OMGAAN MET MOEILIJK GEDRAG

WAT?

Wie met kinderen en jongeren werkt, ervaart het dagelijks: we worstelen steeds meer met de vraag hoe we moeten omgaan met moeilijk gedrag. Vaak blijven we op dezelfde manieren met gedragsmoeilijkheden omgaan, al voelen we nood aan oplossingen.

Om een antwoord te bieden op deze alledaagse vraag, organiseren we een ondersteuningsmodule in samenwerking met Katelijne Van Lommel, auteur van ‘Sprekende harten, strijdende zwaarden’.

INHOUD VAN DE MODULE:

  • De taal van moeilijk gedrag leren beheersen en zo verborgen hulpvragen achterhalen.
  • Winstgevende gesprekstechnieken inzetten.
  • Verfijnde pedagogiek implementeren om welzijn van leerlingen en leerkrachten te verhogen.
  • Zowel preventief als curatief handelen.
  • Moeilijk gedrag constructief begrenzen met woorden en acties.

PRAKTISCHE INFO

Deze vorming kan enkel gevolgd worden in open aanbod gedurende één dag (9u-16u) en is gericht naar alle begeleiders van kinderen tussen 6 en 12 jaar. Deze module kan gevolgd worden voor €100 per deelnemer.

DATA OPEN AANBOD

Eerstvolgende datum waarop deze vorming in open aanbod wordt georganiseerd:

  • 9 december 2022 van 9u tot 16u in Mechelen