Sorteer hierboven als je enkel vragen uit een welbepaalde categorie wil zien.

Je vraag niet gevonden? Probeer onze zoekfunctie of stel je vraag bij De Druglijn

De Duitse animatietekenaar Andreas Hykade heeft met ‘Nuggets’ een aangrijpend filmpje over de verschillende stadia van een verslaving gemaakt. Het project, dat door de Federal Film Board (FFA) werd gefinancierd, toont aan hoe onschuldig het allemaal begint en hoe grimmig het kan eindigen. Een eenzame kiwi ziet tijdens een wandeling…

Lees meer