De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch gebruik van illegale drugs.  Ook mensen in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij ons terecht.  

Volg ons op Facebook

like

De Sleutel behandelt uw gegevens met respect voor uw privacy

Samenwerkingsverbanden

Klik hier om het jaarverslag van De Sleutel 2021 te raadplegen.

  • De Sleutel is vertegenwoordigd in diverse regionale drugoverlegorganen en is lid van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra voor VerslavingsĀ­zorg (VVBV). Als netwerk zijn we aangesloten bij Zorgnet Icuro.
  • Maatwerkbedrijf Groep Weerwerk (voorheen Sociale Werkplaats De Sleutel) is onze geprivilegieerde partner voor activeringstrajecten naar werk. 
  • Onze Therapeutische Gemeenschappen zijn lid van het EFTC (European Federation of Therapeutic Communities) en het BFTC (Belgian Federation of Therapeutic Communities)
  • We werken samen met diverse steden en gemeenten (Antwerpen, Mechelen, Brugge, Knokke, gemeenten van de Westkust).
  • We werken op diverse echelons samen met justitie.

Regionale samenwerkingen

In elke regio zijn er specifieke samenwerkingsverbanden. We sommen er hier een aantal op, los van specifieke projectparticiptatie.

DrugsExpertiseTeam Noord-West-Vlaanderen met als betrokken partners CGG Noord-West-Vlaanderen en Msoc Oostende,  Adviespunt Verslaving Antwerpen, AADA, Multiversum Boechout, Ziekenhuisschool Gent, RADAR, Zorgcircuit middelenmisbruik minderjarigen, Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ), Kompas Kortrijk, Free Clinic, ADIC, Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge, Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, HOWEST, UZGENT, ā€¦