Informatie over ADHD

Volgens Peter Remmery (in DM van 29 maart 2006) lopen kinderen met ADHD ruim 40 procent kans om later drugs of alcohol te misbruiken, ‘doorsneekinderen’ slechts 10 procent.

‘Kinderen met ADHD die deskundig behandeld worden (voor alle duidelijkheid: behandelen wil meestal zeggen dat men zowel medicatie geeft als ondersteuning van ouders en kinderen, begeleiding, gesprekstherapie of andere) lopen opnieuw slechts 10 procent kans op misbruik van drugs of alcohol op latere leeftijd. De comorbiditeit van ADHD bedraagt ruim 70 procent (comorbiditeit: het samen voorkomen van een andere ernstige psychiatrische aandoening). Onbehandeld eindigen jongeren met echte ADHD vaak met ernstige emotionele en sociale problemen, die tot ver in hun volwassen leven belangrijke gevolgen hebben. Lagere scholing, slechtere werksituaties, frequenter conflicten, ernstige stemmingsschommelingen in een dag, frequente relatiewissels, depressie… om slechts enkele gevolgen te noemen’, aldus kinder en- jeugdpyschiater Peter Emmery.

Emmery zegt verder dat er over dat alles een overvloed aan deskundige wetenschappelijke informatie bestaat. ‘Toch wordt er in de pers steeds opnieuw beslist om dat discours emotioneel te voeren. Ik heb geen probleem met deze keuze als men daarin ook intellectueel correct wil zijn en ook de andere argumenten wil beluisteren en becommentariëren. Ik zou hopen dat daarvoor ook ooit ruimte wordt gemaakt, in de eerste plaats om de jongeren (en volwassenen!) die met deze moeilijkheden geconfronteerd worden, een steuntje te geven’, aldus Emmery.

Lees hierna het volledige artikel in De Morgen (29-03-06)