Sorteer hierboven als je enkel vragen uit een welbepaalde categorie wil zien.

Je vraag niet gevonden? Probeer onze zoekfunctie of stel je vraag bij De Druglijn

Een succesvolle werkervaring is voor iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt niet evident. Toch wordt meer en meer de nadruk gelegd op activering en het doorstromen naar een betaalde tewerkstelling. Wie zeker van zijn stuk wil zijn, doet dus het best een beroep op partners die…

Lees meer