Community Reinforcement Approach, afgekort CRA, laat toe om via positieve bekrachtiging op structurele wijze interventies op verschillende levensterreinen te combineren zodat men kan inspelen op de noden en verwachtingen van cliënten. 

CRA gaat verder dan het herstel van de opgelopen schade, CRA wil dat de verslaafde leert om een leven op te bouwen dat belonend is zonder dat er middelenmisbruik aan te pas komt. Een verslaving overwinnen is niet alleen een kwestie van stoppen met iets te doen dat ongewenst is.

CRA zorgt voor een hoopvolle kijk binnen de verslavingszorg. Het doel is plezier hebben in het leven zonder drugs te hoeven gebruiken. In deze methodiek ligt de focus op wat mensen graag willen. Hoe leer je opnieuw ervaringen opdoen en proeven van nieuwe dingen, … In De Sleutel loopt een opleidingstraject rond CRA. 

Niet meer gebruiken betekent dat er een leegte ontstaat. CRA gaat over de ontwikkeling van een alternatieve levensstijl die in de plaats komt van de verslaving. Het gaat om de ontwikkeling van een levensstijl die op zichzelf bevredigend is en geïntegreerd kan worden in de gemeenschap waarin een persoon leeft. Een levensstijl die meer belonend is dan middelen gebruiken.

Aanverwante info

Tevreden met je leven? Interview met CRA-specialist Hendrik Roozen
CRA in de praktijk: hulpverleners aan het woord
Community Reinforcement Approach”: Klinische procedures voor de behandeling van alcohol- en drugverslaving.