de stof effectief is. Na een paar uur voel je je meestal leeggezogen: uitgeput en triestig voor een aantal uren en vaak licht depressief voor een aantal dagen.

2. Waarom is het gevaarlijk om urenlang te dansen onder invloed van ecstasy?

Door het effect in een bepaald deel van je hersenen verdwijnt je aanvoelen van vermoeidheid helemaal, je ervaart dus geen uitputting meer. Precies zo verdwijnen je gevoelens voor honger en dorst. Het zijn deze effecten die gevaarlijk zijn als je langdurig en intens danst: je verliest vocht en kan eerst lichte, later ernstige tekenen van uitdroging vertonen. Soms leidt dat tot een hitteslag, uitputting of een hartaanval. Er zijn jammer genoeg heel wat voorbeelden van een dodelijke afloop.

3. Kun je afhankelijk raken van ecstasy?

Ja. Het is mogelijk dat je afhankelijk bent van ecstasy. Als je het vaak en regelmatig gebruikt worden de gewenste effecten (om je goed en fit te voelen) langzaam aan zwakker. Een vermeerderde dosis leidt niet automatisch tot minder vermoeidheid of minder triestige gevoelens. Ecstasy gebruiken om je beter te voelen in het weekend, terwijl je je de hele week depressief, moe en futloos hebt gevoeld, is een manier om aan ecstasy eerst gewend en dan afhankelijk te raken. Specialisten maken wel een verschil tussen ‘verslaving’ en ‘afhankelijkheid’. Maar voor gewone mensen maakt dat eigenlijk weinig uit.

Testen

Wat weet je over XTC? Check het met deze kennistest

Doe de test!

Test hier je eigen gebruik van XTC

Doe de test!


Terug naar productmatrix

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.