OMGAAN MET MOEILIJK GEDRAG

WAT?

De huidige toename van gedrags-, emotionele en sociale moeilijkheden nodigt uit om te zoeken naar een pedagogiek die zowel het welbevinden van kinderen, jongeren als dat van leerkrachten verhoogt. Doordacht pedagogisch handelen vereist bovendien niet enkel theoretische kennis. Een praktijkgerichte benadering waarvan de meerwaarde in het werkveld is afgetoetst, toont zich onmisbaar.

INHOUD VAN DE MODULE:

  • De taal van moeilijk gedrag verwerven
  • Van repressief bestraffend naar preventief ondersteunend werken
  • Constructief begrenzen
  • Straf- en beloningssytemen transformeren
  • Time-Out als Ontladings-Tijd toepassen

PRAKTISCHE INFO

Deze vorming kan enkel gevolgd worden in open aanbod gedurende één dag (9u-15u) en is gericht naar alle begeleiders van kinderen tussen 6 en 12 jaar. Deze module kan gevolgd worden voor €100 per deelnemer.

DATA OPEN AANBOD

Eerstvolgende datum waarop deze vorming in open aanbod wordt georganiseerd:

  • 9 december 2022 van 9u tot 15u in Mechelen