Indien je als ouder in een langdurig programma wil stappen, zit je ongetwijfeld met de vraag hoe je contact kan houden met je zoon of dochter. We houden hier dan ook maximaal rekening mee bij een opname in een therapeutische gemeenschap.

Indien je kinderen hebt, vinden we het zeer belangrijk zo snel mogelijk te weten te komen hoe je jouw  ouderrol invulde zodat deze kan verdergezet worden in een langdurige opname.  Bij actieve ouders is een bezoekregeling opstellen het eerste werk!

In principe kunnen kinderen vanaf de startfase op bezoek en/of weekend met overnachting komen indien dit aansluit bij de reeds geldende bezoekregeling. Telefonisch contact of beeldbellen kan onmiddellijk  worden geïnstalleerd om continuïteit in de relatie te behouden.

Vaak kent de relatie een opbouw in contact, zowel telefonisch, via beeldbellen als in levende lijve. Alles hangt samen met in welke mate iemand voor opname wel of niet in staat was nog het contact en de zorg voor de kinderen op te nemen.

Tijdens vakanties kunnen kinderen meerdere aaneengesloten dagen bij de ouder in opname verblijven. Er wordt hiervoor een aparte planning uitgewerkt.

Elke ouder sluit aan in de ouderschapsgroep (*)  tijdens opname waar men toelichting geeft over de relatie tot zijn kinderen. Alle facetten rond het ouderschap en bezoekregeling kan in deze groep worden besproken.

De familiewerker neemt een kindreflex altijd mee in gesprekken rond ouderschap met als doel de cliënt te ondersteunen in zijn rol als ouder en eventuele verontrustende gezinssituaties te detecteren. Indien de cliënt vermoedens heeft dat het kind zich in een onveilige situatie bevindt en hier actie in wenst te ondernemen, zal de familiewerker ondersteuning bieden aan de cliënt bij het betrekken van gemandateerde voorzieningen

Indien je jouw ouderschap gedurende onbepaalde tijd niet meer actief opnam, maar dit wenst te herstellen, zal de familiewerker jouw hierin coachen. Het is belangrijk dat je eerst voldoende kan praten over wat er allemaal heeft gespeeld waardoor het contact werd verbroken. Ook dat er een zekere mate van stabiliteit wordt bereikt in de behandeling. We behoeden ons voor impulsieve stappen. Het belang en tempo van het kind is onze eerste prioriteit. Een opbouw naar contact gebeurt stap voor stap.

(*) Dit is een wekelijks groepstherapiemoment onder begeleiding van de familiewerker waarbij bekeken wordt hoe cliënten hun ouderschap kunnen opnemen gedurende het programma. Zij staan stil bij wat het betekent ouder te zijn. Hoe herstel je verbroken contacten of hoe creëer je een betrouwbare relatie met je kind.