Sorteer hierboven als je enkel vragen uit een welbepaalde categorie wil zien.

Je vraag niet gevonden? Probeer onze zoekfunctie of stel je vraag bij De Druglijn

De cliënten die aankloppen bij De Sleutel zijn heel divers. Als we kijken naar het opleidingsniveau van de cliënten onderscheiden we een ruim spectrum: van universitairen en mensen met een opleiding in BuSO, tot mensen die niet verder raakten dan 1ste of 2de middelbaar. Het behaalde opleidingsniveau is slechts één…

Lees meer