De Sleutel Logo

Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Een OPNAME en MEERDERJARIG?
Bel 09 3606229
Meer info

 Verslaafd of niet?

Hoe merk je dat je afhankelijk geworden bent van drugs? Mislukken je pogingen om je gebruik te verminderen? Voel je je slecht als je niet gebruikt hebt? Bekijk onze FAQ of doe de test.

dinsdag 01 december 2020 13:25

Roes-t, de jaarcampagne van Te Gek!? met thema verslaving

Het is té gek om los te lopen: over ernstige psychische problemen wordt amper gepraat, terwijl ongeveer één op vier personen in België ermee te maken krijgt. Dat is onrustwekkend veel. Het overkomt niet alleen anderen maar ook onszelf, onze kinderen, ouders, familie, vrienden, buren, kennissen....  Jaarlijks organiseert Te Gek!? een campagne om het taboe rond psychische problemen te doorbreken. De campagne heeft als doel psychische problemen in de kijker te zetten, de drempel te verlagen en te kunnen praten over wat er moeilijk is. Dit keer staat het thema verslaving extra in de aandacht. De campagne kreeg de naam Te Gek!? Roes-t mee.

 “Roes” als even weg zijn uit de dagelijkse sleur, uit het ‘saaie’ leven. Roes kan ook roest worden. Als de roes de dagelijkse realiteit wordt, dan zit men vast.

te gek banner

Roest wordt in de campagne gezien als symbool van het geblokkeerd zijn in je leven (verroest), van een traag proces (het roesten, maar ook moeilijk om dit proces te keren), van stigma of taboe (een roestvlek), van de overtuiging dat herstel mogelijk is, als symbool van iets dat cachet, karakter en eigenheid heeft. Verder brengt het ook in de kijker dat sommige mensen roes(t) gevoelig zijn en er omstandigheden zijn die roes(t) faciliteren.

Problemen bespreekbaar maken

De Te Gek!? Roes(t) -campagne benoemt verslaving nadrukkelijk als een psychisch probleem. Een probleem met drank, drugs of gokken is niemands keuze, het is net het verlies aan keuze.

tegek roest versie definitief 01

De campagne wil graag het stigma doorbreken. Stigma is een mix van gedachten, gedragingen, houdingen tegenover een bepaald probleem of een bepaalde doelgroep.

Problemen veroorzaken allerlei gevolgen, ook drank-, drug- en gokproblemen. De impact op de omgeving maakt dat er een bepaalde houding aangenomen wordt tegenover de gebruiker, de familie van iemand met een probleem, het middel, … 

"Een probleem met drank, drugs of gokken is niemands keuze, het is net het verlies aan keuze" 

“Stigma betekent dat iemand niet langer wordt benaderd als persoon in al zijn facetten maar als een stereotype. Dit heeft impact op de betrokkene zelf, maar ook op naasten kan dit een grote negatieve impact hebben.”

Stigma heeft volgens Evenepoel een negatieve impact op iemands kwaliteit van leven. “Het zorgt voor schaamte en schuldgevoelens. Het ondermijnt het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kracht om de problemen aan te pakken. Het kan bemoeilijken dat iemand de moed vindt om met het probleem naar buiten te komen en hulp te zoeken”.

Die houdingen kunnen er heel anders uitzien wanneer het gebruik problemen veroorzaakt. Denk aan ongevallen thuis, op het werk of in het verkeer onder invloed. Of aan schulden door gebruik of door het gokken. Wanneer het over chronische problemen door gebruik of door het gokken gaat, zijn de houdingen vaak nog negatiever”, zo stelt Tom Evenepoel van de Druglijn (1). 
“Stigma betekent dat iemand niet langer wordt benaderd als persoon in al zijn facetten maar als een stereotype. Dit heeft impact op de betrokkene zelf, maar ook op naasten kan dit een grote negatieve impact hebben.”
Stigma heeft volgens Evenepoel een negatieve impact op iemands kwaliteit van leven. “Het zorgt voor schaamte en schuldgevoelens. Het ondermijnt het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kracht om de problemen aan te pakken. Het kan bemoeilijken dat iemand de moed vindt om met het probleem naar buiten te komen en hulp te zoeken”.

 

SOORTEN STIGMA

Stigma komt voor in meerdere vormen. Het meest bekend is publiek stigma, wat slaat op stigma op basis van de negatieve opvattingen die in de maatschappij leven. (1)

Daarnaast bestaat ook structureel stigma. Dat begrip verwijst naar wetten, regels en voorschriften die discriminerend zijn voor mensen die bijvoorbeeld een bepaalde ziekte, aandoening of klacht hebben of hadden.

Een andere vorm is zelfstigma wat wil zeggen dat mensen het negatieve label of de stempel die ze toegewezen krijgen op den duur voor waar aannemen en als deel van hun persoonlijkheid gaan beschouwen.

Geanticipeerd stigma verwijst naar situaties waarin iemand er zich bij voorbaat aan verwacht om afgewezen of beoordeeld te worden omwille van bijvoorbeeld een alcohol-, illegaal drug- of gokprobleem.

Men mag niet uit het oog verliezen in welke mate ook gezins- en familieleden, vrienden en andere naastbetrokkenen onder allerlei negatieve associaties kunnen lijden. De sterk afkeurende houding van de buitenwereld zorgt ervoor dat ook zij er vaak mee worstelen om zich te laten horen of om voor zichzelf op te komen, uit angst op onbegrip of vrees om beoordeeld te worden. Het ondermijnt het sociaal leven en versterkt hun isolement. Op die manier worden zij slachtoffer van wat associatief stigma 

 

 

 bord desleutel web

De campagne bestaat uit “te gekke” wandelingen, de expo “TUSSEN ONS”, de tentoonstelling in het museum Dr Guislain rond verslaving, de rondleiding in het museum met ervaringsdeskundige gidsen… De hele campagne is opgevat als een traject op weg naar “Nuchtermag”. Een fictieve stad die symbool staat voor het moeilijke traject naar herstel van een verslaving (stappen vooruit en achteruit, zoals de processie naar Echternach). Het slotweekend in mei volgend jaar heeft heel wat activiteiten op het programma.

Neem een kijkje op de website www.roes-t.be of www.tegek.be/roest

Els Vanneste (december 2020)

 

(1) Inspiratietekst taal en stigma: Over ‘druggebruikers, drinkers, gokkers’ versus mensen die gokken, alcohol of andere drugs gebruiken. Tom Evenepoel, coördinator De Druglijn

 

Aanverwante info

De Te Gek!?-campagne over verslaving door de ogen van ervaringsdeskundigen

Gezocht: ervaringsdeskundige gidsen

Stgima bemoeilijkt herstel: op zoek naar oplossingen (interview met Prof Bracke))

 

 bord te gek wandeling

 

 

Drugpreventie bij kinderen werkt

Volg ons op Facebook

filmpjeimage

Inschrijven E-zine

Invalid Input

Gelieve akkoord te gaan met onze privacy overeenkomst.
Bekijk de privacy voorwaarden.