Preventie stelt actiever coachingstraject voor gebaseerd op nieuwe implementatiegids 

Al meerdere jaren wordt in verschillende lagere scholen in Vlaanderen het TOPspel gespeeld, een methodiek die werd ontwikkeld door De Sleutel i.s.m. Thomas More Antwerpen. Spelenderwijs worden de sociale vaardigheden van kinderen getraind door gewenst gedrag direct aandacht te geven en ongewenst gedrag te negeren. Om het gedrag van leerlingen te veranderen moet echter ook de aanpak van de leerkracht veranderen. TOPspel kan enkel gespeeld worden na het volgen van een volledig traject van training en coaching. Om dit traject te optimaliseren in functie van een langdurige en correcte implementatie, baseerden we ons op de ‘Implementatiegids voor innovaties in het onderwijs’ van dr. Geertje Leflot. Ontstaan TOPspel De ontwikkeling van TOPspel is gebaseerd op het Good Behaviour Game (GBG) dat in 1967 voor het eerst werd gespeeld en waarvan doorheen de jaren zowel effecten op korte als op lange termijn werden aangetoond aan de hand van tientallen studies. Zo bleek dat het GBG niet enkel het klasklimaat verbetert door storend gedrag te verminderen en taakgericht gedrag te verhogen. Jaren later toonde onderzoek ook aan dat GBG-spelers betere schoolresultaten behaalden. Bovendien was bij hen een daling in depressies, criminaliteit en druggebruik zichtbaar. Na de invoering van TOPspel in Vlaanderen werd…

Lees meer

Schipper met passie zeilt ten voordele van De Sleutel

Op zondag 11 september organiseren we opnieuw onze Varen voor het Goede Doel. De regatta vol prachtige jachten vaart dan weer uit ten voordele van De Sleutel en Tama Moana. Enkele tientallen schippers offeren elk jaar een vrije dag zomaar op  om wildvreemde passagiers mee te nemen op zee. Vanwaar die betrokkenheid?  Schipper Yvan nam al verschillende malen deel en nam telkens een aantal zeezeilvaarders mee op zijn zeilboot. Hij vertelt over zijn passie voor zeilen en wat je als passagier mag verwachten? Yvan zijn boot ligt reeds een tiental jaar in de VVW van Nieuwpoort, de uitvalsbasis van de Zeezeildag.  Yvan is professioneel met muziek bezig en geeft les in het deeltijds kunstonderwijs. “Als  pianoleraar zie ik veel kleine gasten groot worden. Dat maakt je wel heel bewust. Je ziet die evolutie van kind naar puber tot volwassene. Dan merk je dat sommigen begeleiding nodig hebben, nood hebben aan een luisterend oor”. Toen Yvan voor het eerst – via een steigergenoot – iets over dit Zeezeil-event hoorde, voelde hij zich meteen betrokken. “Noël Ongena, één van de drijvende krachten van de Zeezeildag, lag met zijn boot schuin tegenover die van mij. We zagen elkaar in de beginperiode vele maandagen na…

Lees meer

TOPspel: een effectieve interventie gericht op gedragsmanagement

TOPspel (De Sleutel, Leflot, & Colpin, 2013) is een klassikaal preventieprogramma dat tot doel heeft het beginnend grensoverschrijdend gedrag van kinderen terug te dringen en sociale vaardigheden te bevorderen. Op termijn beoogt TOPspel ernstige gedragsproblemen, zoals delinquentie en druggebruik, te voorkomen. Hierin spelen leerkracht en leerlingen een centrale rol. De leerkracht leert gedragsmanagement skills, gebaseerd op gedragstherapeutische principes binnen een eenvoudig spelkader toepassen. Meer specifiek, verduidelijkt hij positieve gedragsregels en beloont hij gewenst gedrag systematisch. De aandacht komt daardoor te liggen op het gewenste gedrag i.p.v. het grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast moeten leerlingen samenwerken tijdens TOPspel, waardoor positieve interacties tussen leerlingen worden gefaciliteerd. Deze positieve interacties beschermen kinderen tegen de ontwikkeling van grensoverschrijdend gedrag. lees meer…

Lees meer

Vrijwilliger Marnix getuigt: wat drijft me om roei-initiaties te geven aan de cliënten?

Op geregelde tijdstippen verzorgt vrijwilliger Marnix – verbonden aan de VVR (Vereniging Veteranen Roeiers vzw) te Gent – een roei-initiatie voor cliënten van De Sleutel. We stelden hem de vraag waar hij zijn drive en motivatie haalt om dit te doen. Marnix : “Ja, wat motiveert me om initiatie te geven aan de cliënten van De Sleutel? Iedereen verdient elke kans die hij of zij kan krijgen! Ik vind dat het is onze plicht is om gelijk welke persoon in onze maatschappij, die het moeilijk heeft met de snelheid waarmee we doordrammen, op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen in een gezond en leefbare balans.” We laten jullie meelezen met zijn korte getuigenis. “We kunnen niet allemaal mee!” zo schrijft Marnix. Door gebeurtenissen in het verleden, tijdens de jeugd, als jongvolwassenne of volwassenne … Marnix: “‘Het leven is geen ponykamp’. Dat zeg ik graag aan wie me het gevoel heeft dat het even niet mee zit en de ene tegenslag de andere opvolgt. Daarmee bedoel ik dat we allemaal tegenslagen moeten verwerken, het is alleen hoe je ermee omgaat!” “Als gevoelige mens raken sommige levensknopen dieper dan bij anderen. Dezelfde klap komt voor de één veel…

Lees meer

Broeders van Liefde

De Sleutel is een instelling van de vzw Organisatie Broeders van Liefde. Hierna kan u kennismaken met de missie van de Broeders van Liefde. De Sleutel behoort tot het geheel van initiatieven van de Broeders van Liefde sinds 1991. De Sleutel is een onderdeel van de Organisatie Broeders van Liefde. Maak hier ook kennis met de missie van de Organisatie Broeders van Liefde. Deze nieuwe missie heeft een lange weg afgelegd. Een pak mensen – ook van De Sleutel – heeft erover nagedacht, gedebatteerd, getwijfeld, geschreven en geschrapt. Het resultaat is een gedragen tekst, toepasselijk op iedereen die met de groep Broeders van Liefde te maken heeft. Geïnspireerd en verbondenin beweging met mensen Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen.We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk.We gaan met iedereen op pad met een open geesten aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht.Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen.We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid.We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen.Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie (lees meer)Geloof, hoop en…

Lees meer

Werken aan een traject naar een clean leven (met dank aan Varen voor het goede doel)

Jaarlijks kan je deelnemen aan de Varen voor het goede doel, ten voordele van onder meer De Sleutel. Vorig jaar konden we met de centen opnieuw een mooi project financieren. Maak kennis met de nestkastjes-muur! In de Therapeutische Gemeenschap voor dubbeldiagnose Gent (TGG) is er een muur vol nestkastjes. Niet dat het daar zo’n vogelliefhebbers zijn, dat kan, maar die nestkastjes hebben een andere betekenis. De nestkastjes staan symbool voor een traject naar een clean leven. Alhoewel de bewoners uitgevlogen zijn, blijft er nog steeds een plekje om terug te keren. Het nestkastje is een deel van de graduatieceremonie (*).  Deze muur vol nestkastjes kon een opfrissing gebruiken. Maar hoe of wat?  Floris engageerde zich voor het project “de nestkastjes-muur”. Binnen de bewonersgroep en de staf van TGG is er behoorlijk wat interesse voor graffiti. De groep deed eens een workshop in het graffitistraatje, een graffitirondleiding in Gent. En zo groeide het idee: een graffitiboom! Via via kwam Floris in contact met de organisatie “Spray & Play”. De verantwoordelijke van Spray & Play is zelf ooit begeleid geweest in De Sleutel en maakte een mooie prijsofferte voor dit project. Maxo De Boever, de kunstenaar van dienst, van Spray en Play…

Lees meer

Save the date: Varen voor het goede doel op 11 september 2022

Op zondag 11 september organiseert 51 Club Westkust in samenwerking VVW Westhoek opnieuw de Varen voor het Goede Doel. Steun De Sleutel en vaar mee voor het goede doel.  Voor meer info en inschrijvingen ga naar Website 51 Westkust. Meer info:  bel naar  0476-75 17 20  Aanverwante info Interview met initiatiefnemer Steven Desloovere Meer weten over de riviertocht? Een schipper getuigt Enkele deelnemers getuigen: klik hier Benieuwd naar wat De Sleutel met de opbrengst vorig jaar kon realiseren? Klik hier en maak kennis met de nestkastjes-muur…

Lees meer

Herstel in Zicht: een nieuwe manual met psycho-educatieve sessies voor druggebruikers

Het Crisisinterventiecentrum (CIC) stelde zichzelf de uitdaging om nieuwe programmaonderdelen te ontwikkelen waarbij wetenschappelijk onderbouwde educatie/informatie met betrekking tot het gebruik en misbruik van psychoactieve stoffen werd aangeboden. Het in groep verwerken van deze informatie en educatie zorgt er automatisch voor dat motivationele processen tot verandering  gefaciliteerd worden. De doelgroep van het CIC bestaat uit personen met een chronische verslaving. Psycho-educatie is een methodiek in de hulpverlening die het mogelijk maakt via het verstrekken van informatie en het aanleren van nieuwe vaardigheden deze personen te leren omgaan met de beperkingen van een aandoening zodat zij hun leven weer in handen kunnen nemen. In de manual ‘ Herstel in Zicht” vindt u acht psycho-educatieve sessies over chronisch middelenmisbruik. Het transtheoretische model (Prochaska en Di Clemente) en de methodiek van de motivationele gespreksvoering (Miller & Rollnick) vormden de inhoudelijke onderbouw  van de sessies. Wij verdiepten ons ook in de ‘zelfdeterminatietheorie’ (ZDT) zoals ze door Maarten Vansteenkiste aan UGent is geïntroduceerd (1). Motivatieverandering leidt tot gedragsverandering als het proces ingrijpt op de interne mentale voorstellingen van de cliënt over ziekte, verslaving en herstel (de eigen ziektetheorie van de cliënt): nieuwe inzichten, nieuwe begrippen, nieuwe mentalisaties komen in de plaats van de oude. Oorspronkelijk…

Lees meer