Crisis richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem. Het is de bedoeling om in dergelijke situaties binnen de 72 u met een mobiel team ter plaatste te kunnen zijn. Dit aanbod in Oost-Vlaanderen is mogelijk doordat De Sleutel actief betrokken is bij Radar, dat het crisisaanbod voor kinderen en jongeren coördineert. Mobiele crisiszorg kan soms een opname voorkomen. Wat mag je van dergelijk aanbod verwachten?

In de praktijk zijn er 3 medewerkers van De Sleutel die werken binnen zorgprogramma Crisis, elk in een eigen regio. Ze houden vaste momenten vrij in hun agenda om mobiele crisisinterventies te doen.
Als iemand belt dan is het de bedoeling dat een team binnen de 72u ter plaatse kan gaan. Doel van de mobiele crisisinterventie is een korte, snelle en aanklampende interventie. Daarbij wordt in de mate van het mogelijke het bestaande (hulp-)netwerk gemobiliseerd: de reeds betrokken hulpverlening, de huisarts, het CLB, Integrale Jeugdhulp (IJH). Deze krachten worden gebundeld en op elkaar afgestemd.  Een mobiele crisisinterventie kan bestaan uit 1 contactmoment met de jongere en zijn context. Veelal komt er een vervolgafspraak. Indien nodig kan er beslist worden om een aanvullende crisisinterventie te doen. Concreet gaat het dan over een begeleiding van maximum 1 maand, meestal met zo’n 4 à 8 contactmomenten.

Klik hierna voor Contactgegevens van alle partners

Aanverwante info: medewerkers vanuit de praktijk (verschenen in De Sleutelmagazine)