Het Detox- en Oriëntatiecentrum (DOC) te Wondelgem richt zich zowel tot personen die op vrijwillige basis als onder justitiële voorwaarden een opname vragen. Wat kan men verwachten van een opname in het DOC?

We bieden in het DOC een veilige, drugvrije en gestructureerde omgeving in een intensief groepsprogramma. De opnamecapaciteit van het DOC in Wondelgem bedraagt bedraagt 20 cliënten. Wij richten er ons tot volwassenen (+17j) die illegale drugs gebruiken en die zich in een (crisis)situatie bevinden waarbij residentiële hulp is aangewezen.

Ouders die er hun kind aanmelden, krijgen een onthaalmedewerker aan de lijn. Eerst beluisteren we de hulpvraag bij de ouders. Indien al vrij snel duidelijk is dat het geen vraag is waarop ons centrum een aanbod heeft, dan verwijzen we onmiddellijk door. 

Is de vraag inderdaad voor ons, dan geeft de onthaalmedewerker uitleg over wat we te bieden hebben en wat de opnameprocedure is. We leggen het wachtlijstsysteem uit. Wachttijden kunnen er variëren van een paar dagen tot een paar weken.

Sowieso wordt er gevraagd dat de persoon die hulp vraagt (zoon/dochter) nadien ook zelf contact met ons opneemt. We bevragen hem/haar dan meer gedetailleerd naar zijn gebruik, medische toestand, sociale context en indien van toepassing de justitiële situatie.

De dag van de opname mogen de ouders meekomen. Samen met hun meerderjarig kind krijgen ze meer uitleg bij het programma en praktische informatie over de bezoek- en telefoonregeling. We leggen ook het principe uit dat hun zoon of dochter zelf bepaalt met welke familieleden hij/zij contact wil onderhouden. De bewoner kan elke dag naar buiten bellen of whatsappen en kiest zelf naar wie.

Ouders kunnen wekelijks, op uitnodiging van hun kind, tijdens het weekend op bezoek komen. Tijdens dit bezoek kunnen ze in aanwezigheid van hun kind een korte toelichting krijgen bij de vorderingen in het programma.

Er is verder geen actieve familiewerking of -therapie in het DOC. Indien de ouders zelf ook ondersteuning vragen in het omgaan met de verslaving van hun kind,  dan worden zij naar een ambulant centrum of een andere werking doorverwezen. 

We raden ouders ook steeds aan om de Druglijn te contacteren voor hun vragen rond middelen en gebruik. Ouders krijgen van ons, buiten de bezoekuren,  geen directe informatie over het programmaverloop, tenzij hun kind dit toestaat.

Ouders worden niet automatisch geconsulteerd in functie van ontslag en/of doorverwijzing naar andere programma’s. Tenzij de bewoner dit expliciet vraagt. De meerderjarige bewoner is vrij in zijn keuze om ons advies al of niet te volgen en hij kan dit dus zelf met zijn ouders bespreken.

Ga hier naar het aanbod van DOC