Kan ik een meerderjarige gedwongen laten opnemen? Kan een deurwaarder beslag leggen op mijn goederen als mijn zoon zijn schulden niet betaalt? Wanneer kan ik beroep doen op een pro-Deoadvocaat? 

Wie een zoon of dochter heeft die kampt met een verslavingsproblematiek komt door dat druggebruik vaak terecht in sistuaties waarvan men zich als ouder afvraagt wat het wettelijk kader is. Maar waar vind je betrouwbare informatie?

De brochure “Recht op antwoord. Kinderen, drugs en de wet. Informatie voor ouders” werd vorig jaar grondig geactualiseerd.door de VAD, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. De brochure verzamelt 21 casussen uit de praktijk. Die casussen beschrijven situaties waarin ouders door het druggebruik van hun kind terechtkomen, en waarvan ze zich afvragen wat het wettelijk kader is. Een jurist geeft een zo helder en eenvoudig mogelijk antwoord op deze vragen.
De brochure bevat een selectie van de meest gestelde vragen van ouders.

Enkele voorbeelden:

  • Ben ik wettelijk verplicht mijn meerderjarige dochter te ‘onderhouden’, zelfs als ik weet dat ze al haar geld aan drugs besteedt?
  • Kan een deurwaarder beslag leggen op mijn goederen als mijn zoon zijn schulden niet betaalt?
  • Wanneer kan ik beroep doen op een pro-Deoadvocaat?
  • Kan ik anoniem mijn zoon die drugs dealt, aangeven?

Omdat deze brochure niet op alle mogelijke vragen een antwoord kan geven, en omdat elke situatie uniek en vaak complex is, bevat ze ook adressen waar ouders juridisch advies voor hun persoonlijke situatie kunnen inwinnen. Deze brochure richt zich in eerste instantie naar ouders met druggebruikende kinderen, maar is ook interessant voor hulpverleners of begeleiders die juridische vragen krijgen van ouders.


Je kan de brochure bestellen (€ 2.50 en verzendingskosten) via www.vad.be of hier downloaden.